«ΕΔΟΘΗ ΜΟΙ ΣΚΟΛΟΨ ΤΗ ΣΑΡΚΙ» ΤΙ ΗΤΑΝ ΤΟ ΑΓΚΑΘΙ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ;

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ   «ΕΔΟΘΗ ΜΟΙ ΣΚΟΛΟΨ ΤΗ ΣΑΡΚΙ» ΤΙ ΗΤΑΝ ΤΟ ΑΓΚΑΘΙ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ; Β’ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 12: 1-10 1 Καυχᾶσθαι δὴ οὐ συμφέρει μοι· ἐλεύσομαι γὰρ εἰς ὀπτασίας καὶ ἀποκαλύψεις Κυρίου. 2 οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ πρὸ ἐτῶν δεκατεσσάρων· εἴτε ἐν σώματι οὐκ οἶδα, εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, ὁ Θεὸς οἶδεν· ἁρπαγέντα … Συνεχίστε να διαβάζετε το «ΕΔΟΘΗ ΜΟΙ ΣΚΟΛΟΨ ΤΗ ΣΑΡΚΙ» ΤΙ ΗΤΑΝ ΤΟ ΑΓΚΑΘΙ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ;.