Η Αρπαγή της Εκκλησία και η χιλιετής Βασιλεία

Πρεσβ. Βασιλείου Α. Γεωργοπούλου (M.Th) Η Αρπαγή της Εκκλησία και η χιλιετής Βασιλεία    Βασικό γνώρισμα πολλών αιρετικών ομάδων είναι η ύπαρξη στη διδασκαλία τους και ψυχολογικών εκβιαστικών διλημμάτων, τα οποία μάλιστα τα παρουσιάζουν αγιογραφικές διδασκαλίες, μέσω των οποίων ασκούν μια μορφή πνευματικής τρομοκρατίας στα δυστυχή θύματα τους. Από την κατηγορία αύτη φυσικά δεν μπορούν να εξαιρεθούν οι Πεντηκοστιανοί. … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η Αρπαγή της Εκκλησία και η χιλιετής Βασιλεία.