ΥΒΡΙΖΕΙ ΤΗ ΝΗΣΤΕΙΑ ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΧΗ ΤΡΟΦΩΝ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ …εκείνος που περιορίζει την νη­στείαν μόνον εις την αποχήν των τροφών, αυτός είναι εκεί­νος ο οποίος υβρίζει κατ’ εξοχήν αυτήν.      Ας μη απογοητευώμεθα λοιπόν δια την σωτηρίαν μας, αλλά ας παρακαλούμεν, ας προσευχώμεθα, ας ικετεύωμεν, ας στέλλωμεν πρεσβείαν προς τον ουράνιον βασιλέα μετά πολλών δακρύων ας έχωμεν και την νηστείαν … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΥΒΡΙΖΕΙ ΤΗ ΝΗΣΤΕΙΑ ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΧΗ ΤΡΟΦΩΝ.