ΩΜΟΦΑΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΥΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

τοῦ Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ. Ἔχουμε καὶ στὸ παρελθὸν ἀναφερθεῖ στὴν ἠλεκτρονική μας σελίδα στὸ Facebook, ὅπου ἡ βασικὴ διακονία μας σχετίζεται μὲ τὴν παρουσίαση, τὸν σχολιασμὸ καὶ τὴν ἀποκάλυψη τῆς κακοδοξίας, ποὺ ἀφορᾶ στὶς λεγόμενες ἐνεργειακές, ἐναλλακτικὲς ἢ ὁλιστικὲς πρακτικὲς καὶ δῆθεν θεραπεῖες, δηλαδὴ τὶς νεοεποχίτικες αὐτὲς κακόδοξες θεωρίες καὶ πρακτικὲς ποὺ…

Η ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

τοῦ Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ. Μὲ τὴ Μαρία Δημητριάδου γνωριζόμαστε ἀπὸ τὰ τέλη τῆς δεκαετίας του ’80, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ μακαριστοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου ἀκόμη. Ἡ Μαρία εἶχε μόλις ἐγκαταλείψει μιὰ καριέρα σὰν πολεμοτεχνίτισσα καὶ εἶχε ξεκινήσει μιὰ δεύτερη σὰν δημοσιογράφος καὶ συγγραφέας. Ἡ Μαρία εἶχε διαπιστώσει ὅτι δὲ μπορεῖς «δυσί κυρίοις…