Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

τοῦ Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ. Στὸ προηγούμενο φύλλο γνωρίσαμε καὶ σχολιάσαμε τὸ ἐνδιαφέρον βιβλίο τῆς Μαρίας Δημητριάδου «Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὶς πολεμικὲς τέχνες» ποὺ κυκλοφόρησε τὸ 1998 ἀπὸ τὶς «ἐκδόσεις Νεκτάριος Παναγόπουλος». Στὸ σημερινό ἄρθρο θὰ παραθέσουμε περισσότερα ἀπὸ ὅσα ἡ συγγραφεύς μᾶς ἔχει ἤδη ἀναφέρει σχετικὰ μὲ τὴν σύνδεση τῶν πολεμικῶν τεχνῶν…