Η δημοπρασία γίνεται για να ενισχυθεί οικονομικά

η ανακαίνιση του μεταβυζαντινού μνημείου του Αγ. Ιωάννου

που είναι κτίσμα του 16ου αι.

diakirixi1

diakirixi2

diakirixi3

diakirixi4

diakirixi5

diakirixi6

diakirixi7

diakirixi8

diakirixi9

diakirixi10