Η ΣΥΝΑΞΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

π. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ

Από το βιβλίο: Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΑΣ

 

     Η Εκκλησία δεν αποτελείται από επί μέρους άτομα που ζουν τη δική τους «θρησκευτική» ζωή, ανεξάρτητα από την κοινωνία των αδελφών. Ο λαός του Θεού συγκροτεί το σώμα μαζί με τον Χριστό που είναι η κεφαλή. Για να είναι λοιπόν μια θρησκευτική συνάθροιση Εκκλησία πρέπει να έχει αυτό το ουσιαστικό γνώρισμα της ενότητας «μετά του Κυρίου και μετά των αδελφών».

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

π. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ
Από το βιβλίο "Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΑΣ"


     Στους Εβραίους εδόθη η απαγόρευση της εργασίας κατά την ημέρα του Σαββάτου. Με αυτόν τον τρόπο ο Θεός θέλησε να περιορίσει την αναισθησία και τη φιλοσαρκία του λαού αυτού και τη ροπή του προς την ύλη. Η φύλαξη λοιπόν του Σαββάτου αναφερόταν στους αδύνατους πνευματικά Ισραηλίτες. Κίνητρο για την τήρηση αυτής της εντολής ήταν ο φόβος της τιμωρίας.

ΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΔΟΓΜΑΤΑ :

ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Β’

π. Στέφανος Στεφόπουλος

 

Γενική Εσχατολογία

Η γενική εσχατολογία ομιλεί περί της ενδόξου δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου, της κοινής αναστάσεως των νεκρών, της γενικής κρίσεως, της συντέλειας του κόσμου, και της αιώνιας ζωής ή αιώνιας κόλασης. 1) Η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Σε χρόνο που είναι γνωστός μόνο στο Θεό (Ματθ. 24,36), θα έρθει για δεύτερη φορά στον κόσμο ο Ιησούς Χριστός, όπως λέει η Γραφή (Μαρκ. 13,26/ Λουκ. 21,27…) μέ δόξα πολλή και δύναμη. Θα Τον συνοδεύουν αγγελικές δυνάμεις και θα δοξασθεί και θαυμασθεί από τους πιστεύοντες οι οποίοι και θα δοξασθούν από Αυτόν για την πίστη τους.

ΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΔΟΓΜΑΤΑ :

ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Γ’

π. Στέφανος Στεφόπουλος

 

Στο τρίτο αυτό μέρος του εσχατολογικού δόγματος θα αναφερθούμε λίγο πιο αναλυτικά στα γεγονότα που έχουν να συμβούν κατά την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου και την γενική Κρίση-σύμφωνα πάντα με την περί γενικής εσχατολογίας διδασκαλία της Εκκλησίας μας.

ΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΔΟΓΜΑΤΑ :

ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Α

π. Στέφανος Στεφόπουλος

 

Το εσχατολογικό δόγμα της Εκκλησίας μας διακρίνεται στη μερική και την γενική εσχατολογία. Η μερική εσχατολογία εξετάζει τόν φυσικό θάνατο, τη μερική κρίση, τη μέση κατάσταση των ψυχών και τη σχέση ζώντων και κεκοιμημένων. Η γενική εσχατολογία εξετάζει τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, την κοινή ανάσταση των κεκοιμημένων, τη γενική κρίση και τη συντέλεια του κόσμου με την αιώνια ζωή και την αιώνια κόλαση. Στο πρώτο αυτό μέρος θα δούμε πιο αναλυτικά τα σχετικά με τη μερική εσχατολογία.