jesus sour

Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο «ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ»;

Κατά Ευνομίου, β', 18.


Δεν θα πάψης, άθεε άνθρωπε, να ονομάζεις «μη όντα» αυτόν πού πραγματικά είναι «ο ων», πού είναι η πηγή της ζωής, πού παρέχει την ύπαρξη σε όλα τα όντα;

Αυτόν πού όταν μιλούσε με τον δούλο του Μωυσή βρήκε και παρουσίασε σαν όνομά του ό,τι του ανήκε και του ταίριαζε, την ονομασία «ο ων»;

Διότι λέγει, «εγώ είμαι ο ων» (Έξοδ. 3,14). Κανείς δεν θ' αντειπεί ότι αυτά τα λόγια δεν ειπώθηκαν από τον Κύριο· κανείς, πού διαβάζοντας Μωυσή δεν έχει πάνω στην καρδιά του το Ιουδαϊκό κάλυμμα.

Διότι είναι γραμμένο ότι «εμφανίσθηκε στον Μωυσή Άγγελος Κυρίου επάνω στην βάτο σαν φλόγα φωτιάς». Λοιπόν, ενώ η διήγησις της Γραφής τον παρουσιάζει πρώτα σαν Άγγελο, έπειτα την φωνή του την παρουσιάζει φωνή Θεού. Διότι λέγει, «είπε στον Μωυσή· εγώ είμαι ο Θεός του πατέρα σου Αβραάμ... Και μετά από λίγο πάλι· εγώ είμαι ο ων».

Ποιος λοιπόν είναι αυτός πού ο ίδιος είναι και Άγγελος και Θεός; Άραγε δεν είναι αυτός για τον οποίο μάθαμε ότι «καλείται το όνομά του μεγάλης βουλής Άγγελος»;

Εγώ νομίζω ότι δεν χρειάζονται περισσότερα για να το αποδείξουμε. Στους φίλους του Χριστού αρκεί και μία υπενθύμισης, σ' αυτούς όμως πού έχουν ανίατη ασθένεια τίποτε δεν θα ωφελήση πλήθος λόγων. Παρ' όλο πού αργότερα έγινε μεγάλης βουλής Άγγελος, αλλά ούτε τον παλαιό καιρό απαξιούσε να ονομάζεται άγγελος.
 
Όχι βέβαια μόνο εδώ θα βρούμε να ονομάζει η Γραφή τον Κύριο μας και Άγγελο και Θεό, αλλά και σε κάποια περίπτωση με τον Ιακώβ. Όταν ο Ιακώβ διηγείται την οπτασία στις γυναίκες, λέγει· «και μου είπε ο Άγγελος του Θεού» (Γεν. 31, 11). Και μετά από λίγο· «εγώ είμαι ο Θεός πού εμφανίσθηκα σε σένα στον τόπο όπου έστησες για μένα στήλη και την άλειψες με λάδι» (31, 13)· αν και εκεί στον τόπο πού στήθηκε η στήλη, στον Ιακώβ ελέχθησαν το λόγια: «Εγώ είμαι ο Θεός του πατέρα σου Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ» (28, 13).

Αυτός λοιπόν πού εδώ χαρακτηρίζεται Άγγελος, αυτός είχε τότε εμφανιστεί εκεί στον Ιακώβ.
 
Στον καθένα λοιπόν γίνεται φανερό ότι σε όποια χωρία, το ίδιο πρόσωπο έχει ονομασθεί και Άγγελος και Θεός, δηλώνεται ο Μονογενής, ο οποίος σε κάθε γενεά εμφανίζει τον εαυτό του στους ανθρώπους, και διαγγέλλει στους αγίους του το θέλημα του Πατρός. Ώστε και στην περίπτωση του Μωυσή αυτός πού ονόμασε τον εαυτό του «ο ων», δεν θα νοηθεί άλλος παρά ο Θεός Λόγος πού ήταν εν αρχή «ο ων» προς τον Θεόν (Πρβλ. Ιωάν. 1,1)»

 

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ "ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ" - Αρχ. ΔΑΝΙΗΛ ΓΟΥΒΑΛΗ (+ 2009)

 

 

 

 

jesus 11

ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

Αόρατη ή Ορατή με συγκεκριμένα μέλη και ιεραρχική δομή;

+ π. Δανιήλ Γούβαλη

 

    Ας δούμε τώρα ένα πολύ σημαντικό θέμα. Πρόκειται για το θέμα, «Εκκλησία». Και εδώ διαφωνούμε. Οι Προ­τεστάντες ομιλούν για αόρατη ΕκκλησίαΑυτή έχει ως μέλη της όσους ζουν χριστιανικά και είναι ενωμένοι με τον Χριστό («ενωμένοι», όπως το εννοούν αυτοί). Τον αριθμό τους τον γνωρίζει μόνο ο Θεός. Δεν αναγνωρίζουν όρια στην στρατευόμενη Εκκλησία ούτε θέλουν να ομιλούν για ορατή φανέρωση της Εκκλησίας. Την δέχονται σαν μία αό­ρατη , ιδεαλιστική, ποθητή επανασυνεύρεση όλων.

 

ΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΔΟΓΜΑΤΑ :

Εκκλησιολογικό Δόγμα  Α’

π. Στέφανος Στεφόπουλος

 

Στο ερώτημα «τι είναι η Εκκλησία», η πιο ολοκληρωμένη απάντηση είναι ότι Εκκλησία είναι το σύνολο των ορθοδόξως πιστευόντων στον Χριστό ως Θεάνθρωπο, αρχηγό και σωτήρα αυτών καθώς και σε ολόκληρη την διδασκαλία Του, βαπτισμένων (κληρικών και λαϊκών) στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Όλοι αυτοί μαζί με τους κεκοιμημένους και τους αγγέλους συναποτελούν το Σώμα του Χριστού ο οποίος είναι και η κεφαλή-αρχηγός της Εκκλησίας. Στην Εκκλησία ως Σώμα Χριστού κάνει συνεχώς λόγο ο Απόστολος Παύλος (π.χ. Εφεσ. α, 22-23).

ΤΑ   ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΔΟΓΜΑΤΑ :

Εκκλησιολογικό Δόγμα Β'

π. Στέφανος Στεφόπουλος

 

Στό δεύτερο αυτό μέρος του Εκκλησιολογικού δόγματος θα δούμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά-ιδιότητες της Εκκλησίας μας. Είναι αυτά που ομολογούμε και στο Σύμβολο της Πίστεως : «Εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν Εκκλησίαν…».

ΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΔΟΓΜΑΤΑ :

Τριαδικό Δόγμα (Δ’)

π. Στέφανος Στεφόπουλος

         Ολοκληρώνοντας το πρώτο δόγμα σ’ αυτό το τέταρτο μέρος θα αναφερθούμε στο Άγιο Πνεύμα. Το Πνεύμα το Άγιο είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ισότιμο και ομοούσιο με τα άλλα δυο πρόσωπα, το οποίο συν-δοξάζεται από τον Πατέρα και τον Υιό ενώ εκπορεύεται μόνο από τον Πατέρα δια του Υιού (περίπτωση «ταχυδρόμου»).