ΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΔΟΓΜΑΤΑ :

Τριαδικό Δόγμα (Γ’)

π. Στέφανος Στεφόπουλος

Μετά την αναφορά μας στα θεία ιδιώματα του προσώπου του Θεού, είναι λίαν χρήσιμο να γνωρίζουμε και ορισμένα από τα χωρία που συναντά κανείς στην Αγία Γραφή και αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα στην Αγία Τριάδα.

ΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΔΟΓΜΑΤΑ :

Τριαδικό Δόγμα (Β’)

π. Στέφανος Στεφόπουλος

Στην προηγούμενη συνάντησή μας αναφερθήκαμε αναλυτικά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πρώτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Θεού-Πατέρα (υποστατικά ιδιώματα), και φθάσαμε μέχρι αυτό της προγνώσεως. Ο Θεός προ-γνωρίζει οτιδήποτε πρόκειται να συμβεί μέσα στον υλικό, φυσικό κόσμο και τα των ανθρώπων όλα και ολόκληρη την πορεία της ανθρωπότητας.

 

3f4808b525a42a0bb340252b3c0de1d3 XL 

Η ΠΕΡΙ ΕΠΟΥΡΑΝΙΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ

π. Στέφανος Στεφόπουλος

 

     Τὴν ὕπαρξη τῶν ἀγγέλων μαρτυρεῖ ἡ Ἁγία Γραφὴ καὶ ἡ Ἱερὰ Παράδοσις. Στὴν Ἁγία Γραφὴ τὴν πρώτη μαρτυρία συναντᾶμε στὴ Γένεση (κεφ. 3, στ. 24) καὶ ἀμέσως μετὰ οἱ ἄγγελοι κάνουν τὴν ἐμφάνισή τους σὲ σημαίνοντα πρόσωπα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ὅπως στὸν Ἀβραὰμ (Γέν. 18,1), στὸν Λὼτ (Γέν. 19,1), στὸν Ἰακὼβ (Γέν. 28,12), στὸν Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ (Ἰησ. Ν. 5,13-15) καὶ σὲ προφῆτες ὅπως ὁ Ἠσαίας, ὁ Ἰεζεκιήλ, κ.ἅ.

 

ΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΔΟΓΜΑΤΑ :

Τριαδικό Δόγμα   Α’ μέρος

π. Στέφανος Στεφόπουλος

 

     Το πλέον θεμελιώδες δόγμα της Εκκλησίας μας είναι το ότι ο Θεός είναι Μονάδα αλλά και Τριάδα. Ο Θεός είναι λοιπόν ένας (Είς) κατά την φύση του, αλλά Τριαδικός κατά τα πρόσωπα ή όπως λέγονται τις υποστάσεις. Είναι φυσικά δύσκολο ή καλύτερα ακατόρθωτο να αποδείξει κανείς με λογικά επιχειρήματα πώς γίνεται ο ένας Θεός να έχει 3 πρόσωπα και πως αυτά τα πρόσωπα αποτελούν τη μία θεότητα (διαφορετικά θα είχαμε πολυθεΐα). Για το λόγο αυτό μας προειδοποιούν οι Πατέρες της Εκκλησίας να μη «πολυπραγμονούμε», αλλά να ακολουθούμε αυτούς, οι οποίοι τα διδάχθηκαν αυτά από το Άγιο Πνεύμα.

ΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ  ΔΟΓΜΑΤΑ 

Σωτηριολογικό Α'

π. Στέφανος  Στεφόπουλος

 

Η σωτηριολογική διδασκαλία της Εκκλησίας μας εξετάζει την υπό του Ιησού Χριστού σωτηρία όλου του ανθρωπίνου γένους, όπως λέγεται «εξ’ αντικειμένου», και την «εξ’ υποκειμένου» αποδοχή (προσοικείωση) και συνεργασία του κάθε ανθρώπου. Σωτηρία σημαίνει την απαλλαγή του ανθρώπου από το προπατορικό αμάρτημα και όλων των συνεπειών αυτού και την επιστροφή του στην αρχική μακαριότητα και δόξα.