Print

Η "ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ" : ΜΟΔΑ Ή ΑΠΕΙΛΗ ;

 π. Στέφανος  Στεφόπουλος

Στίς μέρες μας πολύς λόγος γίνεται σχετικά μέ τίς λεγόμενες "ἐναλλακτικές θεραπεῖες" τῆς αἱρετικῆς "Νέας Ἐποχῆς". Μεταξύ αὐτῶν περισσότερο ἀκούγονται τό Φένγκ Σούι, ἡ ἀρωματοθεραπεία καί οἱ διάφορες τεχνικές "θεραπευτικοῦ" ἤ "χαλαρωτικοῦ" μασσάζ (σιάτσου, ρέικι, κ. ἄ. ). Πολυάριθμα περιοδικά καί ἐφημερίδες κατακλύζονται ἀπό σχετικές διαφημίσεις καί ἄρθρα καί οἱ κίνδυνοι γιά τό πλήρωμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἶναι μεγάλοι λόγῳ καί τῆς ἐλλιποῦς ἑνημέρωσης.

Προκειμένου νά μπορέσει κάποιος νά προστατευθεῖ, θά πρέπει πρωτίστως νά γνωρίσει τό ἰδεολογικό "ρεῦμα" τῆς "Νέας Ἐποχῆς". Ἐλλείψει χώρου ἄς δοῦμε τήν πιό βασική θεωρία τῆς "Νέας Ἐποχῆς" πού ἀφορᾶ στήν πίστη στόν μόνο "Θεό"-τόν Ἑαυτό μας! Πράγματι, σύμφωνα μέ τήν κίνηση αὐτή, ὁ ἄνθρωπος γιά νά προοδεύσει στή ζωή του πρέπει νά πιστεύσει στόν ἑαυτό του καί μόνον. Ὅταν μιλοῦν γιά θεό, δέν ἑννοοῦν τόν ἕνα, Τριαδικό Θεό τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ἀλλά τόν Ἑαυτό. Πιστεύουν πώς ὁ κάθε ἄνθρωπος κρύβει μέσα του θετικές δυνάμεις πού ὅταν ἀπελευθερωθοῦν ἀπό τό σῶμα, καθιστοῦν τόν ἄνθρωπο ἱκανό γιά τό κάθε τί. Γίνεται ἔτσι ὁ ἄνθρωπος ἕνας "θεός". Μιά θεωρία πού βρίσκεται πολύ μακριά ἀπό τή δική μας θέωση-κατά Χάριν.

Γιά νά ἐπιτύχει ὅμως ὁ ἄνθρωπος ὅλα αὐτά πρέπει νά διδαχθεῖ τίς βασικές τουλάχιστον θεωρίες ἀπό τόν "εἰδικό"-τόν γκουρού- ὁ ὁποῖος χρησιμοποιεῖ διάφορες τεχνικές ὅπως εἶναι ἡ γιόγκα, ὁ διαλογισμός, οἱ ἐναλλακτικές θεραπεῖες (ἀρωματοθεραπεία, χρωματοθεραπεία, κρυσταλλοθεραπεία, Φένγκ Σούι, ρέικι, σιάτσου, κ. ἄ.).

Χριστιανοί, προσοχή μεγάλη χρειάζεται στίς παραπλανητικές διαφημίσεις τους. Μήν παρασύρεστε ἀπό τίς δελεαστικές ὑποσχέσεις πού δέν μποροῦν νά πραγματοποιήσουν! Ὑπόσχονται ἰσορροπία σώματος καί πνεύματος μέσω καταναλώσεως ἀρωματικῶν τσαγιῶν(!), μέσω χαλαρωτικῶν μασσάζ, μέσω ἀρωμάτων κ.λ.π. Διάφορα Κέντρα Ἀδυνατίσματος ὑπόσχονται πολλά χαμένα κιλά μέ τή βοήθεια τεχνικῶν ὅπως ἡ γιόγκα καί ἡ "αγιουρβέδα" (βουδιστικῆς προελεύσεως). Ἀκόμη, σέ πολλά περιοδικά μόδας, σπιτιοῦ, μαγειρικῆς, ταξιδίων, κ. ἄ. διαβάζουμε ἄρθρα καί διαφημίσεις ὅπως : "Τό Φένγκ Σούι ἐμπνέει τή μόδα", "Τά αἰθέρια ἕλαια εἶναι μαγικά...γιά τό πρόσωπο, τό σῶμα, τό νοῦ (!)", "Τσάι: στενά συνδεδεμένο μέ τίς ἀνατολίτικες φιλοσοφίες εὐεξίας...".

Αὐτά ὅλα ὅμως δέν ἔχουν καμία σχέση μέ τή διδασκαλία τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, μέ τό θέλημα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἤδη ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλᾶδος τά ἔχει χαρακτηρίσει ὅλα αὐτά ὡς ἀσυμβίβαστα μέ τήν Ὀρθόδοξο πίστη. Ἄρα, νά μήν πλανοῦμε τόν ἑαυτό μας καί τούς γύρω μας ὅτι αὐτά εἶναι ἀνώδυνα καί δέν μᾶς ἀπομακρύνουν ἀπό τήν πίστη μας στόν ἕνα Τριαδικό Θεό. Προσοχή λοιπόν καί πολλή προσευχή ἀλλά καί μετάνοια καί συχνή ἐξομολόγηση χρειάζεται ἀπό ὅλους μας, εἰδικά τίς κατανυκτικές αὐτές ἡμέρες πού διανύουμε καί ὁ Θεός βοηθός!

* Κείμενο δημοσιευμένο στην εφημερίδα των Βορείων Προαστίων «Αμαρυσία»