homeopathy kab

Ο Μ Ο Ι Ο Π Α Θ Η Τ Ι Κ Η

ΚΑΙ ΕΡΜΗΤΙΚΗ ΚΑΜΠΑΛΑ

Το κείμενο που ακολουθεί αποκαλύπτει την άρρηκτη σχέση του Ερμητισμού και της Καμπάλα με το σύστημα της Ομοιοπαθητικής. Η βάση της ερμητικής φιλοσοφίας αποκωδικοποιεί τις ομοιοπαθητικές αρχές με αποτέλεσμα να κατανοεί και ο πλέον δύσπιστος αναγνώστης την άμεση σχέση της Ομοιοπαθητικής με τον αποκρυφισμό. Ιδιαίτερη σημασία έχει η ταυτότητα του συγγραφέα ο οποίος όπως φαίνεται στο σύντομο βιογραφικό του είναι ο ίδιος αποκρυφιστής. Ακολουθούν αποσπάσματα από το κείμενο.

      Υποστηρίζω επιτατικώς ότι η ομοιοπαθητική όχι μόνον είναι συμβατή με αμφότερα, τον Ερμητισμό και την Αγία Καμπάλα, αλλά κατανοείται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο όταν εκληφθή ως μία έκφραση και εξέλιξη της παραδόσεως της Ερμητικής Καμπάλα, ενός εκ των καρπών του Δένδρου οι οποίοι στοχεύουν στην θεραπεία των εθνών.

[...]

Ενώ ο Χάνεμαν παρουσίασε τον εαυτό του ως τον πρώτο στην ανθρώπινη ιστορία ο οποίος κατανόησε την αληθινή φύση της ασθένειας και της θεραπείας, φαίνεται αρκετά πιθανόν ότι έλαβε πληροφορίες από την Δυτική Μυστικιστική Παράδοση. Αναμφιβόλως ήταν ένας σκαπανέας και ένας φωτιστής στην ιστορία της Ιατρικής. Ο ισχυρισμός του ότι απετέλεσε τον πρώτο άνθρωπο ο οποίος κατενόησε την αληθινή θεραπεία δηλώνει εγωισμό, παρόμοιο με του Eliphas Levi ο οποίος ισχυρίσθηκε πως ήταν ο πρώτος που κατενόησε την μαγεία.

Πολλά δομικά σημεία του Ερμητισμού ευρίσκονται εκφρασμένα εντός της φιλοσοφίας και πρακτικών παραδειγμάτων  της ομοιοπαθητικής. Ο Ερμητισμός  είναι εκείνο το ρεύμα της παραδοσιακής σοφίας το οποίο ανάγεται στον Ερμή τον Τρισμέγιστο της Αρχαίας Αιγύπτου, το θρυλικό όν στο οποίο αποδίδεται η εφεύρεση των μαθηματικών, της αστρολογίας, της αλχημείας, της συγγραφής…και της ιατρικής. Από τα πολλά αποσπάσματα των γραπτών αποδιδομένων στον Ερμή το πλέον περίφημο πιθανώς είναι ο Σμαράγδινος Πίναξ, επί του οποίου είναι γραμμένοι στίχοι που περιλαμβάνουν την φιλοσοφία όλου του κόσμου. Ο Σμαράγδινος  Πίναξ ήταν μια συνεχής πηγή εμπνεύσεως για τους μεσαιωνικούς αλχημιστές και από της απόψεως της Καμπάλα όχι μόνον δεικνύει κατά εξαιρετικό τρόπο την γνώση αλλά είναι και αξιοθαύμαστα ακριβής.

Ένα μέρος του Σμαράγδινου Πίνακος διακηρύττει: «αυτό το οποίο είναι επάνω είναι το ίδιο με αυτό που είναι κάτω, και αυτό που είναι κάτω είναι το ίδιο με αυτό το οποίο είναι επάνω…». Η Μεσαιωνική αλχημεία συνέπτυξε αυτήν την ιδέα στο γνωστό ως Ερμητικό αξίωμα «όπως επάνω έτσι κάτω.» Μια άλλη έγκυρη παραλλαγή δηλώνει: «όπως εντός ούτως χωρίς.»

Το Ερμητικό αυτό  αξίωμα ρίπτει πολύ φώς στην ομοιοπαθητική. Μέσω αυτής της αρχής ο Άνθρωπος (αρσενικό και θηλυκό ών) οράται ως ο Μικρόκοσμος του Μακροκόσμου. Αυτό σημαίνει ότι ό,τι υφίσταται εντός του Σύμπαντος, σε όλα τα επίπεδα, οράται κείμενον εντός της υπάρξεως του Ανθρώπου. Κάθε υλική και πνευματική ουσία στον κόσμο και επέκεινα θεωρείται ως έχουσα την συμπαθητική συμπλήρωσή της (ή αντιστοιχία της), ή την αντανάκλασή της εντός κάθε άνδρα και γυναίκας. Επιπλέον, η ικανότητα μιας δυνάμεως (όπως είναι η επίδραση της πανσελήνου, ή η δυναμική δράση ενός συγκεκριμένου ομοιοπαθητικού φαρμάκου) να επενεργεί στην ανθρώπινη ύπαρξη κατανοείται ότι συμβαίνει μέσω των αντιστοίχων στοιχείων της ίδιας μας της φύσεως  (όπως είναι η εσωτερική σεληνιακή αρχή ή η εσωτερική ποιότητα της ουσίας από την οποία το φάρμακο είναι φτιαγμένο.) Αυτό συμβαίνει διότι μπορεί να εντοπισθή συμπάθεια μεταξύ της εξωτερικής επιδράσεως και της εσώτερης αρχής. Ο Παράκελσος συνέγραψε εκτεταμένως επί του Δόγματος των Συμπαθιών οι οποίες υφίστανται μεταξύ  του ανθρώπου και της φύσεως (δες το βιβλίο του Manly P. Hall). Ο Χάνεμαν, ως  ενας από τους μεταφραστές των έργων του Παράκελσου θα πρέπη οπωσδήποτε να ήταν ενήμερος της διδασκαλίας του.

Για όσους είναι εξοικειωμένοι με την θεωρία και την πρακτική της μαγικής επικλήσεως πνευμάτων και της λήψεως απαντήσεων από αυτά, και της (συνακόλουθης) ανακλήσεως ενθυμήσεων και αισθημάτων δεν χρειάζεται περαιτέρω εξήγηση. Για τους άλλους, θα συνεχίσω. Βασιζόμενοι στην Ερμητική γνώση, όλοι έχομε εν δυνάμει  την ικανότητα να ζούμε οποιαδήποτε κατάσταση που εμπίπτει στα δικά μας Materia Medica, στην δική μας συμβατότητα με την ιατρική ύλη. Εάν δεν περιλαμβανόταν στην ύπαρξή μας, έστω και εν σπέρματι, δεν θα μπορούσαμε να προσλάβουμε ή να κατανοήσουμε τις αισθήσεις και την συνειδητότητα (την εγρήγορση) που βγαίνουν μέσα από εκείνην την θεραπεία.

[...]

Ένας δεύτερος τομέας στον οποίο  η γνώση της Καμπάλα διαφωτίζει τις αρχές της ομοιοπαθητικής είναι ο τομέας της δυναμικής θεωρήσεως της ασθενείας. Ο Χάνεμαν δηλώνει ότι μία ασθένεια αποτελείται από τα δυναμικά συμπτώματά της, όχι από φυσικές εκδηλώσεις. Εν προκειμένω ο Χάνεμαν αναφέρεται συγκεκριμένως σ’ αυτό που είναι γνωστό στους μαγικούς κύκλους ως η Σφαίρα της Επιρροής, ή, με Καμπαλιστικούς όρους, η Σφαίρα των Αισθημάτων και της Επιγνώσεως: η Σφαίρα αυτή έχει αναφορά στην σφαίρα του Yesod επί του Καμπαλιστικού Δένδρου της Ζωής. Η Σφαίρα των Αισθημάτων και της Επιγνώσεως περιλαμβάνει όλα όσα μπορούν να γίνουν αντιληπτά μέσα στην προσωπική σφαίρα κάποιου, και είναι ενεργητική και ψυχική στην φύση ως βασικό, συστατικό της στοιχείο. Περιλαμβάνει τις αισθήσεις του σώματος, τα αισθήματα, τις σκέψεις, τις καταστάσεις της συνειδητότητος και όλα όσα σημειώνονται ως σημαντικά στην ομοιοπαθητική. Καθώς οι μαγικές πρακτικές και οι μορφές της ενεργητικής νοητικής απορροφήσεως έχουν άμεσο αποτέλεσμα στην σφαίρα των αισθημάτων και της επιγνώσεως, καθένας που εξασκεί αυτού του είδους τις τεχνικές σύντομα αναπτύσσει από πρώτο χέρι κατανοήσεις αυτής της σφαίρας επιρροής, όχι τόσο φανερές μερικές  φορές.

Το Yesod αντιστοιχεί στο Ba των Αρχαίων Αιγυπτίων, δηλαδή την αναπνοή. Η χρήση της αναπνοής συνδυάζεται με στάσεις στην  Hatha yoga για να παράξη ωφελήματα για την υγεία πολύ πέραν εκείνων που βιώνονται μόνον με την άσκηση. Το αιθερικό σώμα (γνωστόν ως Kaba, ή το σώμα της ανάσας) και το αστρικό σώμα επίσης βρίσκονται σε αντιστοιχία με το Yesod. Το Yesod είναι τα γενητικά όργανα στο φυσικό σώμα, τα αναπαραγωγικά όργανα και η ενστικτώδης αρχή τα οποία διατηρούν την υγεία. Αληθινά, όλη αυτή η διδασκαλία είναι απολύτως συμβατή με την καμπαλιστική θεώρηση ότι η θεραπεία θα έπρεπε να βρεθή εντός ενός ενεργητικού συστήματος φαρμάκων τα οποία δρουν στην σφαίρα των αισθημάτων και της επιγνώσεως.

Ο Χάνεμαν ήταν όντως πολύ έξυπνος ως προς το ότι άρχισε να ισχυροποιή δια της ανακινήσεως τις φαρμακευτικές ουσίες, αλλά ήταν πράγματι ο πρώτος που χρησιμοποίησε την ιδέα ενεργητικών φαρμάκων βασισμένων σε φυσικές ουσίες; Αυτή η επεξεργασία και βελτιστοποίηση των φαρμάκων στο πλαίσιο των αρχών της Φύσεως (αντιθέτως προς την αλλοπαθητική που δεν χρησιμοποιεί ολόκληρα φάρμακα) έχει τύχει εφαρμογής στα πλαίσια της Αλχημείας για αιώνες ολόκληρους όταν ακόμη η ανθρώπινη ιστορία δεν είχε καταγραφή. 

Η παρουσία μιας ουσίας, ενός μεταλλικού στοιχείου, ενός φυτού, ενός ζώου στην Φύση δεν είναι αποτέλεσμα εξελικτικώς τυχαίας διαδικασίας όταν κατανοηθή υπό το πρίσμα του Ερμητισμού και της Καμπάλα. Κάθε τι έχει την θέση του. Όταν όλα είναι εν τάξει η υγεία και η απόλυτη ευτυχία κυριαρχούν. Αυτή η τάξη εκφράζεται στο Καμπαλιστικό Δένδρο της Ζωής, το οποίο είναι ένα σχηματικό διάγραμμα το οποίο δείχνει τις σχέσεις μεταξύ των αρχετύπων δυνάμεων. Όλες οι ουσίες έχουν την θέση τους στο Δένδρο, όπως συμβαίνει με τις κάρτες Ταρώ και την αστρολογία  .όπως συμβαίνει με τα μέρη και τα συστήματα, τις πνευματικές δυνάμεις, τις καταστάσεις συνειδητότητος, πτυχές της ψυχής και πολύ πέραν αυτών.

[...]

Πρέπει να ενθυμούμεθα ότι κάθε αρχετυπικό μονοπάτι εκφράζεται με χιλιάδες τρόπους. Όπως συμβαίνει και με τα θεραπευτικά σκευάσματα, κάθε μέρος ενός μονοπατιού δεν εκφράζεται σε κάθε αντικείμενο που αντιστοιχεί σε αυτό το μονοπάτι (άλλως θα υπήρχαν μόνον 32 τύποι αντικειμένων στο σύμπαν! Αλλά τότε θα υπήρχαν πιθανώς μόνον 32 μορφές ή εκφράσεις στην Δημιουργία…).

 Έτσι πρέπει και τώρα και στο μέλλον όπως και στο παρελθόν να μελετήσωμε την δική μας Materia Medica για να δούμε τι αποτελέσματα παράγονται στην σφαίρα των αισθημάτων και της επιγνώσεως από κάθε συγκεκριμένο φάρμακο. Αλλά τώρα έχομε ένα πλαίσιο κατανοήσεως από το οποίο μπορούμε να εκκινήσωμε για να μελετήσωμε αυτά τα αποτελέσματα. Επιπροσθέτως, τώρα είμεθα ικανοί να εξαγάγωμε πρόσθετες πληροφορίες ως προς την κατανόηση των ασθενών μας. Επιτρέψτε μου να σας δώσω ένα παράδειγμα από την χρήση ενός οράματος στην ομοιοπαθητική συνταγογράφηση (σ’ αυτήν την περίπτωση από την παρατήρηση της ταυτόχρονης πραγματοποιήσεως γεγονότων τα οποία δεν συνδέονται αιτιωδώς μεταξύ τους καίτοι υπάρχει έλλογη συσχέτισή τους {σύμφωνα με τον προσδιορισμό του Jung }). Καθώς ακόμη βρισκόμουν στην αρχή της μελέτης της ομοιοπαθητικής επέστρεφα σπίτι μου ένα απόγευμα όταν είδα ένα φορτηγό το οποίο έγραφε στο πλάι: Ipec. Άστραψε ξαφνικά η ιδέα στο μυαλό μου ότι αυτό το γεγονός ήταν σημαντικό κατά ένα ποιοτικό τρόπο (πρώτη ενδοσκόπηση σύμφωνα με την Ουράνια Προφητεία του James Redfield.) Αργότερα εκείνο το βράδυ ένα μέλος της οικογενείας παρουσίασε διάρροια και τρομερή ναυτία μέχρι εμέτου (είχε επιστρέψει προσφάτως από ένα ταξίδι του στην Ινδία και έπασχε, όπως του ειπώθηκε, από μόλυνση στην κοιλιακή χώρα από το πρωτόζωο giardus.) Καθώς ήμουν γνώστης μόνον ολίγων θεραπευτικών μέσων έψαξα σε μερικά βιβλία και γρήγορα , ανακαλώντας το όραμά μου, επικεντρώθηκα στο Ipecac (ρίζα  δενδρώδους φυτού της Βόρειας Αμερικής που χρησιμοποιείται ως αντιεμετικό και αντιβηχικό.) Τα συμπτώματα ταίριαζαν, του έδωσα το θεραπευτικό αυτό μέσον και μόλις είναι ανάγκη να πω ότι συντόμως ανακουφίστηκε πάρα πολύ.

Αυτό σημαίνει ότι όνειρα, συσχετίσεις γεγονότων, κάρτες Ταρώ, οράματα και άλλες μορφές διαισθητικής αποκαλύψεως θα μπορούσαν να έχουν σχέση με την ομοιοπαθητική πρακτική. Πολλοί άνθρωποι αναζητούν νερό με ένα ραβδί και καθένας χρησιμοποιεί διαίσθηση στην συνταγογράφηση μερικές φορές, είμαι βέβαιος. Ας μην λησμονούμε: ως επάνω, ούτως κάτω.

 [...]

Μια ερμητική προσέγγιση στο Materia Medica

Όλες οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των τριών στοιχείων, του Ηλίου, του Χρυσού και του ζωδίου του Λέοντος (αυτή η συμπλοκή των τριών ονομάζεται Tiphareth) αποδίδεται με τον όρο Aurum Metallicum. Αυτός είναι πιθανόν ο ευκολότερος τρόπος για να αναλύσω τι σημαίνει Materia Medica (η ύλη της ιατρικής.)

Αυτή η μεταφορική προσέγγιση συμπορεύεται με την ομοιοπαθητική από το ξεκίνημά της. Τώρα, μπορούμε να την θέσωμε εντός του σωστού πλαισίου μέσω της γνώσεως των αρχετύπων. Μία συνειδητή παραδοχή της ποιητικής φύσεως της ζωής (απαραίτητη για την προσέγγιση της ομοιοπαθητικής) γίνεται εξαιρετικά αισθητή ως προς το ότι υπερβαίνει ένα σύστημα θεραπευτικών μέσων και εκτείνεται σε μια ολόκληρη θέαση του κόσμου και αποβαίνει ένα ζωντανό σύστημα προσωπικής και πνευματικής εξελίξεως. Χωρίς αυτήν την προσέγγιση η ομοιοπαθητική παρουσιάζεται  άσχετη ως προς την επίτευξη του σκοπού της- όπως και η χρήση αυτών των, ουσιαστικά μαγικών, θεραπευτικών μέσων δεν έχει καμμία σχέση με την αλλοπαθητική, την καταπίεση και την προσέγγιση της ιατρικής της αντιμετωπίσεως κάθε συμπτώματος χωριστά.

Τα αλληλεπιδρόντα στοιχεία είναι οπωσδήποτε ανάγκη να αντανακλούν μια φυσική αρμονική κατάσταση ή φόρμουλες παρασκευής φαρμάκων. Αστρολογικές επιδράσεις κατά τον χρόνο του σχηματισμού, της αποκτήσεως, της ετοιμασίας και της εφαρμογής των θεραπευτικών στοιχείων πρέπει να διερευνηθούν. Αυτό συσχετίζεται με την παράδοση (και την γραμμή της γνώσεως) της Αλχημείας, του Παράκελσου και των βοτάνων. 

[...]

Τίτλος πρωτότυπου: Homeopathy & Hermetic Kabbalah by Stephen Cottee http://www.schooloflife.com.au/articles_homeopathy_and_hermetic_kabbalah.html

Μετάφραση: Ευάγγελος Δεληγιάννης.