τοῦ Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

Τίτλος σαφής, πού δέν ἐπιδέχεται ἑρμηνεῖες ἤ ἀμφισβήτηση καί φυσικά, ἀπόλυτα ἀποδεκτός ἀπό τόν ἀνυποψίαστο ἀ­να­γνώ­στη. Εἶναι ὅμως ἔτσι ἀκριβῶς;

Ἀρχῆς γενομένης ἀπό τό διαδίκτυο[1] βλέπουμε ἕναν ἐν­τυ­πω­σια­κό, νοικοκυρεμένο δικτυακό τόπο -μέ αὐτόν τόν τίτλο: «Ἕνας Κόσμος χωρίς Ναρκωτικά»-, πού «φιλοδοξεῖ» νά λύση τό πρόβλημα τῆς χρήσης οὐσιῶν στή χώρα μας, ἀλλά καί διεθνῶς.

Εἰδικά στόν δεσμό (link): «Ποιοί εἴμαστε», τά μηνύματα διαδέχονται τό ἕνα, τό ἄλλο, συνοδευόμενα κι ἀπό video 7 λεπτῶν.

«Τὸ ἵδρυμα "Ἕνας Κόσμος χωρὶς Ναρκωτικὰ" εἶναι ἕνας κοινωφελής, µή κερδοσκοπικὸς ὀργανισμός, ποὺ ἐνισχύει νέους καὶ ἐνήλικες μὲ πραγματικὲς πληροφορίες, ὥστε νὰ πάρουν τὴν ἀπόφαση νὰ ζήσουν μιὰ ζωὴ χωρὶς ναρκωτικά, γνωρίζοντας πιὰ τὴν ἀλήθεια γιὰ αὐτὰ»...

Κι ἀκόμη: «Μέσα ἀπὸ ἕνα παγκόσμιο δίκτυο ἐθελοντῶν, 56 ἑκατομμύρια ἐκπαιδευτικὰ φυλλάδια ἔχουν διανεμηθεῖ, δεκάδες χιλιάδες ἐκδηλώσεις ἐνημέρωσης γιὰ τὰ ναρκωτικὰ ἔχουν διεξαχθεῖ σὲ περίπου 120 χῶρες[2] καὶ οἱ Ἀνακοινώσεις Κοινῆς Ὠφέλειας τῆς ἐκστρατείας "Ἡ Ἀλήθεια γιὰ τὰ Ναρκωτικὰ", ἔχουν μεταδοθεῖ σὲ 275 τηλεοπτικοὺς σταθμοὺς. Αὐτὰ τὰ ὑλικὰ καὶ οἱ δραστηριότητες βοήθησαν ἀνθρώπους σὲ ὅλο τὸν κόσμο νὰ ἐνημερωθοῦν γιὰ τὶς καταστροφικὲς ἐπιπτώσεις τῶν ναρκωτικῶν καὶ νὰ ἀποφασίσουν ἀπὸ μόνοι τους νὰ µήν τὰ χρησιμοποιοῦν»...

Καί καταλήγουν τά συνθήματα, μεταξύ ἄλλων: «Τὸ Ἵδρυμα παρέχει τὶς πληροφορίες ποὺ χρειάζεστε γιὰ νὰ ξεκινήσετε τὴ δραστηριότητα ἐκπαίδευσης καὶ πρόληψης ἐνάντια στὰ ναρκωτικά, στὰ πλαίσια τοῦ προγράμματος "Ἡ Ἀλήθεια γιὰ τὰ Ναρκωτικὰ" στὴν περιοχή σας.

Μάθετε γιὰ τὸ Δωρεὰν Ἐνημερωτικὸ Πακέτο καὶ τὸ Πακέτο τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ».

Ἔχουμε λοιπόν ὀργανωμένη ἐκστρατεία παγκόσμιας ἐμ­βέ­λειας στήν ὁποία -κατά τό video- συμμετέχουν μεταξύ ἄλλων, Ἐκπαιδευτικοί, Ἀστυνομικοί, Πρόσκοποι κ.ἄ...

Κι ἀναρωτιέται ὁ κάπως ὑποψιασμένος ἐρευνητής τοῦ διαδικτύου -σέ ἀντίθεση μέ τό καλοπροαίρετο, ἀνυποψίαστο κοινό-, ποιός παγκόσμιος, κοινωφελής ὀργανισμός εἶναι αὐτός πού ξεπηδᾶ τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2006 καί «ἀπειλεῖ» νά ἐξαλείψει τή χρήση ναρ­κω­τι­κῶν οὐσιῶν διεθνῶς; Καί ποῦ ἦταν ὁ φορέας αὐτός πρίν τό 2006;

Τό πρόβλημα εἶναι βέβαια ἤδη λυμένο καί τό διαδίκτυο σφύζει ἀπό ἀποδεικτικό ὑλικό. Ἕνα ἀπό τά δεκάδες παραδείγματα[3] ἀναφέρεται σέ διασύνδεση μέ τό Νάρκονον (Narconon)[4] καί κατ' ἐπέκταση μέ τή Σαηεντολογία (Scientology)[5]. Βλέπετε, τό Νάρκονον «πάλιωσε» -ἤδη ἀπό τό 1966 ἔχει ξεσκεπαστεῖ δι­ε­θνῶς καί δέν «πουλάει» πλέον- καί θά ἔπρεπε νά ἀνανεωθεῖ ἡ μέθοδος τῆς παγίδευσης.

Ἄς ἐπαναφέρουμε λοιπόν -μετά 13 χρόνια- ἀποφάσεις, πού ἐλήφθησαν γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἀπειλῆς τῶν νεοφανῶν αἱρέσεων (σεκτῶν), πού ἐνῶ προβλημάτισαν βαθύτατα τόν Δυτικό κόσμο, ἄφησαν δυστυχῶς τούς ἰθύνοντες στή χώρα μας ἀσυγκίνητους. Εἶναι σίγουρο ὅτι μεγάλο μέρος τῶν προβλημάτων πού ἀντιμετωπίζουμε σήμερα, προσωπικά ἀλλά καί σάν χώρα, ὀφείλονται στήν παραθεώρηση τῆς ἀπειλῆς τῶν σεκτῶν.

Στή Βρετανία, στά πλαίσια τοῦ Ἐτησίου Συνεδρίου τῆς F.A.I.R.[6], πού πραγματοποιήθηκε στό Λονδίνο, τόν Ὀκτώβριο 2006[7], στήν εἰσήγηση μέ θέμα «Ἀντιμετωπίζοντας πειθαναγκαστικές ὁμάδες στά σχολεῖα», ἡ εἰσηγήτρια κ. Πάμελα Λέϊτενγουόλνερ (Pammela Lichtenwalner), καθηγήτρια, ἀπό τήν Καλιφόρνια τῶν Η.Π.Α., ὑπογράμμισε μεταξύ ἄλλων, τή δυνατότητα νά χρησιμοποιηθεῖ τό ἰσχῦον ἐκπαιδευτικό σύστημα ὥστε νά ἐξοβελιστεῖ ἡ ἀπειλή τῆς Νάρκονον ἀπό τά σχολεῖα.

Ἡ κ. Λέϊτενγουόλνερ ἐνημέρωσε τό κοινό ὅτι συγκεκριμμένα σχολεῖα τῆς Καλιφόρνιας ἐξεδήλωσαν τήν εὐγνωμοσύνη τους γιά ἕνα «ἐλεύθερο» πρόγραμμα κατά τῶν ναρκωτικῶν, μή γνω­ρί­ζον­τας ὅτι τό πρόγραμμα αὐτό ἀνῆκε στήν Σαηεντολογία.

Ἡ κ. Λέϊτενγουόλνερ συμβουλεύθηκε τήν καθηγήτρια Μάργκαρετ Σίγκερ (Margaret Singer), μία ἀπό τίς διακεκριμμένες εἰδικούς στίς αἱρέσεις στίς Η.Π.Α. καί ἀνησύχησε σοβαρά ὅταν πληροφορήθηκε τίς διαβρωτικές μεθόδους τῆς Νάρκονον. Τελικῶς ἡ «Κρατική Ἐπιθεώρηση Δημόσιας Ἐκπαίδευσης» ἐπιφόρτισε τό «Κέντρο Χρηματοδοτήσεως καί Ὑγείας Παιδιοῦ» τῆς Καλιφόρνιας νά ἀξιολογήσει τό πρόγραμμα Νάρκονον. Τά ἀποτελέσματα αὐτῆς τῆς ἔρευνας περιελάμβαναν τά ἑξῆς: τό Νάρκονον δέν χρησιμοποιεῖ ἐπιβεβαιωμένες ἐπιστημονικές μεθόδους καί οἱ πληροφορίες οἱ ὁποῖες παρασχέθησαν περί αὐτοῦ -ἀπό τή Σαηεντολογία- ἦταν παραπλανητικές. Ἐν ὄψει τῶν ἀνωτέρω, τά συμπεράσματα τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τῆς Καλιφόρνιας κοινοποιήθηκαν σέ δημόσια καί ἰδιωτικά σχολεῖα. Αὐτό ὑπῆρξε μία μεγάλη νίκη κατά τῆς Σαηεντολογίας στήν προσπάθειά της νά διαβρώσει τή Δημόσια Ἐκπαίδευση, μέσω ἑνός προσωπείου κοινωνικῆς δῆθεν προσφορᾶς· κάτι πού ἀντίστοιχα δέν σημβαίνει στή χώρα μας -θά προσθέσουμε ἐμεῖς- σέ ὅ,τι αφορά στήν διείσδυση τοῦ διαλογισμοῦ (mindfylness), πού τά ἴδια τά Ὑπουργεῖα Ὑγείας καί Παιδείας προωθοῦν, στά ἑλληνικά σχολεῖα. Ἀνάλογες ἐπιτυχίες, βασισμένες σ’ αὐτές τίς ἀ­πο­κα­λύ­ψεις, ἀναφέρθηκαν κι ἀπό χῶρες ὅπως ἡ Σκωτία καί τό Ἰσραήλ.

Σημειωτέον[8] ἀκόμη, ὅτι τὸ Νάρκονον ἐφαρμόζει βάναυσες πρακτικὲς χωρὶς ἰατρικὴ παρακολούθηση. Ἡ «θεραπευτικὴ ἀγωγὴ» γίνεται ἀπὸ σαηεντολόγους, συχνὰ χωρὶς κὰν νὰ εἶναι δυνατὴ ἡ πρόσβαση ἰατρῶν, καὶ περιλαμβάνει πέντε ὧρες σάουνα ἡμερησίως, τζόγκινγκ, πολὺ μεγάλες δόσεις βιταμινῶν -κατασκευαζομένων καὶ διανεμομένων ἀπὸ τὴν ἴδια τὴ Σαηεντολογία καθὼς καὶ Šὑποτιθέμενες συζητήσεις ψυχολογικῶν συμβουλῶν, ποὺ ὅμως εἶναι τὸ γνωστὸ «ὤντιτινγκ»! Δηλαδὴ πρόκειται γιὰ ἐπαναλαμβανόμενες ἐρωτήσεις-ἀπαντήσεις ποὺ ἐλέγχονται ἀπὸ τὸ «ἠλεκτρόμετρο» (ὑποτιθέμενο «θρησκευτικὸ ἐργαλεῖο»), καὶ ποὺ ἀπαλλάσσουν δῆθεν τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὰ ἀρνητικὰ «ἐγγράμματα», δηλαδὴ τὰ ἀποτελέσματα τραυματικῶν ἐμπειριῶν ποὺ αὐτὸς ὑπέστη κατὰ τὴν παιδικὴ ἡλικία ἢ ἀκόμα καὶ πρὶν ἀπὸ τὴ γέννησή του στὶς δῆθεν προηγούμενες ζωές του. «Ὅταν μὲ τὴ μεταχείρηση τοῦ Νάρκονον τυχὸν "ἐπιτευχθεῖ" κάποια ἀποτοξίνωση, αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὁ τοξικομανὴς κατέστη πλέον σαηεντολόγος» -δηλαδή, ἀπόλυτη καὶ ὁλοκληρωτικὴ ψυχικὴ ἐξάρτηση.

Στὴν Γαλλία τὸ Νάρκονον δὲν ἔτυχε τῆς ἔγκρισης τῶν Κοινωνικῶν Ἀσφαλίσεων.

Βέβαια, τό τί ἐστί Σαηεντολογία εἶναι[9] -ἤ μᾶλλον θά ἔπρεπε νά εἶναι- λίγο ὡς πολύ γνωστό στό ἑλληνικό κοινό, ἄν μετά τόσα χρόνια τά ΜΜΕ ἐπιτελοῦσαν σωστά τό καθῆκον τους, τῆς ἀντικειμενικῆς ἐνημέρωσης καί προστασίας τοῦ κοινοῦ.

Ἔτσι, μέ ἕναν νέο, ἐντυπωσιακό φορέα, τόν: «Ἕνας Κόσμος χωρίς Ναρκωτικά», ἡ Ὀργάνωση τοῦ Λαφαγιέτ Ρόν Χάμπαρντ (L­a­f­a­y­e­t­te Ron Hubbard)[10] ἀναδιπλώνεται καί στοχεύει σέ «φρέσκο κρέ­ας», τούς χρῆστες δηλαδή καί τίς οἰκογένειές τους, παγιδεύοντας συγχρόνως πραγματικούς κοινωνικούς φορεῖς καί δημόσιες ἀρχές.

Ὅπως εἶναι γνωστό στούς ἐρευνητές τοῦ χώρου τοῦ Ἀπο­κρυ­φι­σμοῦ, τῶν «Καταστροφικῶν Λατρειῶν» (Destructive Cults) καί τῆς Παραθρησκείας, πέραν τῆς ἐξαπάτησης, κάποτε πράγματι ἀ­πεγ­κλω­βί­ζον­ται χρῆστες οὐσιῶν, ἄν πιστέψουν στίς ἐ­ξαγ­γε­λί­ες αὐ­τῶν τῶν ὀργανώσεων κι ὑποστοῦν τήν πλύση ἐγ­κε­φά­λου, πού οἱ ὀρ­γα­νώ­σεις αὐτές προσφέρουν, καθώς ἡ ἐξάρτηση ἀπό τό ναρκωτικό κάποιες φορές ὑποχωρεῖ μπροστά στό «ψυχοναρκωτικό» -ὅπως ὀ­νό­μα­ζε τίς ὁμάδες αὐτές ὁ μακαριστός π. Ἀντώνιος Ἀ­λε­βι­ζό­που­λος.

Μιλώντας δέ γιά «εἰλικρίνεια», τό καταληκτικό μήνυμα τοῦ video στή σχετική ἱστοσελίδα[11] τῆς ὀργάνωσης «Ἕνας Κόσμος χωρίς Ναρκωτικά», σωστά παραφρασμένο, θά ἔπρεπε νά εἶναι: «Μποροῦμε νά κατευθύνουμε μιά ὁλόκληρη γενιά μακριά ἀπό τά ναρκωτικά καί νά τή βάλουμε στόν δρόμο ἑνός μέλλοντος κοντά στή Σαηεντολογία»[12].

 

[1] https://www.notodrugs.gr/

[2] Οἱ ὑπογραμμίσεις, δικές μας.

[3] http://archive.is/hjUzF

[4] https://www.narconon.gr/ Προσωπεῖο τῆς Σαηεντολογίας στό χῶρο τῆς ὑγείας. Βλ. & «Διάλογος», τ. 9, Ἰαν.-Ἰούν. 1997, σ. 25.

[5] https://www.scientology.gr/how-we-help/narconon/

[6] Ἡ FAIR (Family, Action, Information, Resource = Οἰκογένεια, Δράση, Πληροφορίες, Πόροι) ἀποτελεῖ τόν κυριότερο «ἀντί-cult» φορέα τῆς Βρετανίας.

[7] Περιοδικὸ FAIRnews, τ. 3, Δεκέμβριος 2006 & «Διάλογος», τ. 76, Ἀπρίλιος-Ἰούνιος 2014 http://www.ppu.gr/old/pdf/Dialogos_76.pdf σ. 25.

[8] Bulles 49/1996 & «Διάλογος», τ. 9, 1997, σ.25.

[9] Βλ. Κυρ. Κυριαζοπούλου, Σαηεντολογία. Γνωστή θρησκεία ἤ παραθρησκεία; ἔκδ. Π.Ε.Γ., Ἀθήνα 2003.

[10] https://www.youtube.com/watch?v=t5Lp4KQ2OCE

[11] https://www.notodrugs.gr/about-us/about-the-foundation.html

[12] Ἡ φράση στό σχετικό video εἶναι: «Μποροῦμε νὰ κατευθύνουμε μιὰ ὁλόκληρη γενιὰ μακριὰ ἀπὸ τὰ ναρκωτικὰ καὶ νὰ τὴ βάλουμε στὸν δρόμο ἑνὸς μέλλοντος χωρὶς ναρκωτικὰ».