Print

 

τοῦ Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

Ἐντοπίστηκε νὰ προβάλλεται ἀπὸ τὴν «Ἐναλλακτικὴ Ἀ­τζέν­τα», ἕναν ἱστότοπο ὅπου προωθοῦνται ἑκατοντάδες ὁ­λι­στι­κὲςἐνεργειακὲςἐναλλακτικές, νεοεποχίτικες προτάσεις ζωῆς, ἀ­πο­κρυ­φι­στι­κὲς διδασκαλίες καὶ διαφημίσεις ἀν­τί­στοι­χων προϊόντων καὶ ὑπηρεσιῶν.

Τίτλος τῆς σελίδας: «Τί θὰ ἔκανες ἂν δὲν φοβόσουν; Δωρεὰν σεμινάριο γιὰ τὴ στήριξη τῆς Κιβωτοῦ τοῦ Κόσμου» καὶ ἀ­ναγ­γε­λί­α: «Εἴσοδος ἐλεύθερη»[1].

Ἤδη τὸ «γιὰ τὴ στήριξη τῆς Κιβωτοῦ τοῦ Κόσμου» μᾶς τίναξε τὰ νεῦρα στὸν ἀέρα· αὐτοσυγκρατηθήκαμε καὶ προσπαθήσαμε νὰ διαβάσουμε παρακάτω...

«Ὁ συγγραφέας Νικόλας Σμυρνάκης σὲ ἕνα πρωτότυπο σεμινάριο μὲ θεατρικὰ στοιχεῖα, βασισμένο στὰ 3 τελευταῖα του βιβλία, μᾶς προτρέπει:

Νὰ γράψουμε τὴ “δική μας ἱστορία”

Νὰ ἀνακαλύψουμε τὸν προορισμό μας καὶ νὰ ἀπολαύσουμε τὴ διαδρομὴ μέχρι ἐκεῖ

Νὰ ἐπαναπροσδιορίσουμε τὴ σχέση μας μὲ τὸ φόβο.

Στόχος τοῦ συγκεκριμένου σεμιναρίου εἶναι νὰ μεταδοθοῦν μηνύματα καὶ γνώσεις μὲ τὴ χρήση εἰκόνων καὶ μικρῶν θεατρικῶν πράξεων ὥστε οἱ θεατὲς νὰ διασκεδάσουν (i­n­f­o­t­a­i­n­m­e­nt), ἀλλὰ καὶ νὰ στηρίξουμε ὅλοι μαζί τό σπουδαῖο ἔργο τῆς Κιβωτοῦ τοῦ Κόσμου (βραβεῖο Εὐρωπαίου Πολίτη 2018 στὸν πάτερ Ἀντώνιο καὶ τὴν Κιβωτὸ τοῦ Κόσμου)».

Ἄς κάνουμε μιὰ παύση μέχρι ἐδῶ καὶ νὰ ἐξετάσουμε τὸ παραπάνω κείμενο. Καὶ γιὰ ν' ἀρχίσουμε: Ποιὸς εἶναι ὁ συγγραφέας Νικόλας Σμυρνάκης; Ποιὰ εἶναι τὰ 3 τελευταῖα του βιβλία καὶ τί σεμινάριο εἶναι αὐτὸ πού «μὲ θεατρικὰ στοιχεῖα» βασίζεται στὰ βιβλία τοῦ συγγραφέα;

Κι ἀκόμη, ἂν θὰ συμμετάσχουμε στὸ δωρεὰν αὐτὸ «σεμινάριο», πού βασίζεται στὰ «3 τελευταῖα βιβλία τοῦ συγγραφέα», πῶς θὰ συμμετάσχουμε ἂν δὲν ἔχουμε διαβάσει αὐτὰ τὰ βιβλία; Ἢ μήπως κάτι δὲν καταλάβαμε καλά;

Ἤδη ἀπὸ τὸ τέλος τῆς ἐν λόγω σελίδας μαθαίνουμε ὅτι ὁ Νικόλας Σμυρνάκης εἶναι συγγραφέας, success coach, «δημιουργός τῆς φιλοσοφίας τοῦ Ἀνθρώπου στὸ ΝηΣί»...

Ἄλλη ἀπορία: τί εἶναι ἕνας success coach (προπονητὴς ἐ­πι­τυ­χί­ας) καὶ τί εἶναι «ἡ φιλοσοφία τοῦ Ἀνθρώπου στὸ ΝηΣί»;

Ἀπὸ τὴν «Ἐναλλακτικὴ Ἀτζέντα» καὶ πάλι μαθαίνουμε ὅτι «Ὁ Νι­κό­λας Σμυρνάκης εἶναι ἕνας συναρπαστικὸς ἄνθρωπος μὲ μεγάλο συγγραφικό, ἐκπαιδευτικὸ ἀλλὰ καὶ φιλοσοφικὸ ἔργο. Ἡ ἕ­δρα του εἶναι στὴν Κρήτη ἀλλὰ ταξιδεύει σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν Κύπρο παρακινώντας τοὺς ἀνθρώπους νὰ βροῦν τὸ νόημα τῆς ζωῆς τους. Ὁ Νικόλας Σμυρνάκης εἶναι ὁμιλητῆς, ἀρ­θρο­γρά­φος, ποιητής, μυθιστοριογράφος ἀλλὰ καὶ δημιουργὸς ἀ­πο­φθεγ­μά­των. Πολλὰ ἔργα του μπορεῖτε νὰ τὰ βρεῖτε ἐλεύθερα στὸ διαδίκτυο»[2].

Καὶ μετὰ ἀπὸ αὐτὸ ἀναρωτιόμαστε: Στὸν τρελὸ καὶ διεστραμμένο Κόσμο τοῦ σήμερα μᾶς χρειάζεται ἕνας «προπονητὴς ἐπιτυχίας»; ἕνας «συναρπαστικὸς ἄνθρωπος μὲ μεγάλο συγγραφικό, ἐκπαιδευτικὸ ἀλλὰ καὶ φιλοσοφικὸ ἔργο»; ἕνας πού «παρακινεῖ τοὺς ἀνθρώπους νὰ βροῦν τὸ νόημα τῆς ζωῆς τους»; Οἱ ἅγιοί της Ἐκκλησίας μας δὲν μᾶς εἶναι ἀρκετοί;

Ἀπὸ μιὰ γρήγορη ἔρευνα στὸ διαδίκτυο μαθαίνουμε ὅτι «ὁ συγ­γρα­φέ­ας Νικόλας Σμυρνάκης» ἔχει ἐκδώσει 4 βιβλία -τὸ ἕνα διατίθεται δωρεάν-, ὅλα στὶς Ἐκδόσεις Διόπτρα. Οἱ Ἐκ­δό­σεις αὐτὲς εἰδικεύονται σὲ βιβλία «Ψυχολογίας - Προσωπικῆς ἀνάπτυξης»[3] μεταξύ τῶν ὁποίων φιγουράρουν βιβλία τοῦ διαβόητου«γκουροὺ τοῦ σὲξ»[4] Μπαγκουάν Σρὶ Ραζνὶς (Bhagwan Shree Rajneesh) ἢ Ὄσσο (Osho)[5] κι ἄλλων «φωτισμένων» κα­θο­δη­γη­τῶν, ἐνῶ σὲ ἄλλη κατηγορία, βιβλία «Πνευματικῆς ἀ­να­ζή­τη­σης»[6], τὰ ὁποῖα προβάλλονται ὡς «κλασικὰ καὶ νέα βιβλία πνευματικότητας ποὺ ἔχουν ἐμπνεύσει χιλιάδες ἀ­να­γνῶ­στες νὰ ἀκολουθήσουν τὸ δικό τους μονοπάτι στὴ ζωή, νὰ κατακτήσουν τὴν αὐτογνωσία καὶ νὰ ἐκπληρώσουν τὸν πραγματικό τους σκοπὸ» καὶ μεταξὺ ἄλλων, τὸ κλασικὸ νεοεποχίτικο ἔργο «Ἡ οὐράνια προφητεία»[7] τοῦ Τζέϊμς Ρέντφιλντ (James Redfield), τὰ «Δῶρα τῆς ἐρήμου»[8] τοῦ Κυριάκου Μαρκίδη καὶ δεκάδες ἄλ­λα παρόμοια.

Ἔχουμε λοιπὸν ἕναν «προπονητὴ ζωῆς» -«προπονητὴ ἐ­πι­τυ­χί­ας» τὸ λέει ὁ ἴδιος-, ποὺ ἔχει γράψει τρία πρὸς πώληση βιβλία, ὅπου μέσα ἀπὸ ἕνα «happening» δύο ὡρῶν, θὰ «ψυχαγωγήσει» καὶ θὰ «διδάξει μαθήματα ζωῆς» δωρεὰν σὲ ὅσους πα­ρευ­ρε­θοῦν σὲ χῶρο τοῦ Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου, τὸ Πολιτιστικὸ Κέντρο τοῦ Δήμου: «Θεόδωρος Ἀγγελόπουλος».

Καὶ συνεχίζει ἡ ἀνακοίνωση: «Μαζί μας θὰ ἔχουμε τοὺς δημοφιλεῖς ἠθοποιοὺς Νίκο Ὀρφανὸ καὶ Γιῶργο Κοψιδά. Παρουσιάζει ἡ δημοσιογράφος Βίκυ Χαντζή».

Ἄρα τὸ «happening» θὰ εἶναι ἐνισχυμένο μὲ ἠθοποιοὺς (ἠ­θο­ποι­ὸς = ποιῶ ἦθος), ποὺ δηλώνουν ὅτι ἀστρολογικὰ εἶναι Ὑ­δρο­χό­οι[9] καὶ δημοσιογράφους -ποὺ ἀσκοῦν NLP, ὡς «NLP Master P­r­a­c­t­i­t­i­o­n­ers» καὶ ἀσχολοῦνται ἐπαγγελματικὰ μὲ τὸ Lifecoaching[10], ἐνῶ τὰ τελευταῖα τέσσερα χρόνια, σὲ συνεργασία μὲ τὸν Ἐκ­δο­τι­κὸ Οἶκο Διόπτρα, πραγματοποιοῦν σεμινάρια, w­o­r­k­s­h­o­ps καὶ βι­ω­μα­τι­κὲς παρουσιάσεις best seller βιβλίων αὐ­το­γνω­σί­ας, μὲ στόχο νὰ βο­ηθοῦν τοὺς ἀνθρώπους νὰ βρίσκουν τὴ δύναμη μέσα τους[11].

Ὅσον ἀφορᾶ τοὺς διοργανωτές, διαβάζουμε: 1) Ἐκδόσεις Διόπτρα, 2) Ἐναλλακτικὴ Δράση, 3) IslandofMan Success P­h­i­l­o­s­o­p­hy, ἐθελοντικὴ ὁμάδα: Ἄνθρωποι στὸ ΝηΣί. Κι αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὁ Ἐκδοτικὸς Οἴκος -οἱ Ἐκδόσεις Διόπτρα-, ἐκδόσεις μὲ μεγάλο εὖρος ἀποκρυφιστικῆς καὶ νεοεποχίτικης βιβλιογραφίας, ἕνας ἀποκρυφιστικός, νεοεποχίτικος ἱστότοπος -ἡ Ἐναλλακτικὴ Δρά­ση- κι ὁ ἐπαγγελματικὸς φορέας τοῦ ἰδίου τοῦ Νικόλα Σμυρνάκη -τὸ IslandofMan Success Philosophy, ἐθελοντικὴ ὁμάδα: Ἄν­θρω­ποι στὸ ΝηΣὶ- εἶναι οἱ διοργανωτές...

Νὰ ὑποθέσουμε ὅτι «Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει» κι ὅλη ἡ ἱστορία γίνεται γιὰ νὰ πουληθοῦν τὰ τρία βιβλία; Κι ὅτι θὰ μπο­ροῦ­σε νὰ γίνει μιὰ ἁπλὴ παρουσίαση βιβλίου ὅπως εἴ­θι­σται; Κι ὅτι ἴσως μὲ τὸ ἀνωτέρω show θὰ πουλιόνταν περισσότερα βιβλία; Κι ἐφ' ὅσον μεταξύ τῶν Χορηγῶν ἦταν κι ὁ Δῆμος Μοσχάτου – Ταύρου, ὁ χῶρος στέγασης θὰ παρεχωρεῖτο δωρεάν;

Μὰ τί καθόμαστε καὶ προβληματιζόμαστε ἀφοῦ τὸ δηλώνουν οἱ ἄνθρωποι στὴν ἀνακοίνωσή τους:

«Σημειώνουμε ὅτι δὲν θὰ ὑπάρχει κανένα οἰκονομικὸ ὄφελος γιὰ κανέναν ἀπὸ τοὺς συμμετέχοντες στὸ project καὶ ὅλα τά ἔσοδα ἀπὸ τὶς πωλήσεις τῶν βιβλίων τὴν ἡμέρα τοῦ σεμιναρίου θὰ δι­α­τε­θοῦν στὴν Κιβωτὸ τοῦ Κόσμου».

Ναί, μπορεῖ νὰ ἰσχύουν τὰ ἀνωτέρω καὶ νὰ συγκεντρωθοῦν κάποια χρήματα, ὅμως τίθεται τὸ ἐρώτημα: Ποιοὶ ὠφελοῦνται καὶ ποιοὶ βλάπτονται ἀπὸ τὴν ὅλη αὐτὴ δραστηριότητα; Ὠ­φε­λεῖ­ται ὁ φορέας τοῦ π. Ἀντώνιου Παπανικολάου, ἡ «Κιβωτὸς τοῦ Κόσμου», πού πιθανῶς θὰ ἐνισχυθεῖ στὴν καλύτερη περίπτωση μὲ κάποια χρήματα; Σίγουρα ἡ «Κιβωτὸς» ἔχει ἀνάγκη ἐνίσχυσης... ἀλλὰ μὲ χρήματα προερχόμενα ἀπὸ νεοεποχίτικες δραστηριότητες; Ἀπὸ δράσεις ὅπου πιθανῶς συμμετέχουν ἀνύποπτοι κι ἀποίμαντοι ἐκκλησιαστικὰ ἄνθρωποι, ποὺ πιστεύουν ὅτι διασκεδάζουν, «διδάσκονται» καὶ παράλληλα ἐνισχύουν ἕνα φιλανθρωπικὸ ἔργο; Ἢ ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ πιθανῶς θὰ ἐμπλακοῦν σὲ νεοεποχίτικες δραστηριότητες ἀγοράζοντας καὶ διαβάζοντας «νέα βιβλία πνευματικότητας ποὺ ἔχουν ἐμπνεύσει χιλιάδες ἀναγνῶστες νὰ ἀκολουθήσουν τὸ δικό τους μονοπάτι στὴ ζωή, νὰ κατακτήσουν τὴν αὐτογνωσία καὶ νὰ ἐκπληρώσουν τὸν πραγματικό τους σκοπό», ὅπως διαφημίζονται τὰ ἐν λόγω βιβλία;

Ἐμεῖς πιστεύουμε ὅτι ἔτσι δὲν ὠφελεῖται ἡ «Κιβωτὸς τοῦ Κόσμου», πού ἀποτελεῖ μία γνωστότατη καὶ καταξιωμένη προσπάθεια τὴν ὁποία ἐμφανῶς ὁ Κύριος στηρίζει καὶ εὐλογεῖ. Αὐτοὶ ποὺ ὠφελοῦνται εἶναι δυστυχῶς αὐτοὶ ποὺ θέλουν νὰ πουλήσουν τὰ κακόδοξα βιβλία τους καὶ νὰ διαδώσουν τὶς κακόδοξες διδασκαλίες τους κρυπτόμενοι πίσω ἀπὸ ἕναν ὑγιῆ ἐκκλησιαστικὸ φορέα.

Στίς 2/2/2020 ἀποστείλαμε ἐπιστολὴ πρὸς τὸν π. Ἀντώνιο Παπανικολάου, ὅπου ἀναλύαμε τούς ὡς ἄνω προβληματισμοὺς, γιὰ νὰ δεχθοῦμε τηλεφώνημα ἐκ μέρους λαϊκοῦ συνεργάτου τῆς «Κιβωτοῦ», ποὺ μᾶς ἐνημέρωσε ὅτι «δὲν ἐξετάζουν ποιοὶ εἶναι αὐτοὶ ποὺ τοὺς ἐνισχύουν οἰκονομικά». Φαίνεται ὅτι ὁ συνεργάτης δὲν ἀντελήφθη τὴν ἐπικινδυνότητα τοῦ ἐγχειρήματος ἢ πιθανῶς πιστεύει ὅτι «ὁ σκοπὸς ἁγιάζει τὰ μέσα»...

Ὁλοκληρώνοντας τόν σχολιασμό θά θέλαμε νά ὑ­πο­γραμ­μί­σου­με ὅτι δέν στοχεύουμε στήν προσβολή ἤ στήν ἀπομείωση τῆς τιμῆς καί τῆς ὑπολήψεως ὅσων ἐμπλέκονται στήν ἀνωτέρω δραστηριότητα. Θά θέλαμε ὅμως νά προστατεύσουμε τό κοινό πού πιθανῶς συμμετεῖχε στήν ἐκδήλωση, ἀπό τό ψυχοφθόρο δηλητήριο, δηλώνοντας ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν βοηθᾶται «νά γνωρίσει τον ἑαυτό του» μέ τίς πρακτικές τοῦ ἀ­πο­κρυ­φι­σμοῦ καί τῆς Νέας Ἐποχῆς. Βοηθᾶται καί σώζεται μόνο μέσα στή μία ποίμνη, τήν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, τήν Ἐκκλησία.

 

[1] https://enallaktikiagenda.gr/event/smurnakis-kivotos/

[2] https://enallaktikidrasi.com/2018/10/nikolas-smirnakis-dimiourgos-filosofias-anthrwpou-nisi/

[3] https://www.dioptra.gr/category/psychology/

[4] https://www.impantokratoros.gr/guru-sri-razniz.el.aspx

[5] https://www.dioptra.gr/suggrafeas/osho/

[6] https://www.dioptra.gr/category/pneumatiki-anazitisi/

[7] https://www.dioptra.gr/vivlio/pneumatiki-anazitisi/i-ourania-profiteia/

[8] https://www.dioptra.gr/vivlio/pneumatiki-anazitisi/dora-tis-erimou/

[9] https://www.youtube.com/watch?v=BscdX1AZG84 Χρόνος: 0,44-1,14.

[10] http://archive.is/Lg1bj κάποτε θὰ σχολιάσουμε καὶ τὸ NLP...

[11] https://enallaktikiagenda.gr/speaker/vicky-xantzi/