τοῦ Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

Ἔχουμε καὶ στὸ παρελθὸν ἀναφερθεῖ στὴν ἠλεκτρονική μας σελίδα στὸ Facebook, ὅπου ἡ βασικὴ διακονία μας σχετίζεται μὲ τὴν παρουσίαση, τὸν σχολιασμὸ καὶ τὴν ἀποκάλυψη τῆς κακοδοξίας, ποὺ ἀφορᾶ στὶς λεγόμενες ἐνεργειακές, ἐναλλακτικὲςὁλιστικὲς πρακτικὲς καὶ δῆθεν θεραπεῖες, δηλαδὴ τὶς νεοεποχίτικες αὐτὲς κακόδοξες θεωρίες καὶ πρακτικὲς ποὺ ἔχουν κυριεύσει τὸν κόσμο μας καὶ ἀπειλοῦν τὸν συνάνθρωπο σωματικά, ἀλλὰ κυρίως ψυχικὰ καὶ σωτηριολογικά.

Ἡ σελίδα ἔχει τὸ ὄνομα «Οἱ Φίλοι τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Γονέων Π.Ε.Γ.», στεγάζεται στὴν ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση https://www.facebook.com/groups/416460255390280 καὶ δὲν ἀπο­τελεῖ ἐπίσημο ὄργανο τῆς «Πανελλήνιας Ἕνωσης Γονέων γιὰ τὴν Προστασία τοῦ Ἑλληνορθόδοξου Πολιτισμοῦ τῆς Οἰκογε­νείας καὶ τοῦ Ἀτόμου» (Π.Ε.Γ.).

Πρόσφατα, στὴ σελίδα μας αὐτὴ ἀναρτήθηκε ἀπὸ ἕνα ἀπὸ τὰ ἐκπαιδευόμενα μέλη μας τὸ βιβλίο «Ὠμοφαγία καὶ Χρυσή Διατροφὴ» τῆς κ. Ἄννας Κορακάκη Ἀπόνι, Ἐκδόσεως Κέδρος, μὲ τὴν ἐρώτηση ἂν ἕνα τέτοιο βιβλίο συμβιβάζεται μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ πίστη ἢ ὄχι.

Μιὰ τέτοια ἐρώτηση συχνὰ ὑποχρεώνει τὸν ἐρευνητὴ σὲ ἀνά­γνωση τοῦ βιβλίου, ἂν καὶ συχνὰ ἡ ἴδια ἡ παρουσίαση ἐκ μέρους τοῦ Ἐκδότη ἢ τὸ βιογραφικὸ τοῦ συγγραφέως εἶναι ἀρκετὰ εὔγλωττα γιὰ τὴν ἐξαγωγὴ ἑνὸς πρώτου συμπεράσματος.

Γιὰ τὴν ἀνωτέρω ἔρευνά μας, ξεκινήσαμε μὲ τὴν δεύτερη προσέγγιση στὴν ἱστοσελίδα τοῦ Ἐκδοτικοῦ Οἴκου[1], ὅπου πληροφορηθήκαμε τὰ παρακάτω: Ἡ Ἄννα Κορακάκη Ἀπόνι (Anna Korakaki Aponi) παρουσιάζεται «ὡς θεραπεύτρια, εἰδικὴ στὴν ­ποτοξίνωση καὶ ὑπεύθυνη σὲ διάφορα κέντρα ἐσωτερικοῦ κα­θαρισμοῦ». Στὸ ὀπισθόφυλλο τοῦ βιβλίου της διαβάζουμε ὅτι: «χρη­σιμοποιεῖ τὴ δύναμη μιᾶς ἀπὸ τὶς σπουδαιότερες φυσι­κὲς ὑπερτροφές τῆς Γῆς, τοῦ νόνι. Τὸ νόνι περιέχει ἐκπληκτι­κοὺς θεραπευτικοὺς πολυσακχαρίτες, ποὺ φαίνεται ὅτι μᾶς βοη­θοῦν νὰ παράγουμε περισσότερα βλαστοκύτταρα -τὰ ὁποῖα συμβάλλουν στὴν ἀναζωογόνηση τοῦ ὀργανισμοῦ- καὶ περισσότερα ἐπιθήλια κύτταρα -τὰ ὁποῖα εἶναι ἀπαραίτητα γιὰ τὴν ὑγεία καὶ τὴ θεραπεία τοῦ πεπτικοῦ συστήματος καὶ τοῦ δέρματος-. Ἡ Ἄννα μᾶς διδάσκει ὅτι τὸ νόνι ἐπιταχύνει τὴν παραδοσιακὴ ἀπο­τοξίνωση μὲ βότανα καὶ μπορεῖ νὰ ἔχει καλύτερα ἀποτελέσματα σὲ λιγότερο χρόνο. Ὕστερα ἀπὸ ἕναν καθαρισμὸ μὲ νόνι θὰ καταλάβετε ὅτι πρόκειται γιὰ ἕνα ἀπὸ τὰ καλύτερα θεραπευτικὰ μέσα στὸν κόσμο!».

Ἐδῶ ἀνιχνεύουμε μία σειρὰ ἀπὸ ἐπιστημονικὰ ἀνεπιβεβαίω­τους ἰσχυρισμοὺς γιὰ τὴν ὑπερτροφή ὅπως τὴν χαρακτηρίζει τὸ κείμενο, τὸ φυτὸ «Μορίνδα ἡ κιτρόφυλλος»[2] (Morinda citrifo­lia), εὐρύτερα γνωστὴ καὶ ὡς Νόνι (Noni) ἢ Νόνο, στὴν Ταϊτή, ἕναν θάμνο, τῆς οἰκογένειας τοῦ καφεόδενδρου, ποὺ φύεται στὴ Νοτιοανατολικὴ Ἀσία ἀλλὰ ἔχει διαδοθεῖ ἐκτενῶς σὲ ὅλη τὴν Ἰνδία κι ἀλλοῦ. Ἀκόμη τὸ ὄνομα τῆς Ἄννας Κορακάκη Ἀπό­νι ἐμφανίζεται συνδεδεμένο μὲ κάποια ἑταιρία Γιάμπελς (Yum­bles) στὴ Μεγάλη Βρετανία ποὺ εἰδικεύεται σὲ «ὑγιεινιστικά» καὶ προϊόντα χορτοφαγίας (veganism)[3].

Τὴν ἐγκυρότητα δὲ τῶν ἀνωτέρω ἀναγραφομένων φαίνεται νὰ τὴν συνυπογράφει κάποιος Ντέϊβιντ «Ἀβοκάντο» Γούλφ, (David «Avocado» Wolfe) συγγραφέας τῶν βιβλίων «Τὸ πετυχημένο σύστημα τῆς δίαιτας τῶν ἡλιοτροφῶν», «Οἱ τροφὲς τῆς ὀμορφιᾶς», «Ἐκπληκτική χάρη» καὶ «Γυμνὴ σοκολάτα», προφα­νῶς ὁμοϊδεάτης τῆς κ. Κορακάκη Ἀπόνι. Κατὰ τὴν ἀγγλικὴ Βικιπαίδεια (Wikipedia), ὁ κ. «Ἀβοκάντο» προωθεῖ μιὰ ποικιλία ψευδοεπιστημονικῶν ἰδεῶν, ὅπως ἡ ὠμοφαγία, ἡ ἐναλλακτι­κὴ ἰατρικὴ καὶ ἡ ἄρνηση ἐμβολιασμοῦ (ἀντιεμβολιασμός)[4]. Ἀξίζει ἀκόμη νὰ ἀναφέρουμε ὅτι γιὰ τοὺς φανατικοὺς τῆς ὠμο­φαγίας, τὸ μαγειρεμένο φαγητό -αὐτὸ τὸ πολὺ σημαντικὸ γεγονός, ποὺ συνέβη γιὰ πρώτη φορὰ ἑκατοντάδες χιλιάδες ἢ ἴσως καὶ ἑκατομμύρια χρόνια πρίν-, ἦταν μιὰ σκοτεινὴ ἡμέρα γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα. «Τὸ μαγειρεμένο φαγητὸ εἶναι δηλητήριο!», σύμ­φωνα μέ τὸν κ. «Ἀβοκάντο», τὸν αὐτοανακηρυγμένο «ρόκ στὰρ καὶ "Ἱντιάνα Τζόουνς" τῶν ὑπερτροφῶν καὶ τοῦ σύμπαντος τῆς μακροζωίας»[5].

Ἀλλὰ δὲν εἶναι μόνον ὁ κ. «Ἀβοκάντο», ποὺ στηρίζει τὰ περὶ χορτο­φαγίας-βίγκαν ἀλλὰ κι ὁ -σὲ μᾶς ἄγνωστος, ἀλλὰ προ­φανῶς γνωστὸς στοὺς σχετικοὺς κύκλους- γιατρὸς καὶ συγγραφέας Γκάμπριελ Κούζενς (Gabriel Kuzens), ὁ ὁποῖος διατείνεται ὅτι: «Ἡ χορτοφαγία διαφυλάσσει τὴ ζωή, τὴν ὑγεία, τὴν εἰρήνη καὶ τὴν ἰσορροπία τοῦ οἰκοσυστήματος, ἐξασφαλίζει μιὰ πιὸ δίκαιη κατανομὴ τῶν φυσικῶν πόρων, βοηθάει νὰ χορτάσουν ὅσοι πεινᾶνε, ἐνθαρρύνει τὴ μὴ βία στὸ ζωικὸ καὶ στὸ ἀνθρώπινο βασίλειο σὲ ὅλο τὸν πλανήτη καὶ ἀποτελεῖ μιὰ πρώτης τάξεως βοήθεια γιὰ τὴν ἀναγέννηση τοῦ σώματος, τῶν συναισθημάτων, τοῦ μυαλοῦ καὶ τοῦ πνεύματος».

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω λοιπὸν ἐξάγουμε τὸ συμπέρασμα ὅτι τὸ παραπάνω βιβλίο ἀποτελεῖ ἕνα ἀκόμη προϊὸν προπαγάνδας γιὰ τὴν καθιέρωση τῆς «θρησκείας» τῶν βίγκαν μίας ἐπιλογῆς ζω­ῆς, ναί, ἐπιλογῆς ζωῆς, γιατί ἡ «βίγκαν χορτοφαγία» δὲν ἀπο­τε­λεῖ ἁπλᾶ ἕνα περιοδικὸ καπρίτσιο, ἀλλὰ γιὰ τοὺς συνεπεῖς ὀπαδοὺς ἀποτελεῖ τρόπο ζωῆς -ὅπως ἐξ ἄλλου κι ἡ γιόγκα- καὶ προϋποθέτει καὶ τὴν σταδιακὴ ἀποδοχὴ ξένων δογμάτων ὅπως τῆς μετενσάρκωσης-μετεμψύχωσης, ὅπου δὲν τρῶνε τὰ ζῶα ὄχι ἀπὸ εὐαισθησία, ἀλλὰ γιατί μπορεῖ νὰ τρῶνε κάποιον προσφι­λῆ ἢ συγ­γενῆ τους ποὺ εὑρίσκεται «ἐξελισσόμενος» σὲ κάποια ἄλλη ἐνσάρ­κωση.

Ἀλλὰ ἂς ἐπιστρέψουμε καὶ πάλι στὸ «βιογραφικὸ» τῆς συγγραφέως ἀπὸ τὸ ὀπισθόφυλλο τοῦ βιβλίου, ὅπου καὶ διαβάζουμε: «Γεννημένη χορτοφάγος, ἡ Ἄννα Kορακάκη ξεκίνησε τὴν πορεία της στὰ δεκαοκτώ της ταξιδεύοντας σὲ τροπικὰ καὶ βαθιὰ θεραπευτικὰ μέρη τῆς Γῆς. Ἔχει κάνει κυριολεκτικὰ τὸ γῦρο τοῦ κόσμου ὁριζόντια τοῦ πλανήτη. Ὄντας γιὰ ἀρκετὰ τῆς ζωῆς της ὠμοφάγος, ἔκανε πολλὲς νηστειοθεραπεῖες, βιοκαθαρμούς καὶ χυμοθεραπεῖες, ποὺ τὴν ὁδήγησαν νὰ ἀνοίξει δύο κλινικὲς γιὰ βα­θὺ καθαρισμό τοῦ παχέως ἐντέρου (βιοκαθαρμό) στὶς ζοῦγκλες τῆς Κόστα Ρίκα καὶ τῆς Βραζιλίας, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἔχει βοηθήσει πάνω ἀπὸ χίλιους τριακόσιους ἀνθρώπους στὸν ἐξαγνισμὸ τοῦ σώματος καὶ στὴν ἀπόκτηση εὐεξίας. Διδάχτηκε καὶ ἐργά­στηκε δίπλα σὲ μεγάλους γιατροὺς καὶ ἐπιστήμονες τῆς ἐποχῆς μας, μαθήτευσε σὲ σχολὲς ὠμοφαγίας, κλασικοῦ καὶ θεραπευ­τικοῦ διαλογισμοῦ, σαμανισμού (παραδοσιακή ἰνδιάνικη ἰατρι­κή), γιόγκα, βοτανολογίας, μουσικοκινητικῆς, ὅπως καὶ σὲ ἐναλ­λακτι­κὲς μορφὲς θεραπείας ἀνὰ τὸν κόσμο (μάστερ ρέϊκι, τάϊ μασάζ, ἱερὴ γεωμετρία). Πρόσφατα ἐγκατεστημένη στὴν Ἑλλά­δα, διοργανώνει σεμινάρια καὶ συνεδρίες ρέϊκι, ὠμοφαγίας, ὑπερ­τροφῶν, βιοκαθαρμῶν, τάϊ μασάζ, γιόγκα, ἱερῆς γεωμετρίας».

Πέραν ἀπὸ τὸ «ταξιδιωτικὸ» ὁδοιπορικὸ τῆς Ἄννας Kορακάκη τὸ ὁποῖο δὲν ἔχουμε στοιχεῖα νὰ ἐπιβεβαιώσουμε ἢ νὰ ἀπορρίψουμε, παραμένει ἕνας πακτωλὸς νεοεποχίτικων, ἐναλλακτικῶν, ὁλι­στικῶν, ἐνεργειακῶν πλανῶν τὶς ὁποῖες μὲ περισσὴ ὑπερη­φά­νεια διαφημίζει: κλασικός - θεραπευτικὸς διαλογισμός, σαμανισμός, παραδοσιακὴ ἰνδιάνικη ἰατρική, γιόγκα, βοτανολογία, μουσικοκινητική, μάστερ ρέϊκι, τάϊ μασάζ, ἱερὴ γεωμετρία, ὠμοφα­γία, ὑπερτροφές, βιοκαθαρμούς, νηστειοθεραπεία.

Μὴ ἔχοντας τὸν χῶρο νὰ ἀναλύσουμε ὅλες τίς παραπάνω ἔ-πιστημονικά ἀπαράδεκτες καὶ Ἐκκλησιαστικὰ κακόδοξες θεωρίες καὶ πρακτικές, δυνητικὰ ἐπιβλαβεῖς γιὰ τὴν ψυχοσωματικὴ ὑγεία τοῦ ἀνθρώπου, θὰ ἀναφερθοῦμε ἐπιγραμματικὰ στοὺς βιοκαθαρμούς καὶ στὴ νηστειοθεραπεία[6], τὴν ὁποία ὅσοι τὴν ἀσκοῦν ἐπιδιώκουν νὰ τὴν ταυτίσουν μὲ τὴν νηστεία ποὺ ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει καθιερώσει, κάτι το τελείως λανθασμένο.

Μία δίαιτα ἀποτοξίνωσης, καὶ γενικὰ μία χορτοφαγική δίαιτα χωρὶς παρουσία ζωικῶν προϊόντων, μπορεῖ νὰ δημιουργήσει πολὺ σοβαρὰ προβλήματα ὑγείας. Ἄν δὲν τρῶμε τίποτε ἄλλο παρὰ φροῦτα καὶ λαχανικά, ἔχουμε ἐξασφαλισμένο πὼς εἴτε θὰ ὑποφέρουμε ἀπὸ ἀβιταμίνωση, εἴτε θὰ παρουσιάσουμε ἀναιμία. Γιατί; Τὰ φροῦτα καὶ τὰ λαχανικὰ δὲν ἔχουν βιταμίνες τοῦ συμπλέγματος Β, δὲν ἔχουν ἀρκετὴ πρωτεΐνη, δὲν ἔχουν ἀρκετὸ ἀσβέστιο καὶ γενικὰ εἶναι μία διατροφὴ ποὺ ὑπολείπεται πολὺ σὲ πολλά. Τὰ ὀστᾶ θὰ χάσουν τὸ ἀσβέστιό τους, οἱ μύες θὰ ἀδυνατίσουν -μαζὶ καὶ ἡ καρδιά-, τὸ ἀνοσοποιητικὸ σύστημα θὰ βρεθεῖ ἐκτεθειμένο. Προσοχή: Τὸ ἀνθρώπινο σῶμα μας δὲν θὰ μᾶς εἰδοποιήσει μὲ κάποιο κόκκινο λαμπάκι ὅταν ἔχει ἔλλειψη ἀπὸ βιταμίνη Β12. Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι ποὺ μπαίνουν σὲ τέτοιες διαδικασίες νιώθουν ὑπέροχα στὴν ἀρχὴ γιατί αὐθυποβάλλονται. Τὸ τί νιώθουμε εἶναι εὐμετάβλητο καὶ ὑποκειμενικό. Ἡ ἀναιμία καὶ ἡ ἀβιταμίνωση δὲν εἶναι[7].

Τὰ περιεχόμενα τοῦ ἐν λόγῳ ἄρθρου ἀποτελοῦν ἀπόψεις Ἐκκλησιαστικὲς κι ἐπιστημονικὲς καὶ δὲν ἔχουμε καμία πρόθεση νὰ προσβάλουμε τὴν τιμὴ καὶ τὴν ὑπόληψη κανενός, τὶς ὁποῖες δηλώνουμε ὅτι σεβόμεθα δεόντως.

 

[1] https://www.evripidis.gr/product/44526/omofagia-kai-xrysi-diatrofi-/

[2] https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CE%BD%CE%B9

[3] https://www.apollo.io/people/Anna/Aponi/54a7a1af7468696b7f9fb146

[4] https://en.wikipedia.org/wiki/David_Wolfe_(raw_food_advocate)

[5] https://www.protagon.gr/themata/44341487844-44341487844

[6] http://archive.is/cNmix

[7] http://archive.is/dm2X9 & https://metavolismos.com/