τοῦ Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

Τὴν Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου, στὴν Ἁγία Παρασκευὴ εἴχαμε μιὰ μεγάλη κρίση. Ἡ κρίση εἶχε βέβαια ἐνεργοποιηθεῖ ἀπὸ τὴν προηγούμενη Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου, ὅταν στενὸς συνεργάτης μᾶς ἐνημέρωσε μὲ ἠλεκτρονικὸ μήνυμα, συνοδευόμενο κι ἀπὸ τὴν ἀντίστοιχη εἰκόνα, γιὰ τὸ ἑορταστικὸ Πρόγραμμα τῶν ἐκδηλώσεων καὶ τοῦ bazaar (παζάρι) τοῦ 7ου Δημοτικοῦ Σχολείου τοῦ Προαστίου μας.

Θὰ μοῦ πεῖτε, καὶ τί τὸ ἐντυπωσιακὸ μπορεῖ νὰ περιλαμβάνει τὸ ἑορταστικὸ Πρόγραμμα καὶ τὸ bazaar ἑνὸς Δημοτικοῦ Σχολείου, πέραν ἀπὸ τραγούδια, ποιήματα κι ἴσως καὶ κάποιο θεατρικό σχετικὸ μὲ τὴ Γέννηση τοῦ Κυρίου;

Λυποῦμαι ποὺ θὰ σᾶς ἀπογοητεύσω, ὅμως δὲν εἶστε καθόλου τρέντυ (trendy) καὶ ἲν (in) διατηρώντας αὐτὲς τὶς πεπαλαιωμένες ἀπόψεις. Σήμερα οἱ νεαρὲς μαμάδες τῶν μικρῶν μας ἀ­γο­ρι­ῶν καὶ κοριτσιῶν ἔχουν ἄλλες, προοδευτικὲς ἀπόψεις, συνηγορούντων καὶ τῶν «πρωινάδικων» τῆς TV κι ὅλων τῶν πρακτόρων τῆς Νέας Ἐποχῆς τοῦ Ὑδροχόου, ποὺ μάχονται λυσσαλέα νὰ ἀλλοιώσουν ὅ,τι ἔχει ἀπομείνει ἀπὸ τὸ ὑγιὲς ἐθνικὸ καὶ ἐκκλησιαστικὸ φρόνημα τοῦ Νεοέλληνα.

Κάποιες μαμάδες, λοιπόν, μετὰ ἀπὸ πρόταση κάποιας ἐν­δι­α­φε­ρο­μέ­νης, ἀπεφάσισαν νὰ βάλουν τὴν Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου, 6,30΄ - 7,30΄ μ.μ. στὸν χῶρο τοῦ bazaar, μέσα στὸ χῶρο τοῦ Σχολείου, «γιόγκα γιὰ παιδιὰ» (yoga for kids) τὴν ὁποία θὰ διοργάνωνε ἕνας ἐξωσχολικὸς φορέας, τὸ «Παιδὶ καὶ Δημιουργία Πο­λι­τι­στι­κὸ Κέντρο»[1] μία, κατὰ δήλωσή της, «Ἀστικὴ μὴ Κερ­δο­σκο­πι­κὴ Ἑταιρεία», ποὺ στεγάζεται στὴν ὁδὸ Βάκχου, στὴν Ἁγία Παρασκευή, ὅπου διδάσκεται γιόγκα σὲ μικρὰ παιδιά, πραγ­μα­το­ποι­εῖ­ται «σχολικὴ μελέτη» γιὰ παιδιὰ δημοτικοῦ ἔναντι διδάκτρων καθῶς καὶ «θεατρικὸ παιχνίδι», «παραδοσιακὴ ἰαπωνικὴ τέχνη Origami» (χαρτοδιπλωτική), «ἰαπωνικὰ παιχνίδια» (kendama) κ.ἄ.

Εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ δήλωση τοῦ φορέα αὐτοῦ σχετικὰ μὲ τὴ γιόγκα: «Η yoga εἶναι ἐνδυνάμωση καὶ σωστὴ στάση σώματος, εὐκινησία καὶ εὐλυγισία. Εἶναι Χαιρετισμὸς στὸν Ἥλιο καὶ στὴ Σελήνη, εἶναι ἰσορροπία, συγκέντρωση, χαλάρωση, [διάβαζε «Διαλογισμός»] σωστὲς συνήθειες, εὐγένεια. Μέσα ἀπὸ παιχνίδια, παραμύθια καὶ φανταστικὰ ταξίδια, τὰ παιδιὰ θὰ μάθουν στάσεις τῆς yoga, τεχνικὲς ἀναπνοῆς καὶ χαλάρωσης, ἀλλὰ κυρίως θὰ μάθουν νὰ παρατηροῦν καὶ νὰ ἑστιάζουν τὴν προσοχή τους στὸ τί συμβαίνει μέσα τους καὶ στὸ πῶς αἰσθάνονται κάθε στιγμή. Ἡλικίες παιδιῶν: 3 – 6, 7 – 9 καὶ 10 - 12»[2].

Μετὰ τό πρῶτο σόκ, ἡ ἀντίδρασή μας ὑπῆρξε γρήγορη. Μιὰ πρώτη ἐπιστολὴ ἐνημέρωσης περὶ τοῦ τί εἶναι ἡ γιόγκα ἐστάλη στὸν Διευθυντὴ τοῦ 7ου Δημοτικοῦ. Ἡ ἐπιστολὴ ἦταν ἡ ἑξῆς: «Πρὸς τὸν Διευθυντὴ τοῦ 7ου Δημοτικοῦ Σχολείου Ἁγίας Πα­ρα­σκευ­ῆς, κ. Ἰωάννη Β. Λογοθέτη.

Ἀξ. Κύριε Διευθυντά,

Θὰ θέλαμε καταρχὴν νὰ σᾶς συγχαροῦμε -ἐσὰς καὶ τὸν Σύλλογο Γονέων τοῦ Σχολείου- γιὰ τὴν ἀξιόλογη δραστηριότητα τοῦ 7ου Δημοτικοῦ Σχολείου Ἁγίας Παρασκευῆς, στοὺς ποικίλους τομεῖς τῆς εὐθύνη σας καὶ εἰδικὰ στὸν τομέα τῆς μόρφωσης ὑγιῶν χαρακτήρων στὶς εὐαίσθητες ψυχὲς τῶν παιδιῶν μας.

Ἕνα μόνο σημεῖο θὰ θέλαμε νὰ παρατηρήσουμε, τὸ ὁποῖο μᾶς ἀνησύχησε ἔντονα, γιατί ἀφορᾶ στὴν πραγματοποίηση ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Σχολείου, στὶς 18 Δεκεμβρίου, ἐκδήλωσης μὲ θέμα τὴ γιόγκα γιὰ παιδιὰ (Kid Yoga).

Ἡ γιόγκα, μέχρι προτινὸς ἐκλαμβάνετο ὡς ἕνα σύστημα ἐκ­γύ­μνα­σης. Νεότερες ὅμως ἔρευνες -ὅπως κι ἀπὸ τὰ συγγράμματα εἰδικῶν ἐπιστημόνων ἀποδεικνύεται[3]-, ἀπέδειξαν ὅτι οἱ χρησιμοποιούμενες «ἀσκήσεις», ἀντὶ νὰ ἀσκοῦν καὶ νὰ ἐνδυναμώνουν τὸ σῶμα -καὶ γενικὰ τόν ἀνθρώπινο ὀργανισμό-, ἀντιθέτως τὸ βλάπτουν σταδιακὰ καὶ μακροπρόθεσμα. Αὐτὸ ὀφείλεται στὴν ἐ­φαρ­μο­γὴ τῶν στατικῶν θέσεων τῆς γιόγκα (asanas), σὲ ἀντίθεση μὲ ἄλλα συστήματα δυναμικῆς ἐκγύμνασης, ὅπως ἡ Σουηδικὴ γυμναστική, ἡ Ἀεροβικὴ ἄσκηση (aerobics) κ.ἄ.

Ἡ γιόγκα, εἶναι ἰδιαίτερα ἐπικίνδυνη ὅταν ἐφαρμόζεται σὲ παιδιά, καθὼς συνεπάγεται καὶ ἄλλους σωματικοὺς κινδύνους. Ἐν­δει­κτι­κὰ ἀναφέρουμε ὅτι ἡ ἴδια ἡ Ἕνωση Γιόγκα στὴν Ἀμερικὴ δηλώνει ὅτι τὰ παιδιὰ κάτω τῶν 16 ἐτῶν δὲν πρέπει νὰ τὴν ἀ­σκοῦν, καθὼς μπορεῖ νὰ βλάψει τὸ σῶμα τους[4].

Πέραν τῶν ἀνωτέρω θὰ πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ γιόγκα δὲν εἶναι τελικὰ ἕνα σύστημα γυμναστικῆς, ὅπως ἔχει καθιερωθεῖ νὰ πιστεύεται, ἀλλὰ θρησκευτικὸ σύστημα, ἄρρηκτα δεμένο μὲ τὴν ἰνδουιστικὴ λατρεία[5], μὲ τὸ ὁποῖο ἐπεδίωξαν καὶ τελικὰ ἐ­πέ­τυ­χαν νὰ ἀλώσουν τὸν Δυτικὸ κόσμο, Ἰνδοὶ γκουροὺ[6] καὶ Θιβετανοὶ Λάμα, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἀκόμη τοῦ προπερασμένου αἰώνα, παρουσιάζοντας τὴν θρησκευτική τους πίστη, ἀρχικὰ ὡς φιλοσοφικὸ καὶ ὑπαρξιακὸ σύστημα καὶ τέλος ὡς γυμναστική.

Ἡ Π. Ε. Γ. προσπαθεῖ νὰ εὐαισθητοποιήσει τὸ κοινὸ στὴ χώρα μας, ἀλλὰ καὶ διορθοδόξως ἐπὶ θεμάτων αἱρέσεων καὶ παραθρησκείας, καθὼς καὶ ἐπὶ θεμάτων ἀποκρυφισμοῦ, μαγείας, ἐ­ναλ­λα­κτι­κῶν "θεραπειῶν" (τῶν λεγομένων σύμφωνα μὲ τὸν Ἰατρικὸ Σύλλογο Ἀθηνῶν: "Ἀνορθοδόξων Θεραπευτικῶν Μεθόδων"-ΑΝ.ΘΕ.Μ.) καὶ ἐξωχριστιανικῶν θρησκευτικῶν συστημάτων, μεταξύ τῶν ὁποίων ἐντάσσεται καὶ ἡ γιόγκα.

Ἡ Π. Ε. Γ. ἔχει ἐνημερώσει συχνὰ διαφόρους φορεῖς ἐπὶ τοῦ θέματος τῆς γιόγκα καὶ τοῦ ἀποκρυφισμοῦ γενικότερα καὶ πάντα ἡ ἀνταπόκριση ὑπῆρξε ἄκρως θετική, ἐφ’ ὅσον ἡ ἐνασχόληση μὲ τὶς πρακτικὲς αὐτὲς δὲν προέρχεται ἀπὸ τὶς «θρησκευτικὲς» πε­ποι­θή­σεις τῶν ἀσχολουμένων, ἀλλὰ εἶναι ἀποτέλεσμα τοῦ συρ­μοῦ τῆς ἐποχῆς καὶ τῆς λανθασμένης ἀντίληψης ὅτι "ἡ γιόγκα εἶναι εἶδος γυμναστικῆς μὲ θετικὰ ἀποτελέσματα"[7].

Ἐν ὄψει τῶν ἀνωτέρω, σᾶς ζητοῦμε νὰ προβληματιστεῖτε γιὰ τὴν ἔνταξη τῆς γιόγκα στὶς ἀθλητικὲς καὶ ἐκπαιδευτικὲς ἐκ­δη­λώ­σεις τοῦ Σχολείου, γιατί πέραν τῆς διάδοσής της, ἡ γιόγκα δημιουργεῖ κίνδυνο ἔνταξης ἀνυποψίαστων πολιτῶν καὶ εἰδικά τῶν παιδιῶν στὴ λατρεία τοῦ Ἰνδουισμοῦ μὲ τὴν ἐμπλοκὴ τους ἀργότερα σὲ κάποια ἀπὸ τὶς πολλὲς γκουρουϊστικὲς ὀργανώσεις καὶ σέκτες, ποὺ δροῦν στὴ χώρα μας.

Θὰ θέλαμε, τέλος, νὰ σᾶς ἐνημερώσουμε ὅτι καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μὲ Δελτίο Τύπου[8], στὶς 16 Ἰ­ου­νί­ου 2015, ἀπεφάνθη γιὰ τὴν ἐπικινδυνότητα τῆς γιόγκα καὶ τὸ ἀσυμβίβαστό της μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ πίστη».

Ἡ ἀπάντηση τοῦ κ. Διευθυντοῦ ὑπῆρξε εὐγενικὴ καὶ ἄμεση ἐνημερώνοντάς μας ὅτι τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν συγκεκριμένη ἐκδήλωση εἶχε ὁ «Σύλλογος Γονέων» τοῦ Σχολείου· ἔτσι τροποποιήσαμε τὴν ἐπιστολὴ καὶ τὴν στείλαμε καὶ στὸν Πρόεδρο τοῦ Δ/Σ τοῦ Συλλόγου Γονέων. Παράλληλα κοινοποιήσαμε τὸ θέμα σὲ γνωστοὺς καὶ συνεργάτες -πολλοὶ ἐκ τῶν ὁποίων ἀν­τα­πο­κρί­θη­καν ἄμεσα-, ἐνῶ συνεργάτες κατήγγειλαν τὸ γεγονὸς σὲ Κοινωνικὰ Δίκτυα τῆς περιοχῆς καὶ εἰδικὰ στὸ «Ἁγία Πα­ρα­σκευ­ὴ, ἡ Μικρή μας Ὄμορφη Πόλη»[9], ὅπου ἀνέβηκαν τέσσαρις ἀνεξάρτητες ἀναρτήσεις ἀπὸ διαφορετικοὺς συνεργάτες κα­ταγ­γέλ­λον­τας τὸ θέμα, ὅπου καὶ ὑπέστημεν τὴν σχετικὴ ταλαιπωρία ἀπὸ μὴ ἐνημερωμένους καὶ φανατισμένους συνομιλητές, κάποιοι ἀπὸ τοὺς ὁποίους ὅπως φάνηκε ἦταν φίλα προσκείμενοι στὸ «Παιδὶ καὶ Δημιουργία Πολιτιστικὸ Κέντρο».

Θὰ ἦταν παράληψή μας νὰ μὴν ἀναφέρουμε καὶ τὸν Τοπικὸ Τύπο καὶ εἰδικὰ τὸν «Ἀνεξάρτητο Παρατηρητή», τοῦ κ. Μάκη Βραχιολίδη[10], πού μὲ τὸν τίτλο «Πλύση ἐγκέφαλου στὰ μικρὰ παιδιὰ στὸ 7ο Δημοτικὸ Σχολεῖο Ἁγίας Παρασκευῆς: μαθαίνουν γιόγκα σὲ μικροὺς μαθητὲς-μαθήτριες σὲ Χριστουγεννιάτικη ἐκδήλωση! Δεῖτε καὶ φρίξτε...», ἀνέδειξε τὸ πρόβλημα.

Ἡ ὅλη κινητοποίηση τῆς ἐνημέρωσης κοινοῦ καὶ γονέων, εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα τὴν οὐσιαστικὰ ματαίωση τῆς ἐκδήλωσης κα­θὼς οὐδεὶς γονεὺς παρέστη καὶ μόνον δύο παιδάκια προ­σῆλ­θαν τὰ ὁποῖα τελικῶς δὲν συμμετέσχον.

Αὐτὸ βέβαια δὲν ἐπτόησε τὸ «Παιδὶ καὶ Δημιουργία Πο­λι­τι­στι­κὸ Κέντρο», ὅπου στὴν ἱστοσελίδα του ἔσπευσε νὰ «εὐ­χα­ρι­στή­σει» τὸν «Σύλλογο Γονέων» γράφοντας «Ὁλοκληρώθηκε χθὲς 18-12-2019, τὸ ἐξαιρετικὸ Χριστουγεννιάτικο Bazaar τοῦ Συλλόγου Γονέων ..., μὲ τὴ συμμετοχὴ καὶ τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἐργαστηρίου "Yoga γιὰ παιδιὰ" τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου "Παιδὶ καὶ Δημιουργία"» Συνεχάρη δηλαδὴ τοὺς δικούς του ἀνθρώπους μέσα στὸ Δ/Σ τοῦ «Συλλόγου Γονέων» γιὰ μιὰ ἐκδήλωση ποὺ δὲν πραγματοποιήθηκε. Συνέχισε δὲ ἀ­πευ­θύ­νον­τας «Θερμὰ συγχαρητήρια στὸ Σύλλογο Γονέων ... γιὰ τὴν ἐπιλογὴ τοῦ ἐργαστηρίου Yoga, σὲ ὅσα παιδιὰ θὰ ἤθελαν νὰ τὸ παρακολουθήσουν». Δηλαδὴ σὲ δύο παιδάκια ποὺ κι αὐτὰ ἔφυγαν. Κι ὁ λιβανωτὸς ὁλοκληρώνεται μὲ τὸ «Ὁ Σύλλογος Γονέων ... ἀποτελεῖ ἕνα φωτεινὸ παράδειγμα, ὅτι ὁ πολιτισμὸς προ­χωρεῖ, ὅτι ἀνοιχτὰ μυαλά, ἀνθρώπινη κρίση καὶ λογική, καλοσύνη καὶ τιμή, θὰ ὑπάρχουν πάντα». Γιὰ νὰ ἔχουν προφανῶς «ἀ­νοικτὴ τὴν πόρτα» στὸ μέλλον, ἂν καὶ ἐμεῖς θὰ ἐ­πα­γρυ­πνοῦ­με ἐνημερώνοντας παντοῦ γιὰ τὸ τί πραγματικά εἶναι ἡ γιόγκα.

Ὁλοκληρώνοντας τόν σχολιασμό θά θέλαμε νά ὑ­πο­γραμ­μί­σου­με ὅτι τὰ περιεχόμενα τοῦ ἐν λόγω ἄρθρου ἐκφράζουν θέσεις ἐπιστημονικές, ἐκκλησιαστικὲς καὶ ἀντιαιρετικὲς καὶ δὲν ἔχουν τὴν πρόθεση νὰ προσβάλουν τὴν τιμὴ καὶ τὴν ὑπόληψη κανενός, τὶς ὁποῖες δηλώνουμε ὅτι σεβόμεθα δεόντως.

 

[1] http://archive.is/jJbcy

[2] http://www.paididimiourgia.gr/yoga

[3] http://www.antibaro.gr/article/611

[4] https://www.alopsis.gr/alopsis/yioga.htm#_edn68

[5] https://en.wikipedia.org/wiki/Yoga

[6] https://en.wikipedia.org/wiki/Swami_Vivekananda

[7] Ἡ ἐπιστολή τίθεται καί ὡς ὑπόδειγμα γραφῆς γιά ὅποιον χρειαστεῖ νά στείλει κάτι ἀντίστοιχο.

[8] http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/heresies/repository/dt_yoga_16062015.pdf

[9] https://www.facebook.com/groups/mikripolis/

[10] http://archive.is/6zFUz