τοῦ Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

Δὲν ξέρω πόσοι ἀπὸ ἐμᾶς ἔχουμε κάποια ἐξοικείωση μὲ τὸν «Πόλεμο τῶν Ἄστρων». Καὶ δὲν ἀναφέρομαι σ' αὐτόν, ποὺ ὁ ἀμερικανὸς Πρόεδρος Ντόναλντ Τράμπ ἐνίσχυσε, ἐγκαθιδρύ­οντας σε πρὸ ἡμερῶν τὴ στρατιωτικὴ διοίκηση διαστήματος «USSPACECOM», ἡ ὁποία θὰ ἀναλάβει νὰ ἐξασφα­λίσει τὴν ὑπεροχὴ τῶν Η.Π.Α. -ποὺ ἀπειλεῖται ἀπὸ τὴν Κίνα καὶ τὴ Ρωσία-, σὲ αὐτὸ τὸ νέο ἐν δυνάμει πεδίο πολέμου, σὲ περίπτωση «πολέμου τῶν ἄστρων».

Οὔτε ἀναφέρομαι στὸ ὅτι πρόσφατα, τέθηκαν σὲ τροχιὰ γύρω ἀπό τὴ γῆ, δύο καινούργιοι στρατιωτικοὶ δορυφόροι· ἕνας ἀμερικανικός καὶ ἕνας ρωσικός, πού -ἂν καὶ ἡ ἐκτόξευση τέτοιων δορυφόρων εἶναι κάτι συνηθισμένο τὴν τελευταία δεκαετία- δὲν παύει νὰ ὑπενθυμίζει τοὺς κινδύνους ἀπὸ τὴ στρατιωτικοποίηση τοῦ διαστήματος.

Ἀναφέρομαι σὲ κάτι ἄλλο ποὺ βέβαια ἔχει ἄμεση σχέση μὲ τὰ ἐνδιαφέροντα αὐτῆς τῆς στήλης.

Ἴσως πολλοὶ λίγοι εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ τὸ Μάϊο τοῦ 1977 πίστεψαν ὅτι ἡ τρέλα τοῦ Τζόρτζ Λούκας (George Lucas) στὸ διάσημο πλέον κινηματογραφικό του ἔργο, «Πόλεμος τῶν Ἄστρων» (Star Wars), θὰ μποροῦσε νὰ γίνει πραγματικότητα. Σήμερα, 43 χρόνια μετὰ τὴν πρώτη του ταινία ἐπιστημονικῆς φαντασίας, εἶναι προφανὲς ὅτι πόλεμος μπορεῖ νὰ πραγματοποιεῖται στὸ διαστημικὸ χῶρο καὶ ὄχι μόνο μέσα στὰ στούντιο τοῦ Χόλιγουντ. Ἄλλωστε, τὰ ἀμυντικά δόγματα τῶν ὑπερδυνάμεων βασίζονται σὲ μεγάλο βαθμό στοὺς ἐξοπλισμοὺς στὸ διάστημα.

Κι αὐτὴ ἡ «πραγματικότητα» ἀφορᾶ δύο παράλληλους τομεῖς. Ὁ πρῶτος -ποὺ γι' ἐμᾶς εἶναι ἀδιάφορος- ἀφορᾶ στὴ «διαι­σθητικὴ» ἱκανότητα τοῦ Λούκας νὰ «ὑποψιάζεται» τὴν κατεύθυνση ποὺ παίρνουν τὰ πράγματα στὸ ὑλικὸ σύμπαν καὶ νὰ σχεδιάζει ἀνάλογα τὴν κινηματογραφική του στρατηγική. Ὁ δεύτερος ὅμως τομέας ἀφορᾶ στὸν «θρησκευτικὸ» ἢ μᾶλλον στὸν ὑπαρξιακό προσανατολισμὸ τοῦ ἀμερικανοῦ σκηνοθέτη ὁ ὁποῖος ταυτίζεται ἀπόλυτα μὲ τὸ σύνδρομο τῆς «Νέας Ἐποχῆς τοῦ Υδροχόου» (New Age).

Ἀλλὰ ἂς γίνουμε περισσότερο σαφεῖς.

Tό Star Wars -γνωστὸ ἀμερικανικὸ franchise «ἐπικῆς διαστημικής ὄπερας»-, ἐπικεντρώνεται σὲ σειρά ταινιῶν μὲ πρώτη, ποὺ προβλήθηκε στὶς 25 Μαΐου τοῦ 1977 καὶ ἔκτοτε δημιούργησε ἕνα φαινόμενο πόπ κουλτούρας, τὸ ὁποῖο παρήγαγε ἐννιὰ συνολικά ταινίες καὶ μιὰ ἐκτενῆ σειρὰ ἀπὸ βιβλία, κόμικς, βιντεοπαιχνίδια, τηλεοπτικὲς σειρές, παιχνίδια, φιγοῦρες καὶ ἄλλα προϊόντα, ποὺ ἀποτελοῦν τὸ σύμπαν τοῦ Star Wars[1].

Πόσοι ἀπὸ ἐμᾶς ἄραγε θυμοῦνται τὸ κλασσικὸ πλέον ἐναρκτήριο theme: «Πρὶν ἀπὸ πολὺ καιρό, σ' ἕνα Γαλαξία πολύ, πολύ μακρινό, κυβερνᾶ τὸ σιδηρόφρακτο καὶ καταπιεστικὸ καθεστώς τῆς Γαλαξιακῆς Αὐτοκρατορίας, ποὺ ἀνέτρεψε τὴ Γαλαξιακή Δημοκρατία καὶ τοὺς φρουρούς της, τοὺς Ἱππότες Τζένταϊ. Τὴν τάξη ἐπιβάλλει ἐκ μέρους τοῦ σατανικοῦ Αυτοκράτορα, τοῦ Σκοτεινοῦ Ἄρχοντα τῶν Σέθ, ὁ πανίσχυρος πρώην Τζένταϊ Ντάρθ Βέϊντερ. Μιὰ ἐπανάσταση ἔχει ξεσπάσει ἐναντίον τῆς στυγνῆς δικτατορίας, ὀργανωμένη ἀπὸ τὴν Ἐπαναστατικὴ Συμμαχία, μὲ τὴν Πριγκίπισσα Λέϊα νὰ εἶναι μία ἀπὸ τοὺς μυστικούς της ἀρχηγούς»;

Καὶ πόσοι ἀπὸ ἐμᾶς γνωρίζουν ὅτι κάτω ἀπὸ τὸ γοητευτικὸ «φανταστικὸ» σενάριο καὶ τῶν ἐννέα ταινιῶν, ὑποβόσκει ἡ νόθα μεταφυσική, ὁ ἀποκρυφισμός, τὰ ἀνατολικὰ θρησκεύματα;

Ἡ λεγόμενη «ἐπιστημονικὴ φαντασία» στὸ σύνολό της σχε­δὸν ταυτίζεται μὲ τὸ ἀποκρυφιστικὸ στοιχεῖο μὲ ὅποιο ὄνομα κι ἂν θέλουμε νὰ τὸ χαρακτηρίσουμε: εσωτερισμό, μυστικισμό, πνευ­ματισμό, μαγεία, παραψυχολογία ἢ «παραφυσικά φαινόμενα».

Ἄς γίνουμε ὅμως πιὸ σαφεῖς· καὶ μὲ παραδείγματα:

Στὸ «φανταστικὸ» σύμπαν τοῦ Λούκας κυριαρχεῖ «Ἡ Δύναμη» (The Force). Εἶναι ὁ «θεός-κατάσταση» ἢ «ἡ Ὁδὸς» κατ' ἀντιγραφὴ τοῦ Τάο (Tao), τῆς «Ὁδοῦ» τοῦ Ταοϊσμού[2] -ἀναλογικὰ μποροῦμε νὰ τὴν παραλληλίσουμε καὶ μὲ τὸ Μπραχμάν (Brah­man)[3] τοῦ Ἰνδουϊσμοῦ ἢ τὸ Ἄϊν Σόφ (Ein Soph) τοῦ Καμπαλισμού[4]-, τοῦ δυϊστικοῦ αὐτοῦ θρησκευτικοῦ-ὑπαρξιακοῦ συστήματος, ποὺ ἀναπτύσσεται σὲ δύο ὄψεις, τὸ Γίν (Yin) καὶ τὸ Γιάνγκ (Yang), ἀντίθετα καὶ ἀλληλοσυμπληρούμενα συγχρόνως. Ἔτσι καὶ «Ἡ Δύναμη» ἔχει δύο ὄψεις: τὴν «Φωτεινὴ πλευρὰ τῆς Δύναμης» (The light side of the Force), γνωστή, καὶ ὡς Άσλα (Ashla), μιὰ πλευρὰ τῆς Δύναμης εὐθυγραμμισμένη μὲ τὴν ἠρεμία, χρησιμοποιούμενη γιὰ τὴ γνώση καὶ τὴν ἄμυνα. Οἱ Τζένταϊ (Jedi) εἶναι «διάσημοι ἀσκητὲς τοῦ φωτός» -κάτι σὰν διαστημικοὶ Ναΐτες-Σαμουράϊ μὲ παραψυχικές ἱκανότητες- καὶ θανάσιμοι ἐχθροί τῶν Σέθ (Sith) -σκοτεινῶν ὀντοτήτων, μὲ παραψυχικές ἱκανότητες κι αὐτοί-, ποὺ ἀκολούθησαν τὴ σκοτεινὴ πλευρὰ τῆς Δύναμης (The dark side of the Force).

Ἡ Δύναμη, λοιπόν, ἔχει καὶ τὴν σκοτεινή της πλευρὰ, γνωστή καὶ ὡς Μπόγκαν (Bogan). Ὅποιοι χρησιμοποιούν τὴ σκοτεινὴ πλευρὰ ἕλκουν τὴ δύναμή τους ἀπὸ τὰ πιὸ βίαια, πρωτόγονα καὶ σκοτεινὰ συναισθήματα, ὅπως ὁ φόβος, ὁ θυμός, τὸ μῖσος, τὸ πάθος καὶ ἡ ἐπιθετικότητα.

Τὸ «φανταστικὸ» σύμπαν τοῦ Λούκας χαρακτηρίζεται ἀκόμη καὶ ἀπὸ ἕνα ἰδιαίτερο ἡμερολόγιο, μιμούμενο τὴν κατάργηση τῆς χριστιανικῆς χρονολόγησης μὲ βάση τὴ γέννηση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Νὰ θυμηθοῦμε ἀκόμη ὅτι πρόσφατα καὶ τὸ Ὑπουργεῖο Παι-δείας τῆς Κυβέρνησης τῆς Αὐστραλίας σχεδιάζει -ἔπειτα ἀπὸ καταγγελίες ὅτι παραβιάζεται ἡ ανεξιθρησκία-, νὰ αντικαταστήσει στὰ σχολικὰ βιβλία τοὺς προσδιορισμοὺς π.Χ (πρὸ Χριστού - BC Before Christ) καὶ μ.Χ (μετὰ Χριστόν - AD Anno Domini) μὲ τὶς φράσεις Κ.Χ (κοινή χρονολογία - CE Common Era) καὶ π.Κ.Χ (πρὸ κοινῆς χρονολογίας - BCE Before Common Era). Τὸ ἴδιο ἀκολουθοῦν κι οἱ «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά» ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια, ἀλλὰ καὶ οἱ συγκεκριμένοι τύποι χρονολόγησης ἔχουν σχεδὸν ἀντικαταστήσει τὴ χριστιανικὴ χρονολόγηση στὶς ἐπιστημονικὲς δημοσιεύσεις ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 20ου αἰῶνα.

Ἔτσι καὶ τὸ «σύμπαν» τοῦ Λούκας ἀκολουθεῖ ἕνα τεράστιο χρονολογικὸ εὗρος ὥστε οἱ πρῶτες ἱστορίες ποὺ περιγράφονται εἴτε σὲ νουβέλες εἴτε σὲ κόμικς νὰ ξεκινοῦν ἀπὸ τὸ 5.000 πΜΓ (πρὸ τῆς Μάχης τοῦ Γιάβιν - Battle at Yavin) καὶ νὰ φτάνουν μέχρι καὶ τὸ 100 μΜΓ (μετὰ τὴ Μάχη τοῦ Γιάβιν), ἐνῶ γίνονται ἀναφορὲς σὲ χρονολογίες δημιουργίας τοῦ «σύμπαντος» κοντὰ στὸ 7.500.000 πΜΓ. Οἱ ταινίες ἐξελίσσονται σὲ ἕνα πολὺ μικρὸ εὗρος, συγκεκριμένα ἀπὸ τὸ 32 πΜΓ μέχρι τὸ 4 μΜΓ, ὅπου ἐξιστορεῖται πρωτίστως ἡ ζωὴ τοῦ Ἄνακιν Σκαϊγουώκερ (Anakin Skywalker) καὶ τὸ πῶς ἀπὸ Τζένταϊ μετατρέπεται σὲ Ντάρθ Βέϊντερ (Darth Vader), ἀλλὰ τελικὰ βρίσκει τὴν ἐξιλέωση σώζοντας τὸ γιό του, Λούκ Σκαϊγουώκερ (Luke Skywalker), ἀπὸ τὸν Ντάρθ Σίντιους (Darth Sidious).

Ὅμως, χειρότερο κι ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω εἶναι ἴσως ἡ καθιέρωση τῆς νέας θρησκείας τοῦ Τζεδισμού (Jedism)[5], μιᾶς ἀπὸ τὶς ἀναφερόμενες πλέον ὡς «Θρησκεῖες τῆς Νεότητας» στὴν ὁποία ἔχουν πολιτογραφηθεῖ πολλοὶ νέοι στὴ Δύση.

Ὁ Τζεδισμός ἐμφανίζεται ὡς φιλοσοφία-θρησκεία, ποὺ βασίζεται κυρίως στοὺς χαρακτῆρες τῶν Τζένταϊ (Jedi), τοῦ «Πολέ-μοῦ τῶν Ἄστρων» (Star Wars). Ὁ Τζεδισμός προσήλκυσε τὴν προσοχὴ τοῦ κοινοῦ ἀπὸ τὸ 2001, ὅταν ἀρκετοὶ ἄνθρωποι καταχώρησαν τὴ θρησκεία τους ὡς Τζένταϊ (Jedi) σὲ ἐθνικὲς ἀπογραφές.

Γιὰ τὴν ἱστορία ἀναφέρουμε ὅτι ἡ πρώτη ταινία τοῦ «Πολέμου τῶν Ἄστρων» γυρίστηκε μὲ τὸν ἐξαιρετικὰ μικρό, γιὰ παρόμοια ταινία, προϋπολογισμό τῶν $ 11 ἑκατομμυρίων καὶ κυκλοφόρησε, ὅπως ἤδη ἀναφέραμε, στὶς 25 Μαΐου 1977, ἔχοντας κέρδη $ 460 εκατομμύρια στὶς Η.Π.Α. καὶ $ 314 ἑκατομμύρια στὸ ἐξωτερικό -ξεπερνῶντας τὴν ταινία «Τὰ σαγόνια τοῦ καρχαρία», ταινία μὲ τὰ ὑψηλότερα κέρδη ὅλων τῶν ἐποχῶν-, ὥσπου τὴν ξεπέρασε ἡ ταινία «Ε.Τ. ὁ Ἐξωγήϊνος» τὸ 1982. Ὑπολογίζοντας καί τὸν πληθωρισμό, εἶναι ἡ δεύτερη πιὸ ἐπικερδὴς ταινία ὅλων τῶν ἐποχῶν στίς Η.Π.Α. καὶ στόν Καναδᾶ καὶ ἡ τρίτη παγκοσμίως. Ἀπὸ τὰ πολλὰ βραβεῖα ποὺ ἀπέσπασε, ἡ ταινία ἔλαβε 10 ὑποψηφιότητες γιὰ Ὄσκαρ, κερδίζοντας ἕξι βραβεῖα. Οἱ ὑποψηφιότητες περιελάμβαναν τὸ Ὄσκαρ Β' ἀνδρικοῦ ρόλου γιὰ τὸν Ἄλεκ Γκίνες καὶ τὸ Ὄσκαρ καλύτερης ταινίας. Ὁ Πόλεμος τῶν Ἄστρων συχνὰ κατατάσσεται ἀνάμεσα στὶς καλύτερες ταινίες ὅλων τῶν ἐποχῶν.

Τὰ ἀνωτέρω ἀναφέρονται γιὰ νὰ δειχθεῖ τὸ πόση ἀπήχηση εἶχε στὸ παγκόσμιο κοινό το, ἀπὸ Ἐκκλησιαστικῆς σκοπιᾶς, ἀνοσιούργημα τοῦ Τζόρτζ Λούκας.

Ἀντιμετωπίζοντας τὰ παραπάνω, εὔκολα μπορεῖ ὁ καλοπροαίρετος ἀναγνώστης νὰ ἀναρωτηθεῖ: Μὰ τί γίνεται, λοιπόν; ποῦ μᾶς ὁδηγοῦν ὅλα αὐτά; καὶ «τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήση, τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῆ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;» (Ματθ. 16, 26). Ὅμως, ζεῖ Κύριος!

 

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Star_Wars

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Tao

[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Brahman

[4] https://en.wikipedia.org/wiki/Kabbalah

[5] https://en.wikipedia.org/wiki/Jediism

τοῦ Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

Τὴν Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου, στὴν Ἁγία Παρασκευὴ εἴχαμε μιὰ μεγάλη κρίση. Ἡ κρίση εἶχε βέβαια ἐνεργοποιηθεῖ ἀπὸ τὴν προηγούμενη Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου, ὅταν στενὸς συνεργάτης μᾶς ἐνημέρωσε μὲ ἠλεκτρονικὸ μήνυμα, συνοδευόμενο κι ἀπὸ τὴν ἀντίστοιχη εἰκόνα, γιὰ τὸ ἑορταστικὸ Πρόγραμμα τῶν ἐκδηλώσεων καὶ τοῦ bazaar (παζάρι) τοῦ 7ου Δημοτικοῦ Σχολείου τοῦ Προαστίου μας.

Θὰ μοῦ πεῖτε, καὶ τί τὸ ἐντυπωσιακὸ μπορεῖ νὰ περιλαμβάνει τὸ ἑορταστικὸ Πρόγραμμα καὶ τὸ bazaar ἑνὸς Δημοτικοῦ Σχολείου, πέραν ἀπὸ τραγούδια, ποιήματα κι ἴσως καὶ κάποιο θεατρικό σχετικὸ μὲ τὴ Γέννηση τοῦ Κυρίου;

Λυποῦμαι ποὺ θὰ σᾶς ἀπογοητεύσω, ὅμως δὲν εἶστε καθόλου τρέντυ (trendy) καὶ ἲν (in) διατηρώντας αὐτὲς τὶς πεπαλαιωμένες ἀπόψεις. Σήμερα οἱ νεαρὲς μαμάδες τῶν μικρῶν μας ἀ­γο­ρι­ῶν καὶ κοριτσιῶν ἔχουν ἄλλες, προοδευτικὲς ἀπόψεις, συνηγορούντων καὶ τῶν «πρωινάδικων» τῆς TV κι ὅλων τῶν πρακτόρων τῆς Νέας Ἐποχῆς τοῦ Ὑδροχόου, ποὺ μάχονται λυσσαλέα νὰ ἀλλοιώσουν ὅ,τι ἔχει ἀπομείνει ἀπὸ τὸ ὑγιὲς ἐθνικὸ καὶ ἐκκλησιαστικὸ φρόνημα τοῦ Νεοέλληνα.

Κάποιες μαμάδες, λοιπόν, μετὰ ἀπὸ πρόταση κάποιας ἐν­δι­α­φε­ρο­μέ­νης, ἀπεφάσισαν νὰ βάλουν τὴν Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου, 6,30΄ - 7,30΄ μ.μ. στὸν χῶρο τοῦ bazaar, μέσα στὸ χῶρο τοῦ Σχολείου, «γιόγκα γιὰ παιδιὰ» (yoga for kids) τὴν ὁποία θὰ διοργάνωνε ἕνας ἐξωσχολικὸς φορέας, τὸ «Παιδὶ καὶ Δημιουργία Πο­λι­τι­στι­κὸ Κέντρο»[1] μία, κατὰ δήλωσή της, «Ἀστικὴ μὴ Κερ­δο­σκο­πι­κὴ Ἑταιρεία», ποὺ στεγάζεται στὴν ὁδὸ Βάκχου, στὴν Ἁγία Παρασκευή, ὅπου διδάσκεται γιόγκα σὲ μικρὰ παιδιά, πραγ­μα­το­ποι­εῖ­ται «σχολικὴ μελέτη» γιὰ παιδιὰ δημοτικοῦ ἔναντι διδάκτρων καθῶς καὶ «θεατρικὸ παιχνίδι», «παραδοσιακὴ ἰαπωνικὴ τέχνη Origami» (χαρτοδιπλωτική), «ἰαπωνικὰ παιχνίδια» (kendama) κ.ἄ.

Εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ δήλωση τοῦ φορέα αὐτοῦ σχετικὰ μὲ τὴ γιόγκα: «Η yoga εἶναι ἐνδυνάμωση καὶ σωστὴ στάση σώματος, εὐκινησία καὶ εὐλυγισία. Εἶναι Χαιρετισμὸς στὸν Ἥλιο καὶ στὴ Σελήνη, εἶναι ἰσορροπία, συγκέντρωση, χαλάρωση, [διάβαζε «Διαλογισμός»] σωστὲς συνήθειες, εὐγένεια. Μέσα ἀπὸ παιχνίδια, παραμύθια καὶ φανταστικὰ ταξίδια, τὰ παιδιὰ θὰ μάθουν στάσεις τῆς yoga, τεχνικὲς ἀναπνοῆς καὶ χαλάρωσης, ἀλλὰ κυρίως θὰ μάθουν νὰ παρατηροῦν καὶ νὰ ἑστιάζουν τὴν προσοχή τους στὸ τί συμβαίνει μέσα τους καὶ στὸ πῶς αἰσθάνονται κάθε στιγμή. Ἡλικίες παιδιῶν: 3 – 6, 7 – 9 καὶ 10 - 12»[2].

Μετὰ τό πρῶτο σόκ, ἡ ἀντίδρασή μας ὑπῆρξε γρήγορη. Μιὰ πρώτη ἐπιστολὴ ἐνημέρωσης περὶ τοῦ τί εἶναι ἡ γιόγκα ἐστάλη στὸν Διευθυντὴ τοῦ 7ου Δημοτικοῦ. Ἡ ἐπιστολὴ ἦταν ἡ ἑξῆς: «Πρὸς τὸν Διευθυντὴ τοῦ 7ου Δημοτικοῦ Σχολείου Ἁγίας Πα­ρα­σκευ­ῆς, κ. Ἰωάννη Β. Λογοθέτη.

Ἀξ. Κύριε Διευθυντά,

Θὰ θέλαμε καταρχὴν νὰ σᾶς συγχαροῦμε -ἐσὰς καὶ τὸν Σύλλογο Γονέων τοῦ Σχολείου- γιὰ τὴν ἀξιόλογη δραστηριότητα τοῦ 7ου Δημοτικοῦ Σχολείου Ἁγίας Παρασκευῆς, στοὺς ποικίλους τομεῖς τῆς εὐθύνη σας καὶ εἰδικὰ στὸν τομέα τῆς μόρφωσης ὑγιῶν χαρακτήρων στὶς εὐαίσθητες ψυχὲς τῶν παιδιῶν μας.

Ἕνα μόνο σημεῖο θὰ θέλαμε νὰ παρατηρήσουμε, τὸ ὁποῖο μᾶς ἀνησύχησε ἔντονα, γιατί ἀφορᾶ στὴν πραγματοποίηση ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Σχολείου, στὶς 18 Δεκεμβρίου, ἐκδήλωσης μὲ θέμα τὴ γιόγκα γιὰ παιδιὰ (Kid Yoga).

Ἡ γιόγκα, μέχρι προτινὸς ἐκλαμβάνετο ὡς ἕνα σύστημα ἐκ­γύ­μνα­σης. Νεότερες ὅμως ἔρευνες -ὅπως κι ἀπὸ τὰ συγγράμματα εἰδικῶν ἐπιστημόνων ἀποδεικνύεται[3]-, ἀπέδειξαν ὅτι οἱ χρησιμοποιούμενες «ἀσκήσεις», ἀντὶ νὰ ἀσκοῦν καὶ νὰ ἐνδυναμώνουν τὸ σῶμα -καὶ γενικὰ τόν ἀνθρώπινο ὀργανισμό-, ἀντιθέτως τὸ βλάπτουν σταδιακὰ καὶ μακροπρόθεσμα. Αὐτὸ ὀφείλεται στὴν ἐ­φαρ­μο­γὴ τῶν στατικῶν θέσεων τῆς γιόγκα (asanas), σὲ ἀντίθεση μὲ ἄλλα συστήματα δυναμικῆς ἐκγύμνασης, ὅπως ἡ Σουηδικὴ γυμναστική, ἡ Ἀεροβικὴ ἄσκηση (aerobics) κ.ἄ.

Ἡ γιόγκα, εἶναι ἰδιαίτερα ἐπικίνδυνη ὅταν ἐφαρμόζεται σὲ παιδιά, καθὼς συνεπάγεται καὶ ἄλλους σωματικοὺς κινδύνους. Ἐν­δει­κτι­κὰ ἀναφέρουμε ὅτι ἡ ἴδια ἡ Ἕνωση Γιόγκα στὴν Ἀμερικὴ δηλώνει ὅτι τὰ παιδιὰ κάτω τῶν 16 ἐτῶν δὲν πρέπει νὰ τὴν ἀ­σκοῦν, καθὼς μπορεῖ νὰ βλάψει τὸ σῶμα τους[4].

Πέραν τῶν ἀνωτέρω θὰ πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ γιόγκα δὲν εἶναι τελικὰ ἕνα σύστημα γυμναστικῆς, ὅπως ἔχει καθιερωθεῖ νὰ πιστεύεται, ἀλλὰ θρησκευτικὸ σύστημα, ἄρρηκτα δεμένο μὲ τὴν ἰνδουιστικὴ λατρεία[5], μὲ τὸ ὁποῖο ἐπεδίωξαν καὶ τελικὰ ἐ­πέ­τυ­χαν νὰ ἀλώσουν τὸν Δυτικὸ κόσμο, Ἰνδοὶ γκουροὺ[6] καὶ Θιβετανοὶ Λάμα, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἀκόμη τοῦ προπερασμένου αἰώνα, παρουσιάζοντας τὴν θρησκευτική τους πίστη, ἀρχικὰ ὡς φιλοσοφικὸ καὶ ὑπαρξιακὸ σύστημα καὶ τέλος ὡς γυμναστική.

Ἡ Π. Ε. Γ. προσπαθεῖ νὰ εὐαισθητοποιήσει τὸ κοινὸ στὴ χώρα μας, ἀλλὰ καὶ διορθοδόξως ἐπὶ θεμάτων αἱρέσεων καὶ παραθρησκείας, καθὼς καὶ ἐπὶ θεμάτων ἀποκρυφισμοῦ, μαγείας, ἐ­ναλ­λα­κτι­κῶν "θεραπειῶν" (τῶν λεγομένων σύμφωνα μὲ τὸν Ἰατρικὸ Σύλλογο Ἀθηνῶν: "Ἀνορθοδόξων Θεραπευτικῶν Μεθόδων"-ΑΝ.ΘΕ.Μ.) καὶ ἐξωχριστιανικῶν θρησκευτικῶν συστημάτων, μεταξύ τῶν ὁποίων ἐντάσσεται καὶ ἡ γιόγκα.

Ἡ Π. Ε. Γ. ἔχει ἐνημερώσει συχνὰ διαφόρους φορεῖς ἐπὶ τοῦ θέματος τῆς γιόγκα καὶ τοῦ ἀποκρυφισμοῦ γενικότερα καὶ πάντα ἡ ἀνταπόκριση ὑπῆρξε ἄκρως θετική, ἐφ’ ὅσον ἡ ἐνασχόληση μὲ τὶς πρακτικὲς αὐτὲς δὲν προέρχεται ἀπὸ τὶς «θρησκευτικὲς» πε­ποι­θή­σεις τῶν ἀσχολουμένων, ἀλλὰ εἶναι ἀποτέλεσμα τοῦ συρ­μοῦ τῆς ἐποχῆς καὶ τῆς λανθασμένης ἀντίληψης ὅτι "ἡ γιόγκα εἶναι εἶδος γυμναστικῆς μὲ θετικὰ ἀποτελέσματα"[7].

Ἐν ὄψει τῶν ἀνωτέρω, σᾶς ζητοῦμε νὰ προβληματιστεῖτε γιὰ τὴν ἔνταξη τῆς γιόγκα στὶς ἀθλητικὲς καὶ ἐκπαιδευτικὲς ἐκ­δη­λώ­σεις τοῦ Σχολείου, γιατί πέραν τῆς διάδοσής της, ἡ γιόγκα δημιουργεῖ κίνδυνο ἔνταξης ἀνυποψίαστων πολιτῶν καὶ εἰδικά τῶν παιδιῶν στὴ λατρεία τοῦ Ἰνδουισμοῦ μὲ τὴν ἐμπλοκὴ τους ἀργότερα σὲ κάποια ἀπὸ τὶς πολλὲς γκουρουϊστικὲς ὀργανώσεις καὶ σέκτες, ποὺ δροῦν στὴ χώρα μας.

Θὰ θέλαμε, τέλος, νὰ σᾶς ἐνημερώσουμε ὅτι καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μὲ Δελτίο Τύπου[8], στὶς 16 Ἰ­ου­νί­ου 2015, ἀπεφάνθη γιὰ τὴν ἐπικινδυνότητα τῆς γιόγκα καὶ τὸ ἀσυμβίβαστό της μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ πίστη».

Ἡ ἀπάντηση τοῦ κ. Διευθυντοῦ ὑπῆρξε εὐγενικὴ καὶ ἄμεση ἐνημερώνοντάς μας ὅτι τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν συγκεκριμένη ἐκδήλωση εἶχε ὁ «Σύλλογος Γονέων» τοῦ Σχολείου· ἔτσι τροποποιήσαμε τὴν ἐπιστολὴ καὶ τὴν στείλαμε καὶ στὸν Πρόεδρο τοῦ Δ/Σ τοῦ Συλλόγου Γονέων. Παράλληλα κοινοποιήσαμε τὸ θέμα σὲ γνωστοὺς καὶ συνεργάτες -πολλοὶ ἐκ τῶν ὁποίων ἀν­τα­πο­κρί­θη­καν ἄμεσα-, ἐνῶ συνεργάτες κατήγγειλαν τὸ γεγονὸς σὲ Κοινωνικὰ Δίκτυα τῆς περιοχῆς καὶ εἰδικὰ στὸ «Ἁγία Πα­ρα­σκευ­ὴ, ἡ Μικρή μας Ὄμορφη Πόλη»[9], ὅπου ἀνέβηκαν τέσσαρις ἀνεξάρτητες ἀναρτήσεις ἀπὸ διαφορετικοὺς συνεργάτες κα­ταγ­γέλ­λον­τας τὸ θέμα, ὅπου καὶ ὑπέστημεν τὴν σχετικὴ ταλαιπωρία ἀπὸ μὴ ἐνημερωμένους καὶ φανατισμένους συνομιλητές, κάποιοι ἀπὸ τοὺς ὁποίους ὅπως φάνηκε ἦταν φίλα προσκείμενοι στὸ «Παιδὶ καὶ Δημιουργία Πολιτιστικὸ Κέντρο».

Θὰ ἦταν παράληψή μας νὰ μὴν ἀναφέρουμε καὶ τὸν Τοπικὸ Τύπο καὶ εἰδικὰ τὸν «Ἀνεξάρτητο Παρατηρητή», τοῦ κ. Μάκη Βραχιολίδη[10], πού μὲ τὸν τίτλο «Πλύση ἐγκέφαλου στὰ μικρὰ παιδιὰ στὸ 7ο Δημοτικὸ Σχολεῖο Ἁγίας Παρασκευῆς: μαθαίνουν γιόγκα σὲ μικροὺς μαθητὲς-μαθήτριες σὲ Χριστουγεννιάτικη ἐκδήλωση! Δεῖτε καὶ φρίξτε...», ἀνέδειξε τὸ πρόβλημα.

Ἡ ὅλη κινητοποίηση τῆς ἐνημέρωσης κοινοῦ καὶ γονέων, εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα τὴν οὐσιαστικὰ ματαίωση τῆς ἐκδήλωσης κα­θὼς οὐδεὶς γονεὺς παρέστη καὶ μόνον δύο παιδάκια προ­σῆλ­θαν τὰ ὁποῖα τελικῶς δὲν συμμετέσχον.

Αὐτὸ βέβαια δὲν ἐπτόησε τὸ «Παιδὶ καὶ Δημιουργία Πο­λι­τι­στι­κὸ Κέντρο», ὅπου στὴν ἱστοσελίδα του ἔσπευσε νὰ «εὐ­χα­ρι­στή­σει» τὸν «Σύλλογο Γονέων» γράφοντας «Ὁλοκληρώθηκε χθὲς 18-12-2019, τὸ ἐξαιρετικὸ Χριστουγεννιάτικο Bazaar τοῦ Συλλόγου Γονέων ..., μὲ τὴ συμμετοχὴ καὶ τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἐργαστηρίου "Yoga γιὰ παιδιὰ" τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου "Παιδὶ καὶ Δημιουργία"» Συνεχάρη δηλαδὴ τοὺς δικούς του ἀνθρώπους μέσα στὸ Δ/Σ τοῦ «Συλλόγου Γονέων» γιὰ μιὰ ἐκδήλωση ποὺ δὲν πραγματοποιήθηκε. Συνέχισε δὲ ἀ­πευ­θύ­νον­τας «Θερμὰ συγχαρητήρια στὸ Σύλλογο Γονέων ... γιὰ τὴν ἐπιλογὴ τοῦ ἐργαστηρίου Yoga, σὲ ὅσα παιδιὰ θὰ ἤθελαν νὰ τὸ παρακολουθήσουν». Δηλαδὴ σὲ δύο παιδάκια ποὺ κι αὐτὰ ἔφυγαν. Κι ὁ λιβανωτὸς ὁλοκληρώνεται μὲ τὸ «Ὁ Σύλλογος Γονέων ... ἀποτελεῖ ἕνα φωτεινὸ παράδειγμα, ὅτι ὁ πολιτισμὸς προ­χωρεῖ, ὅτι ἀνοιχτὰ μυαλά, ἀνθρώπινη κρίση καὶ λογική, καλοσύνη καὶ τιμή, θὰ ὑπάρχουν πάντα». Γιὰ νὰ ἔχουν προφανῶς «ἀ­νοικτὴ τὴν πόρτα» στὸ μέλλον, ἂν καὶ ἐμεῖς θὰ ἐ­πα­γρυ­πνοῦ­με ἐνημερώνοντας παντοῦ γιὰ τὸ τί πραγματικά εἶναι ἡ γιόγκα.

Ὁλοκληρώνοντας τόν σχολιασμό θά θέλαμε νά ὑ­πο­γραμ­μί­σου­με ὅτι τὰ περιεχόμενα τοῦ ἐν λόγω ἄρθρου ἐκφράζουν θέσεις ἐπιστημονικές, ἐκκλησιαστικὲς καὶ ἀντιαιρετικὲς καὶ δὲν ἔχουν τὴν πρόθεση νὰ προσβάλουν τὴν τιμὴ καὶ τὴν ὑπόληψη κανενός, τὶς ὁποῖες δηλώνουμε ὅτι σεβόμεθα δεόντως.

 

[1] http://archive.is/jJbcy

[2] http://www.paididimiourgia.gr/yoga

[3] http://www.antibaro.gr/article/611

[4] https://www.alopsis.gr/alopsis/yioga.htm#_edn68

[5] https://en.wikipedia.org/wiki/Yoga

[6] https://en.wikipedia.org/wiki/Swami_Vivekananda

[7] Ἡ ἐπιστολή τίθεται καί ὡς ὑπόδειγμα γραφῆς γιά ὅποιον χρειαστεῖ νά στείλει κάτι ἀντίστοιχο.

[8] http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/heresies/repository/dt_yoga_16062015.pdf

[9] https://www.facebook.com/groups/mikripolis/

[10] http://archive.is/6zFUz

Σε πρόσφατο άρθρο του στους Financial Times (20/03/2020) με τίτλο «Ο κόσμος μετά τον κορωνοϊό» ο υπερπροβεβλημένος παγκοσμίως Ισραηλινός Καθηγητής Ιστορίας Yuval Noah Harari έρχεται να συμπληρώσει τα όσα προ ημερών είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την δήλωση του Bill Gates περί ψηφιακής πιστοποίησης (δείτε ΕΔΩ) για τον έλεγχο και περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού παγκοσμίως!

   Προλογικά επισημαίνουμε ότι ο Harari τα τελευταία χρόνια χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης από μέσα ενημέρωσης παγκοσμίου εμβέλειας, συμμετέχει στα πιο ξακουστά fora  διεθνώς και θεωρείται από «συστημικές» φωνές  ως ένας από τους σπουδαιότερους διανοητές του 21ου αιώνα. Ο ίδιος δημοσίως έχει δηλώσει ότι είναι ομοφυλόφιλος ενώ τα πολυδιαφημισμένα βιβλία του έχουν μεταφραστεί σε δεκάδες γλώσσες. Σε αυτά μιλά επισταμένως για τα προσωπικά δεδομένα, την τεχνητή νοημοσύνη, τις πέμπτης γενιάς τεχνολογίες επικοινωνιών (5G) και το διαδίκτυο των πραγμάτων ως τεχνολογίες που θα κατακλύσουν την ζωή μας τα επόμενα χρόνια. Στην Ελλάδα είναι αξιοσημείωτο ότι υπερπροβάλλεται από συγκριμένα ΜΜΕ και οι ιδέες του αναπαράγονται πάλιν και πολλάκις από πλείστους «πνευματικούς» ανθρώπους του ακαδημαϊκού χώρου.

    Στο εν λόγω άρθρο του ο Καθηγητής Ιστορίας αναλύει δύο βασικές του σκέψεις με αφορμή τις ανακατατάξεις που συμβαίνουν σε κράτη και κοινωνίες λόγω κορωνοϊού:

α) την ψηφιακή βιομετρική παρακολούθηση όλων των πολιτών με ειδικές υποδόριες συσκευές (chip;;;) και

β) την ενίσχυση ενός διεθνούς ενοποιημένου σχεδιασμού για ταχύτατες και αποτελεσματικές διαδικασίες αντιμετώπισης κρίσεων.

    Αρχικά, επισημαίνει ότι μέτρα που τώρα λαμβάνονται προσωρινά από τα κράτη θα γίνουν μελλοντικά μόνιμο τμήμα της καθημερινότητάς μας καθώς είναι στην φύση των καταστάσεων ανάγκης να επιταχύνουν τις εξελίξεις και αποφάσεις μεγάλης σημασίας που θα χρειαζόταν πολύχρονες διαβουλεύσεις λαμβάνονται πλέον σε λίγες ώρες.

    Σήμερα οι κυβερνήσεις με την χρήση πανταχού παρόντων αισθητήρων και πανίσχυρων αλγορίθμων μπορούν να κατοπτεύουν ψηφιακά τις κοινωνίες. Κατά την διάρκεια της επιδημίας του κορωνοϊού στην Κίνα χρησιμοποιούνται πρωτοφανείς και εξαιρετικά διεισδυτικές τεχνολογίες ώστε να δίνεται αναφορά για την θερμοκρασία σώματος και την εν γένει κατάσταση υγείας των πολιτών καθώς και την εποπτεία της ιχνηλάτησης των επαφών κάθε πολίτη. Από την άλλη, στο Ισραήλ η ψηφιακή παρακολούθηση είναι πρωτόγνωρα εκτεταμένη με την χρήση τεχνολογιών που συνήθως ενεργοποιούνται από τις κρατικές υπηρεσίες για τον εντοπισμό και παρακολούθηση τρομοκρατών!

    Ο Harari, εκτός από τα παραδείγματα της Κίνας και του Ισραήλ, επισημαίνει ότι ήδη εδώ και χρόνια κυβερνήσεις ανά τον κόσμο και εταιρίες χρησιμοποιούν υπεσύγχρονες τεχνολογίες παρακολούθησης για τον εντοπισμό, έλεγχο και χειραγώγη των ανθρώπων μόνο που τώρα λόγω της κρίσης του κορωνοϊού θα υπάρξει μια αξιοσημείωση αλλαγή: περνάμε από την εκτός σώματος παρακολούθηση στην κάτω από το δέρμα παρακολούθηση!

     Παραδείγματος χάρην, μέχρι τώρα μπορούσε η κυβέρνηση κάθε κράτους να παρακολουθήσει τί ακριβώς «κλίκαρε» το δάκτυλο μας στην οθόνη αφής του «έξυπνου» τηλεφώνου μας. Στην μετά τον κορωνοϊό εποχή ο Harari επισημαίνει ότι το ενδιαφέρον των κυβερνήσεων θα εστιαστεί αλλού: στην ψηφιακή καταγραφή της θερμοκρασίας του δακτύλου και της κυκλοφορίας του αίματος κάτω από το δέρμα.

     Στη συνέχεια, αναφέρεται στο μελλοντικό σενάριο το οποίο θέλει η κυβέρνηση να απαιτεί από κάθε πολίτη να φορά βιομετρικό βραχιόλι, το οποίο θα καταγράφει ψηφιακά την θερμοκρασία του σώματος και τον καρδιακό παλμό σε εισοσιτετράωρη βάση. Όλα αυτά τα δεδομένα θα συλλέγονται και θα αναλύονται με αλγορίθμους, ώστε να εξάγονται συμπεράσματα για το αν ο πολίτης είναι άρρωστος πριν ακόμα το καταλάβει ο ίδιος ενώ θα καταγράφεται ο τόπος μετακίνησης και οι επαφές με άλλους ανθρώπους. Με βάση αυτά τα αποθηκευμένα δεδομένα (θερμοκρασία σώματος, πίεση, καρδιακός παλμός) μπορεί με μεγάλη ευκολία να εξαχθούν συμπεράσματα για τα βιούμενα συναισθήματα ή καταστάσεις όπως για το πότε κάποιος γελά, κλαίει, θυμώνει, έχει πυρετό ή βήχει!

    Ακολούθως, προβάλλει το επιχείρημα κάποιων ότι μια τόσο εκτεταμένη βιομετρική κατόπτευση θα αποτελεί μόνον προσωρινό μέτρο στο πλαίσιο μέτρων εκτάκτου ανάγκης και θα παύσει να ισχύει κάποια στιγμή όταν παρέλθει η κατάσταση ανάγκης. Αλλά ο καθηγητής υποστηρίζει ότι τα προσωρινά μέτρα έχουν μια κακή συνήθεια να διαρκούν πολύ περισσότερο από τις καταστάσεις ανάγκης, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όταν υπάρχει στον ορίζοντα μια ενδεχόμενη μελλοντική έκτακτη ανάγκη.

    Ο ίδιος ο συγγραφέας του άρθρου δεν είναι αντίθετος στην χρήση όλων αυτών των τεχνολογιών (“I am all in favour of monitoring my body temperature and blood pressure”) αλλά χωρίς να ενισχύεται ο ρόλος των κυβερνήσεων (σχόλιο: είναι ποτέ αυτό δυνατόν; Η μαζική σώρευση από τα κράτη δεν τα ενισχύει και δεν αλλάζει τις ισορροπίες στη σχέση κράτους-πολίτη;). Και συνεχίζει ότι αν καταγράφονταν ψηφιακά επί 24ωρου βάσης η υγεία του θα μπορούσε να ελέγξει καλύτερα την συμπεριφορά του για την προστασία των συμπολιτών του και θα μπορούσε να ελέγξει αν κυβέρνησή του του λέει την αλήθεια για τις πολιτικές που ακολουθούνται (;;;). Κατά την άποψή του η πλήρης ψηφιακής καταγραφή των σωματικών μας λειτουργιών αποτελεί τον μοναδικό δρόμο για την προστασία της ελευθερίας (;;;) και της υγείας των πολιτών.

    Κοντά σε όλα τα ανωτέρω το άρθρο του Harari καταλήγει με την πρόταση του ίδιου για την δημιουργία ενός παγκόσμιου συνεκτικού και ενοποιημένου σχεδίου αντιμετώπισης καταστάσεων κρίσης. Θεωρεί ότι το δίλημμα θα είναι μεταξύ «εθνικιστικής απομόνωσης» και «παγκόσμιας αλληλεγγύης» προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες περιστάσεις όπως μια οικονομική κατάρρευση ή μια επιδημία!

   Αυτή την παγκόσμια συνεργασία την προτείνει κυρίως στο πεδίο της διεθνούς ροής  και ανταλλαγής των πληροφοριών μεταξύ των κρατών βασισμένη στο «πνεύμα της παγκόσμιας συνεργασίας και εμπιστοσύνης»! Επιπλέον, υποστηρίζει ότι η διεθνής συνεργασία πρέπει να ενισχυθεί στον χώρο της οικονομίας καθώς θεωρεί ότι οι ανεξάρτητες οικονομικές πολιτικές των εθνών-κρατών θα προκαλέσουν χάος και θα βαθύνουν την παγκόσμια οικονομική κρίση! Επιλογικά λέει ότι πρέπει να έχουμε την ελπίδα ότι η τρέχουσα παγκόσμια επιδημία θα βοηθήσει την ανθρωπότητα να αντιληφθεί τον οξύ κίνδυνο που προκαλεί η διαίρεση της παγκόσμιας κοινότητας. Αν επιλέξουμε την παγκόσμια αλληλεγγύη θα βγούμε κερδισμένοι όχι μόνο από την επιδημία του κορωνοϊού αλλά κι από μελλοντικές επιδημίες και κρίσεις που πιθανότατα απειλήσουν την ανθρωπότητα τον 21ο αιώνα.

Έχετε ακόμα αμφιβολία για το τί συμβαίνει με πρόσχημα τον κορωνοϊό; Οι ίδιοι οι ινστρούχτορες της Νέας Εποχής το ομολογούν: επιζητούν την ψηφιακή κατόπτευση κάτω από το δέρμα για όλους τους πολίτες παγκοσμίως και ενίσχυση των ενιαίων διαδικασιών παγκόσμιας διακυβέρνησης!

Τον τελευταίο λόγο όμως έχει ο Θεός! Με θερμή Πίστη και Ελπίδα σ’ Αυτόν θα ξεπεράσουμε κάθε δυσκολία!

 

Ενωμένη Ρωμηοσύνη

τοῦ Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

 

Ἰδιαίτερα δραστήριος συνεργάτης, ὁ ὁποῖος δαπανᾶ μεγάλο μέρος τῆς ἡμέρας στὴν ἔρευνα τοῦ διαδικτύου, μᾶς ἔστειλε πρὸ ἡμερῶν τὴν διεύθυνση ἀποκρυφιστικῆς ἱστοσελίδας πρὸς ἔρευνα καὶ τεκμηρίωση τοῦ περιεχομένου της.

Ἂν καὶ ἡ γνώση μας ἐπὶ τοῦ σκηνικοῦ τῶν αἱρέσεων καὶ τῆς παραθρησκείας, μετὰ 40 ἔτη συνεχοῦς ἐνασχόλησης, μπορεῖ νὰ θε­ω­ρη­θεῖ μᾶλλον ἱκανοποιητικοῦ ἐπιπέδου, μείναμε ἔκπληκτοι ἀπὸ τὸν πλοῦτο τοῦ ὑλικοῦ καὶ τὴν ποικιλία τῶν δραστηριοτήτων τῆς -ὑπὸ τὸν τίτλο «House of Light (Οἶκος τοῦ Φωτός), τὸ φῶς σᾶς ἀνήκει!»- ἐν λόγω ἱστοσελίδας.

Ἀλλά, ἄς παραθέσουμε μέρος ἀπὸ τὸν «πλοῦτο» ποὺ ἐν­το­πί­σα­με[1].

Λέγει ἡ σελίδα: «Tό House of Light Hellas εἶναι ἕνας χῶρος τῆς σύνθεσης γιὰ αὐτογνωσία καὶ θεραπεία, ἀνοιχτὸς σὲ ὅλους τους ἀνθρώπους ἀνεξαρτήτως ἐθνικότητας, θρησκείας καὶ ἰ­δε­ο­λο­γί­ας. Στόχος εἶναι ἡ πρόσβαση τοῦ εὐρέως κοινοῦ στὶς πιὸ σύγχρονες καὶ ἀποτελεσματικὲς πρακτικὲς σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν πνευ­μα­τι­κὴ ἐξέλιξη τοῦ ἀνθρώπου, τὴ μετάδοση γνώσεων (ἀρχαίων & νέων) καὶ ἐ­φαρ­μο­γὴ τεχνικῶν γιὰ ὁλοκληρωμένη αὐτογνωσία & πρόοδο, γιὰ τὴν ἐπανένωσή του μὲ τὸ Θεό. Καθοδηγοῦμε καὶ συνοδεύουμε ἀρ­χά­ριους καὶ προχωρημένους, ἀτομικὰ καὶ ὁ­μα­δι­κά, στὸ πνευματικό τους μονοπάτι γιὰ νὰ ἐπιτύχουν τοὺς ἀ­νώ­τα­τους στόχους ποὺ ὁ καθένας μπορεῖ νὰ βάλει στὸν ἑαυτό του, νὰ περάσουν ὁμαλὰ καὶ συστηματικὰ τὶς ἀπαιτούμενες μυήσεις στὸ ἐσωτερικὸ πεδίο»[2].

Ἤδη ἀντιλαμβάνεστε ὅτι ὁ φορέας δηλώνει ὅτι κατέχει τὴν πραγ­μα­τι­κὴ «θεογνωσία» ἡ ὁποία ταυτίζεται μὲ τὴν «αὐ­το­γνω­σί­α» ὅτι ὁ ἄν­θρω­πος εἶναι «θεὸς κατὰ φύσιν» κι ὄχι «κατὰ χάριν» (ἐξ υἱοθεσίας) ὅπως ἡ Ἐκκλησία διδάσκει· κι ὅτι δι­α­θέ­τει «ἀ­πο­τε­λε­σμα­τι­κὲς πρακτικὲς» γιὰ τὴν ἐπίτευξη αὐτοῦ τοῦ στόχου.

Καὶ συνεχίζει ἡ σελίδα: «Συνεργαζόμαστε μὲ τὸ I AM - I­n­t­e­g­r­a­t­ed Ascended Masters University («Ἐγὼ Εἰμὶ» Πανεπιστήμιο τῶν Τε­λεί­ων Ἀναληφθέντων Δασκάλων), τὸ ὁποῖο ἱ­δρύ­θη­κε ἀπὸ τὸν Ἀ­να­λη­φθέν­τα Διδάσκαλο Dr. Joshua David Stone ποὺ διδάσκει τὸ συν­δυα­σμὸ ὅλων των μονοπατιῶν σὲ ἕνα: Τὸ Μονοπάτι τῆς Σύνθεσης».

Σχετικὰ μὲ τὰ ἀνωτέρω «ἐντυπωσιακά», νὰ παρατηρήσουμε ὅτι ὁ Τζόσουα Ντέιβιντ Στόουν (Joshua David Stone, 1953 - 2005) ὑ­πῆρ­ξε συγγραφέας καὶ εἰσηγητὴς τῆς «Διδασκαλίας περὶ Ἀ­νει­λημ­μέ­νων Διδασκάλων» (Ascended Master T­e­a­c­h­i­n­gs) -συχνὰ ἀ­να­φε­ρό­με­νη ὡς «Κίνημα Ἀνάληψης» (A­s­c­e­n­s­i­on M­o­v­e­m­e­nt)-, μιὰ ὁμάδα «Θρησκειῶν τῆς Νεότητος» (New R­e­l­i­g­i­o­us M­o­v­e­m­e­n­ts) βα­σι­σμέ­νη στὴ Θεοσοφία τῆς Ε. Π. Μπλαβάτσκη. Ὁ Στόουν εἶ­χε πτυχίο (Ph.D.) «Ὑ­περ­προ­σω­πι­κῆς Ψυχολογίας» (T­r­a­n­s­p­e­r­s­o­n­al P­s­y­c­h­o­l­o­gy) μιᾶς καθαρὰ νεοεποχίτικης πρα­κτι­κῆς καὶ ἐρ­γά­στη­κε στὴν Καλιφόρνια ὡς «Σύμ­βου­λος Γάμου, Οἰ­κο­γέ­νειας καὶ Παι­διοῦ».

Καὶ τὸ κείμενο τοῦ «Οἴκου τοῦ Φωτὸς» συνεχίζει: «Ὀρ­γα­νώ­νου­με Μαθήματα Ἀνάληψης, συναντήσεις προσωπικῆς ἀνάπτυξης γιὰ αὐτοβελτίωση, αὐτογνωσία, ψυχολογικὴ & σωματικὴ ἰ­σορ­ρο­πί­α & ὑγεία καὶ γιὰ πλανητικὴ ὑπηρεσία. Παρέχουμε συνεδρίες ἐ­νερ­γεια­κῶν θεραπειῶν στὶς ὁποῖες ἐφαρμόζονται ... τεχνικὲς σὲ πολ­λα­πλοὺς συνδυασμούς: Χρησιμοποιοῦνται μεταξὺ ἄλλων ἦχοι, χρώ­μα­τα, κρύσταλλοι, ἔλαια, ὁραματισμοί, ἐφαρμογὲς μετάδοσης ἐ­νέρ­γειας μὲ ἢ / καὶ χωρὶς ἐπαφὴ μέσω τῶν χεριῶν, συνειδητὸς καὶ ὑ­πο­συ­νεί­δη­τος προγραμματισμὸς τοῦ νοῦ κ.ἄ. Στὸν τομέα αὐτὸ ἀ­νή­κει καὶ ὁ ἐντοπισμὸς καὶ καθαρισμὸς / θε­ρα­πεί­α ἐνεργειακῶν ὑ­πο­λειμ­μά­των / ὀφειλῶν ὅλων των ζωῶν μας (Karma). Δι­ε­ξά­γου­με σεμινάρια & ἐργαστήρια αὐτοβελτίωσης, αὐ­το­γνω­σί­ας & θεραπείας (Usui-Reiki καὶ Reiki Ἀγγέλων, Ἐργασία Φωτὸς ἀπὸ τὶς Πλειά­δες / Pleiadian Lightwork, Συ­στη­μι­κὴ Ἀναπαράσταση, Χο­ρο­θε­ρα­πεί­α, Δημιουργικὴ Γραφὴ καὶ Εἰκαστικὴ Θεραπεία), γιὰ με­γα­λύ­τε­ρη ἰσορροπία σὲ ὅλους τούς τομεῖς τῆς ζωῆς καὶ τοῦ γήινου φορέα τοῦ ἀνθρώπου, μέσα ἀπὸ ἐπανένωση μὲ τὸν ἑαυτό, ἀ­πο­κτών­τας ἔτσι καλύτερη ἐπαφὴ καὶ αὐξημένη ἀ­πο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα στὴν κα­θη­με­ρι­νὴ ζωὴ καὶ πραγματικὴ πρόοδο στὸ πνευματικὸ μονοπάτι...».

Δὲν θὰ σᾶς κουράσουμε ἄλλο μὲ τὸν καταιγισμὸ τῶν ἄκρως ἀσυμβίβαστων, μὲ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη, αὐτῶν ἐξαγγελιῶν, μόνον ἄς δοῦμε τὰ πρόσωπα ποὺ εὑρίσκονται πίσω ἀπὸ αὐτὸ τὸν χείμαρρο τῶν ἀποκρυφιστικῶν διδασκαλιῶν καὶ πρα­κτι­κῶν.

Ἀπὸ τὸ μενοὺ «Ἐπικοινωνία» πληροφορούμεθα ὅτι οἱ ἰ­δι­ο­κτῆ­τες τοῦ ἱστολογίου εἶναι ὁ κ. Ἀλέξανδρος Μ. Πφὰφ (Alexander M. Pfaff) καὶ ἡ κ. Μαρία Ἀ. Ἀγγελῆ. Κατὰ τὸ βιογραφικό τοῦ πρώτου ποὺ παρουσιάζεται νὰ «προσφέρει τὶς σύγχρονες καὶ σύνθετες διδασκαλίες τοῦ Dr Stone, τῶν Πλειάδων καὶ ἄλλων Δασκάλων καὶ Γαλαξιακῶν φυλῶν. Οἱ διδασκαλίες αὐτὲς [ἀ­να­φέ­ρει ὅτι] ἐ­ξα­σφα­λί­ζουν τὰ ἀπαιτούμενα γερὰ θεμέλια, γιὰ νὰ γίνει κανεὶς ἕνας ἀναληφθεῖς Διδάσκαλος σὲ αὐτὴν τὴν ἐν­σάρ­κω­ση». Ἡ κ. Ἀγγελῆ αὐτοσυστήνεται ὡς «συντονίστρια βιωματικῶν σε­μι­να­ρί­ων, ἐ­ρευ­νή­τρια μεθόδων ἐκπαίδευσης, μουσικὸς καὶ συγ­γρα­φέ­ας», ποὺ μελετᾶ τὴν «πνευματικὴ ψυχολογία καὶ θέματα προ­σω­πο­κεν­τρι­κὴς ἐκπαίδευσης, ἀφοσιωμένη ... στὴ βι­ω­μα­τι­κὴ ἐκ­παί­δευ­ση, στὶς ἐ­ναλ­λα­κτι­κὲς θεραπεῖες καὶ σὲ πρωτοβουλίες ποὺ προ­ω­θοῦν τὴν Ἑνότητα καὶ τὴν Ἀλληλεγγύη ...» καὶ «ὑποστηρίζει ἐθελοντικὰ πε­ρι­βαλ­λον­τι­κοὺς καὶ κοι­νω­νι­κοὺς φορεῖς» δραστηριοποιεῖται δὲ στὴν «ὁλιστικὴ προ­σω­πι­κὴ ἀ­νά­πτυ­ξη τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῶν βι­ω­μα­τι­κῶν ἐρ­γα­στη­ρί­ων ποὺ συνθέτει καὶ ὑλοποιεῖ γιὰ πολλὰ ἔτη στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸ ἐξωτερικό, γιὰ ἐνήλικες καὶ παιδιά».

Μέχρις ἐδῶ πιστεύω, καταδείξαμε ὅτι ὁ ἐν λόγω φορέας κι οἱ ἐκπρόσωποί του εἶναι ἐνταγμένοι στὴν προβολὴ καὶ διάδοση ὅλων ὅσων εἴδαμε, ἀλλὰ κι ἑνὸς πακτωλοῦ πίστεων καὶ δράσεων ποὺ δὲν ἐπαρκεῖ ὁ χῶρος νὰ παρουσιάσουμε.

Σταχυολογῶντας κάποιες ἀπὸ τὶς πολλὲς δραστηριότητες τῆς κ. Ἀγγελῆ, οἱ ἀνωτέρω διδασκαλίες καὶ δράσεις προωθοῦνται:

- Μέσω τοῦ φορέα «Ἡ Σπεῖρα, ὁλιστικὴ ἐκπαίδευση, ἀν­θρώ­πι­νες ἀξίες, διὰ βίου μάθηση», ποὺ ἑστιάζεται στὴ βιωματικὴ & ὁ­λι­στι­κὴ προσέγγιση στὴ μάθηση καὶ στὸν εἰρηνικό, ἀειφορικὸ ἀ­κτι­βι­σμὸ γιὰ ὅλες τὶς ἡλικίες[3].

- Μέσω π.χ. «Συμμετοχῆς καί ἐνδυνάμωσης νέων 18-27 ἐτῶν σέ δι­ε­θνές πρόγραμμα Findhorn Foundation, Σκωτία[4]. Πρόκειται γιὰ τὸ γνωστό μας ἵδρυμα Φίντχορν[5].

- Μέσω τοῦ «Δρᾶστε γιὰ τὴν Ἐλευθερία τῶν Σπόρων», τῶν: «ἡ Σπεῖρα», «Ἀγροναῦτες», «ΒΙΟμόνοια» καὶ τῆς ἐ­ναλ­λα­κτι­κῆς κοινότητας «Πελίτι». Παιδιὰ ὅλων τῶν ἡλικιῶν προ­σκα­λοῦν­ται σὲ βι­ω­μα­τι­κὰ καλλιτεχνικὰ ἐργαστήρια ἀφιερωμένα στὴν Ἐ­λευ­θε­ρί­α τῶν Σπόρων[6].

- Μέσω τῆς «Εἰρηνικῆς Διατροφῆς μὲ τὴν εἰρήνη, γαλήνη, ἁρ­μο­νι­κὴ ροὴ καὶ Yoga στὸ πάρκο γιὰ ὅλες τὶς ἡλικίες ... μὲ human mandala, yoga σὲ ζεύγη, ... νὰ βιώσουμε καὶ μὲ τὸ σῶμα μας τὴν Εἰρήνη, Ἰσορροπία, Ἁρμονικὴ Ροὴ καὶ τὴ Σύνδεση[7]».

- Μέσω τοῦ: «Ἡ Γλώσσα τῆς Σύνδεσης στὴ σχέση ἐνήλικα-παι­διοῦ» ποὺ ἀπευθύνεται σὲ ὅλους ὅσους ἔχουν νὰ κάνουν μὲ παι­διὰ»[8].

- Μέσω τοῦ «Προγράμματος: ἐκπαίδευση & συμβουλευτική, 18 διαδικτυακῶν συναντήσεων γιὰ τὴν περίοδο 2018-2019», μὲ τίτλο: «Αὐθεντικοί, συνειδητοί, χαρούμενοι γονεῖς / παιδαγωγοὶ»[9].

- Μέσω τοῦ: «Ἐκθέματα τοῦ Μουσείου Ἀκρόπολης συνομιλοῦν μὲ σύγ­χρο­νες εἰκαστικὲς δημιουργίες», γιὰ παιδιὰ ἡλικίας 4,5-12 ἐτῶν σὲ ἕνα κύκλο ἕξι δημιουργικῶν συναντήσεων στὸ Νέο Μου­σεῖ­ο Ἀ­κρό­πο­λης[10].

- Μέσω τοῦ: «Γιορτὴ ὅλοι μαζί». Φυτοφαγικὴ τροφή, τὸ εἰ­ρη­νι­κό μας, vegan potluck, τροφὲς ποὺ σέβονται κάθε Ζωὴ καὶ τι­μοῦν τὴν Εἰρήνευση στὸν πλανήτη μας[11].

- Μέσω του: «Ἐλᾶτε σ' αὐτὸ τὸ ταξίδι σωματικῆς, ψυχικῆς & πνευ­μα­τι­κῆς ἀνάτασης» μὲ ἤχους & ἀρώματα ..., χορό, μουσική, ἠ­χο­γα­βά­θες, σωματικὴ συνειδητότητα, δη­μι­ουρ­γί­α, εἰ­ρη­νι­κὴ / ἐνεργειακὴ διατροφή, δυνατότητα ἀ­πο­το­ξί­νω­σης τοῦ φυ­σι­κοῦ σώματος, διαλογισμούς, ἐνεργειακοὺς καθαρισμούς, θε­ρα­πεῖ­ες, ἐνσυνειδητότητα, εἰρηνικὴ ἐπικοινωνία, ἐν­δυ­νά­μω­ση καὶ ἐ­σω­τε­ρι­κὴ γαλήνη![12]

- Μέσω τοῦ Προγράμματος «Βιωματικὴ Κατανόηση τῆς Ἰδέας τῆς Ἐκεχειρίας», Βιωματικὸ ἐργαστήριο γιὰ παιδαγωγούς, ἐκ­παι­δευ­τι­κοὺς καὶ ἐμψυχωτὲς ὁμάδων παιδιῶν, ἐφήβων καὶ ἐ­νη­λί­κων. Τὸ Πρόγραμμα ὑλοποιεῖται μὲ τὴν εὐγενικὴ δωρεὰ τοῦ Ἱ­δρύ­μα­τος Σταῦρος Νιάρχος καὶ μὲ τὴν ἔγκριση τοῦ Ὑ­πουρ­γεί­ου Παιδείας[13].

Καὶ ὁλοκληρώνουμε μέ τό: -Ἐργαστήριο «Ἡ Γλώσσα τῆς Σύνδεσης στὴ σχέση Παιδιοῦ-Ἐνήλικα», ὅπου τό ἐργαστήριο συντονίζεται ἀπὸ τὴ Μαρία Ἀ. Ἀγγελή.

Τὸ τραγικὸ βέβαια εἶναι ὅτι τὸ «Ἐργαστήριο» τελοῦσε ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Κέντρου Στήριξης τῆς Οἰκογένειας (ΚΕΣΟ), Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κοῦ Ἱδρύματος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν[14].

Αὐτὰ συμβαίνουν δυστυχῶς ὅταν οἱ ὑπεύθυνοι δράσεων τῆς Ἐκκλησίας δὲν ἐνημερώνονται γιὰ τὰ σχετικὰ θέματα ἢ δὲν φροντίζουν νὰ ἐνημερώνουν γιὰ κάθε ἐ­ξω­εκ­κλη­σι­α­στι­κὴ συνεργασία τὰ ἁρμόδια ἐπὶ τῶν αἱρέσεων ὄργανα τῆς Ἐκκλησίας.

Ὀλοκληρώνοντας τόν σχολιασμό θά θέλαμε νά ὑ­πο­γραμ­μί­σου­με ὅτι δέν στοχεύουμε στήν προσβολή ἤ στήν ἀπομείωση τῆς τιμῆς καί τῆς ὑπολήψεως ὅλων τῶν ἀναφερωμένων στό παρόν κείμενο. Θά θέλαμε ὅμως νά προστατεύσουμε τό κοινό ἀπό τό ψυχοφθόρο δηλητήριο, δηλώνοντας ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν βοηθᾶται «νά γνωρίσει τον ἑαυτό του» μέ τίς πρακτικές τοῦ ἀ­πο­κρυ­φι­σμοῦ καί τῆς «Νέας Ἐποχῆς». Βοηθᾶται καί σώζεται μόνο μέσα στή μία ποίμνη, τήν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, τήν Ἐκκλησία.

 

[1] https://www.house-of-light.gr/

[2] Στό ἴδιο.

[3] http://archive.is/JCw82

[4] http://archive.is/YuKT0

[5] Ἄρθρο «Ἔθετο αὐτόν ἐργάζεσθαι καί φυλάσσειν», Ὀρθόδοξος Τύπος, 28/2/2020

[6] http://polsilas1.blogspot.com/2012/10/blog-post_8.html?m=0

[7] http://archive.is/avXd9

[8] http://archive.is/MWbm5

[9] http://archive.is/rBYN8

[10] http://archive.is/LRKTi

[11] http://archive.is/QaSJH

[12] http://archive.is/ZoAzd

[13] https://docslides.net/doc-detail.html?utm_source=slide-AS4NsjO

[14] http://archive.is/P5Akp