Σε Έκθεση της MIVILUDES = Mission Interministerielle de vigilance et de lutte contre les derives sectaires (Διυπουργική Αποστολή Επαγρυπνήσεως και Αγώνος εναντίον των αιρετικών οργανώσεων), του έτους 2008, προς τον Πρωθυπουργό της Γαλλίας, υπό τον τίτλο «Η εκτροπή των ψυχοθεραπευτικών τεχνικών προς αιρετι­κούς σκοπούς», γίνεται χρήση των συμπε­ρασμάτων του βιβλίου της Martine Maurer υπό τον τίτλο: «Πως να επιλέγουμε τον ψυχοθεραπευτή μας - προσοχή: κίνδυνος αποκλινουσών πρακτικών» (2001).

ΜΗΤΡ. ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΣΙΑΚΚΑΣ: 

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΦΕΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΨΥΧΟΛΟΓΟ ΑΛΥΤΡΩΤΟΣ,

ΚΟΥΒΑΛΩΝΤΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΝΟΧΗ ΠΟΥ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΙΕΖΕΙ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΙ ΤΗΝ «ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»

[...] Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ κάτι πολύ ση­μαντικό, το οποίο διαφεύγει από τους πολλούς. Πριν από την καθιέρωση των αιρετικών αυτών ομάδων, όταν ακόμα οι συνταγές τους δεν είχαν γίνει γνωστές και δεν είχαν μεγάλη ζήτηση, οι άνθρωποι θέλοντας να απαλλαγούν από την δί­νη της τεχνολογικής επιστήμης, λάτρευσαν άλλα είδωλα. Ένα από αυτά ήταν και η ψυχολογία.