τοῦ Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

Τὴν Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου, στὴν Ἁγία Παρασκευὴ εἴχαμε μιὰ μεγάλη κρίση. Ἡ κρίση εἶχε βέβαια ἐνεργοποιηθεῖ ἀπὸ τὴν προηγούμενη Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου, ὅταν στενὸς συνεργάτης μᾶς ἐνημέρωσε μὲ ἠλεκτρονικὸ μήνυμα, συνοδευόμενο κι ἀπὸ τὴν ἀντίστοιχη εἰκόνα, γιὰ τὸ ἑορταστικὸ Πρόγραμμα τῶν ἐκδηλώσεων καὶ τοῦ bazaar (παζάρι) τοῦ 7ου Δημοτικοῦ Σχολείου τοῦ Προαστίου μας.

Θὰ μοῦ πεῖτε, καὶ τί τὸ ἐντυπωσιακὸ μπορεῖ νὰ περιλαμβάνει τὸ ἑορταστικὸ Πρόγραμμα καὶ τὸ bazaar ἑνὸς Δημοτικοῦ Σχολείου, πέραν ἀπὸ τραγούδια, ποιήματα κι ἴσως καὶ κάποιο θεατρικό σχετικὸ μὲ τὴ Γέννηση τοῦ Κυρίου;

Λυποῦμαι ποὺ θὰ σᾶς ἀπογοητεύσω, ὅμως δὲν εἶστε καθόλου τρέντυ (trendy) καὶ ἲν (in) διατηρώντας αὐτὲς τὶς πεπαλαιωμένες ἀπόψεις. Σήμερα οἱ νεαρὲς μαμάδες τῶν μικρῶν μας ἀ­γο­ρι­ῶν καὶ κοριτσιῶν ἔχουν ἄλλες, προοδευτικὲς ἀπόψεις, συνηγορούντων καὶ τῶν «πρωινάδικων» τῆς TV κι ὅλων τῶν πρακτόρων τῆς Νέας Ἐποχῆς τοῦ Ὑδροχόου, ποὺ μάχονται λυσσαλέα νὰ ἀλλοιώσουν ὅ,τι ἔχει ἀπομείνει ἀπὸ τὸ ὑγιὲς ἐθνικὸ καὶ ἐκκλησιαστικὸ φρόνημα τοῦ Νεοέλληνα.

Κάποιες μαμάδες, λοιπόν, μετὰ ἀπὸ πρόταση κάποιας ἐν­δι­α­φε­ρο­μέ­νης, ἀπεφάσισαν νὰ βάλουν τὴν Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου, 6,30΄ - 7,30΄ μ.μ. στὸν χῶρο τοῦ bazaar, μέσα στὸ χῶρο τοῦ Σχολείου, «γιόγκα γιὰ παιδιὰ» (yoga for kids) τὴν ὁποία θὰ διοργάνωνε ἕνας ἐξωσχολικὸς φορέας, τὸ «Παιδὶ καὶ Δημιουργία Πο­λι­τι­στι­κὸ Κέντρο»[1] μία, κατὰ δήλωσή της, «Ἀστικὴ μὴ Κερ­δο­σκο­πι­κὴ Ἑταιρεία», ποὺ στεγάζεται στὴν ὁδὸ Βάκχου, στὴν Ἁγία Παρασκευή, ὅπου διδάσκεται γιόγκα σὲ μικρὰ παιδιά, πραγ­μα­το­ποι­εῖ­ται «σχολικὴ μελέτη» γιὰ παιδιὰ δημοτικοῦ ἔναντι διδάκτρων καθῶς καὶ «θεατρικὸ παιχνίδι», «παραδοσιακὴ ἰαπωνικὴ τέχνη Origami» (χαρτοδιπλωτική), «ἰαπωνικὰ παιχνίδια» (kendama) κ.ἄ.

Εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ δήλωση τοῦ φορέα αὐτοῦ σχετικὰ μὲ τὴ γιόγκα: «Η yoga εἶναι ἐνδυνάμωση καὶ σωστὴ στάση σώματος, εὐκινησία καὶ εὐλυγισία. Εἶναι Χαιρετισμὸς στὸν Ἥλιο καὶ στὴ Σελήνη, εἶναι ἰσορροπία, συγκέντρωση, χαλάρωση, [διάβαζε «Διαλογισμός»] σωστὲς συνήθειες, εὐγένεια. Μέσα ἀπὸ παιχνίδια, παραμύθια καὶ φανταστικὰ ταξίδια, τὰ παιδιὰ θὰ μάθουν στάσεις τῆς yoga, τεχνικὲς ἀναπνοῆς καὶ χαλάρωσης, ἀλλὰ κυρίως θὰ μάθουν νὰ παρατηροῦν καὶ νὰ ἑστιάζουν τὴν προσοχή τους στὸ τί συμβαίνει μέσα τους καὶ στὸ πῶς αἰσθάνονται κάθε στιγμή. Ἡλικίες παιδιῶν: 3 – 6, 7 – 9 καὶ 10 - 12»[2].

Μετὰ τό πρῶτο σόκ, ἡ ἀντίδρασή μας ὑπῆρξε γρήγορη. Μιὰ πρώτη ἐπιστολὴ ἐνημέρωσης περὶ τοῦ τί εἶναι ἡ γιόγκα ἐστάλη στὸν Διευθυντὴ τοῦ 7ου Δημοτικοῦ. Ἡ ἐπιστολὴ ἦταν ἡ ἑξῆς: «Πρὸς τὸν Διευθυντὴ τοῦ 7ου Δημοτικοῦ Σχολείου Ἁγίας Πα­ρα­σκευ­ῆς, κ. Ἰωάννη Β. Λογοθέτη.

Ἀξ. Κύριε Διευθυντά,

Θὰ θέλαμε καταρχὴν νὰ σᾶς συγχαροῦμε -ἐσὰς καὶ τὸν Σύλλογο Γονέων τοῦ Σχολείου- γιὰ τὴν ἀξιόλογη δραστηριότητα τοῦ 7ου Δημοτικοῦ Σχολείου Ἁγίας Παρασκευῆς, στοὺς ποικίλους τομεῖς τῆς εὐθύνη σας καὶ εἰδικὰ στὸν τομέα τῆς μόρφωσης ὑγιῶν χαρακτήρων στὶς εὐαίσθητες ψυχὲς τῶν παιδιῶν μας.

Ἕνα μόνο σημεῖο θὰ θέλαμε νὰ παρατηρήσουμε, τὸ ὁποῖο μᾶς ἀνησύχησε ἔντονα, γιατί ἀφορᾶ στὴν πραγματοποίηση ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Σχολείου, στὶς 18 Δεκεμβρίου, ἐκδήλωσης μὲ θέμα τὴ γιόγκα γιὰ παιδιὰ (Kid Yoga).

Ἡ γιόγκα, μέχρι προτινὸς ἐκλαμβάνετο ὡς ἕνα σύστημα ἐκ­γύ­μνα­σης. Νεότερες ὅμως ἔρευνες -ὅπως κι ἀπὸ τὰ συγγράμματα εἰδικῶν ἐπιστημόνων ἀποδεικνύεται[3]-, ἀπέδειξαν ὅτι οἱ χρησιμοποιούμενες «ἀσκήσεις», ἀντὶ νὰ ἀσκοῦν καὶ νὰ ἐνδυναμώνουν τὸ σῶμα -καὶ γενικὰ τόν ἀνθρώπινο ὀργανισμό-, ἀντιθέτως τὸ βλάπτουν σταδιακὰ καὶ μακροπρόθεσμα. Αὐτὸ ὀφείλεται στὴν ἐ­φαρ­μο­γὴ τῶν στατικῶν θέσεων τῆς γιόγκα (asanas), σὲ ἀντίθεση μὲ ἄλλα συστήματα δυναμικῆς ἐκγύμνασης, ὅπως ἡ Σουηδικὴ γυμναστική, ἡ Ἀεροβικὴ ἄσκηση (aerobics) κ.ἄ.

Ἡ γιόγκα, εἶναι ἰδιαίτερα ἐπικίνδυνη ὅταν ἐφαρμόζεται σὲ παιδιά, καθὼς συνεπάγεται καὶ ἄλλους σωματικοὺς κινδύνους. Ἐν­δει­κτι­κὰ ἀναφέρουμε ὅτι ἡ ἴδια ἡ Ἕνωση Γιόγκα στὴν Ἀμερικὴ δηλώνει ὅτι τὰ παιδιὰ κάτω τῶν 16 ἐτῶν δὲν πρέπει νὰ τὴν ἀ­σκοῦν, καθὼς μπορεῖ νὰ βλάψει τὸ σῶμα τους[4].

Πέραν τῶν ἀνωτέρω θὰ πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ γιόγκα δὲν εἶναι τελικὰ ἕνα σύστημα γυμναστικῆς, ὅπως ἔχει καθιερωθεῖ νὰ πιστεύεται, ἀλλὰ θρησκευτικὸ σύστημα, ἄρρηκτα δεμένο μὲ τὴν ἰνδουιστικὴ λατρεία[5], μὲ τὸ ὁποῖο ἐπεδίωξαν καὶ τελικὰ ἐ­πέ­τυ­χαν νὰ ἀλώσουν τὸν Δυτικὸ κόσμο, Ἰνδοὶ γκουροὺ[6] καὶ Θιβετανοὶ Λάμα, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἀκόμη τοῦ προπερασμένου αἰώνα, παρουσιάζοντας τὴν θρησκευτική τους πίστη, ἀρχικὰ ὡς φιλοσοφικὸ καὶ ὑπαρξιακὸ σύστημα καὶ τέλος ὡς γυμναστική.

Ἡ Π. Ε. Γ. προσπαθεῖ νὰ εὐαισθητοποιήσει τὸ κοινὸ στὴ χώρα μας, ἀλλὰ καὶ διορθοδόξως ἐπὶ θεμάτων αἱρέσεων καὶ παραθρησκείας, καθὼς καὶ ἐπὶ θεμάτων ἀποκρυφισμοῦ, μαγείας, ἐ­ναλ­λα­κτι­κῶν "θεραπειῶν" (τῶν λεγομένων σύμφωνα μὲ τὸν Ἰατρικὸ Σύλλογο Ἀθηνῶν: "Ἀνορθοδόξων Θεραπευτικῶν Μεθόδων"-ΑΝ.ΘΕ.Μ.) καὶ ἐξωχριστιανικῶν θρησκευτικῶν συστημάτων, μεταξύ τῶν ὁποίων ἐντάσσεται καὶ ἡ γιόγκα.

Ἡ Π. Ε. Γ. ἔχει ἐνημερώσει συχνὰ διαφόρους φορεῖς ἐπὶ τοῦ θέματος τῆς γιόγκα καὶ τοῦ ἀποκρυφισμοῦ γενικότερα καὶ πάντα ἡ ἀνταπόκριση ὑπῆρξε ἄκρως θετική, ἐφ’ ὅσον ἡ ἐνασχόληση μὲ τὶς πρακτικὲς αὐτὲς δὲν προέρχεται ἀπὸ τὶς «θρησκευτικὲς» πε­ποι­θή­σεις τῶν ἀσχολουμένων, ἀλλὰ εἶναι ἀποτέλεσμα τοῦ συρ­μοῦ τῆς ἐποχῆς καὶ τῆς λανθασμένης ἀντίληψης ὅτι "ἡ γιόγκα εἶναι εἶδος γυμναστικῆς μὲ θετικὰ ἀποτελέσματα"[7].

Ἐν ὄψει τῶν ἀνωτέρω, σᾶς ζητοῦμε νὰ προβληματιστεῖτε γιὰ τὴν ἔνταξη τῆς γιόγκα στὶς ἀθλητικὲς καὶ ἐκπαιδευτικὲς ἐκ­δη­λώ­σεις τοῦ Σχολείου, γιατί πέραν τῆς διάδοσής της, ἡ γιόγκα δημιουργεῖ κίνδυνο ἔνταξης ἀνυποψίαστων πολιτῶν καὶ εἰδικά τῶν παιδιῶν στὴ λατρεία τοῦ Ἰνδουισμοῦ μὲ τὴν ἐμπλοκὴ τους ἀργότερα σὲ κάποια ἀπὸ τὶς πολλὲς γκουρουϊστικὲς ὀργανώσεις καὶ σέκτες, ποὺ δροῦν στὴ χώρα μας.

Θὰ θέλαμε, τέλος, νὰ σᾶς ἐνημερώσουμε ὅτι καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μὲ Δελτίο Τύπου[8], στὶς 16 Ἰ­ου­νί­ου 2015, ἀπεφάνθη γιὰ τὴν ἐπικινδυνότητα τῆς γιόγκα καὶ τὸ ἀσυμβίβαστό της μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ πίστη».

Ἡ ἀπάντηση τοῦ κ. Διευθυντοῦ ὑπῆρξε εὐγενικὴ καὶ ἄμεση ἐνημερώνοντάς μας ὅτι τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν συγκεκριμένη ἐκδήλωση εἶχε ὁ «Σύλλογος Γονέων» τοῦ Σχολείου· ἔτσι τροποποιήσαμε τὴν ἐπιστολὴ καὶ τὴν στείλαμε καὶ στὸν Πρόεδρο τοῦ Δ/Σ τοῦ Συλλόγου Γονέων. Παράλληλα κοινοποιήσαμε τὸ θέμα σὲ γνωστοὺς καὶ συνεργάτες -πολλοὶ ἐκ τῶν ὁποίων ἀν­τα­πο­κρί­θη­καν ἄμεσα-, ἐνῶ συνεργάτες κατήγγειλαν τὸ γεγονὸς σὲ Κοινωνικὰ Δίκτυα τῆς περιοχῆς καὶ εἰδικὰ στὸ «Ἁγία Πα­ρα­σκευ­ὴ, ἡ Μικρή μας Ὄμορφη Πόλη»[9], ὅπου ἀνέβηκαν τέσσαρις ἀνεξάρτητες ἀναρτήσεις ἀπὸ διαφορετικοὺς συνεργάτες κα­ταγ­γέλ­λον­τας τὸ θέμα, ὅπου καὶ ὑπέστημεν τὴν σχετικὴ ταλαιπωρία ἀπὸ μὴ ἐνημερωμένους καὶ φανατισμένους συνομιλητές, κάποιοι ἀπὸ τοὺς ὁποίους ὅπως φάνηκε ἦταν φίλα προσκείμενοι στὸ «Παιδὶ καὶ Δημιουργία Πολιτιστικὸ Κέντρο».

Θὰ ἦταν παράληψή μας νὰ μὴν ἀναφέρουμε καὶ τὸν Τοπικὸ Τύπο καὶ εἰδικὰ τὸν «Ἀνεξάρτητο Παρατηρητή», τοῦ κ. Μάκη Βραχιολίδη[10], πού μὲ τὸν τίτλο «Πλύση ἐγκέφαλου στὰ μικρὰ παιδιὰ στὸ 7ο Δημοτικὸ Σχολεῖο Ἁγίας Παρασκευῆς: μαθαίνουν γιόγκα σὲ μικροὺς μαθητὲς-μαθήτριες σὲ Χριστουγεννιάτικη ἐκδήλωση! Δεῖτε καὶ φρίξτε...», ἀνέδειξε τὸ πρόβλημα.

Ἡ ὅλη κινητοποίηση τῆς ἐνημέρωσης κοινοῦ καὶ γονέων, εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα τὴν οὐσιαστικὰ ματαίωση τῆς ἐκδήλωσης κα­θὼς οὐδεὶς γονεὺς παρέστη καὶ μόνον δύο παιδάκια προ­σῆλ­θαν τὰ ὁποῖα τελικῶς δὲν συμμετέσχον.

Αὐτὸ βέβαια δὲν ἐπτόησε τὸ «Παιδὶ καὶ Δημιουργία Πο­λι­τι­στι­κὸ Κέντρο», ὅπου στὴν ἱστοσελίδα του ἔσπευσε νὰ «εὐ­χα­ρι­στή­σει» τὸν «Σύλλογο Γονέων» γράφοντας «Ὁλοκληρώθηκε χθὲς 18-12-2019, τὸ ἐξαιρετικὸ Χριστουγεννιάτικο Bazaar τοῦ Συλλόγου Γονέων ..., μὲ τὴ συμμετοχὴ καὶ τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἐργαστηρίου "Yoga γιὰ παιδιὰ" τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου "Παιδὶ καὶ Δημιουργία"» Συνεχάρη δηλαδὴ τοὺς δικούς του ἀνθρώπους μέσα στὸ Δ/Σ τοῦ «Συλλόγου Γονέων» γιὰ μιὰ ἐκδήλωση ποὺ δὲν πραγματοποιήθηκε. Συνέχισε δὲ ἀ­πευ­θύ­νον­τας «Θερμὰ συγχαρητήρια στὸ Σύλλογο Γονέων ... γιὰ τὴν ἐπιλογὴ τοῦ ἐργαστηρίου Yoga, σὲ ὅσα παιδιὰ θὰ ἤθελαν νὰ τὸ παρακολουθήσουν». Δηλαδὴ σὲ δύο παιδάκια ποὺ κι αὐτὰ ἔφυγαν. Κι ὁ λιβανωτὸς ὁλοκληρώνεται μὲ τὸ «Ὁ Σύλλογος Γονέων ... ἀποτελεῖ ἕνα φωτεινὸ παράδειγμα, ὅτι ὁ πολιτισμὸς προ­χωρεῖ, ὅτι ἀνοιχτὰ μυαλά, ἀνθρώπινη κρίση καὶ λογική, καλοσύνη καὶ τιμή, θὰ ὑπάρχουν πάντα». Γιὰ νὰ ἔχουν προφανῶς «ἀ­νοικτὴ τὴν πόρτα» στὸ μέλλον, ἂν καὶ ἐμεῖς θὰ ἐ­πα­γρυ­πνοῦ­με ἐνημερώνοντας παντοῦ γιὰ τὸ τί πραγματικά εἶναι ἡ γιόγκα.

Ὁλοκληρώνοντας τόν σχολιασμό θά θέλαμε νά ὑ­πο­γραμ­μί­σου­με ὅτι τὰ περιεχόμενα τοῦ ἐν λόγω ἄρθρου ἐκφράζουν θέσεις ἐπιστημονικές, ἐκκλησιαστικὲς καὶ ἀντιαιρετικὲς καὶ δὲν ἔχουν τὴν πρόθεση νὰ προσβάλουν τὴν τιμὴ καὶ τὴν ὑπόληψη κανενός, τὶς ὁποῖες δηλώνουμε ὅτι σεβόμεθα δεόντως.

 

[1] http://archive.is/jJbcy

[2] http://www.paididimiourgia.gr/yoga

[3] http://www.antibaro.gr/article/611

[4] https://www.alopsis.gr/alopsis/yioga.htm#_edn68

[5] https://en.wikipedia.org/wiki/Yoga

[6] https://en.wikipedia.org/wiki/Swami_Vivekananda

[7] Ἡ ἐπιστολή τίθεται καί ὡς ὑπόδειγμα γραφῆς γιά ὅποιον χρειαστεῖ νά στείλει κάτι ἀντίστοιχο.

[8] http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/heresies/repository/dt_yoga_16062015.pdf

[9] https://www.facebook.com/groups/mikripolis/

[10] http://archive.is/6zFUz

τοῦ Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

 

Ἰδιαίτερα δραστήριος συνεργάτης, ὁ ὁποῖος δαπανᾶ μεγάλο μέρος τῆς ἡμέρας στὴν ἔρευνα τοῦ διαδικτύου, μᾶς ἔστειλε πρὸ ἡμερῶν τὴν διεύθυνση ἀποκρυφιστικῆς ἱστοσελίδας πρὸς ἔρευνα καὶ τεκμηρίωση τοῦ περιεχομένου της.

Ἂν καὶ ἡ γνώση μας ἐπὶ τοῦ σκηνικοῦ τῶν αἱρέσεων καὶ τῆς παραθρησκείας, μετὰ 40 ἔτη συνεχοῦς ἐνασχόλησης, μπορεῖ νὰ θε­ω­ρη­θεῖ μᾶλλον ἱκανοποιητικοῦ ἐπιπέδου, μείναμε ἔκπληκτοι ἀπὸ τὸν πλοῦτο τοῦ ὑλικοῦ καὶ τὴν ποικιλία τῶν δραστηριοτήτων τῆς -ὑπὸ τὸν τίτλο «House of Light (Οἶκος τοῦ Φωτός), τὸ φῶς σᾶς ἀνήκει!»- ἐν λόγω ἱστοσελίδας.

Ἀλλά, ἄς παραθέσουμε μέρος ἀπὸ τὸν «πλοῦτο» ποὺ ἐν­το­πί­σα­με[1].

Λέγει ἡ σελίδα: «Tό House of Light Hellas εἶναι ἕνας χῶρος τῆς σύνθεσης γιὰ αὐτογνωσία καὶ θεραπεία, ἀνοιχτὸς σὲ ὅλους τους ἀνθρώπους ἀνεξαρτήτως ἐθνικότητας, θρησκείας καὶ ἰ­δε­ο­λο­γί­ας. Στόχος εἶναι ἡ πρόσβαση τοῦ εὐρέως κοινοῦ στὶς πιὸ σύγχρονες καὶ ἀποτελεσματικὲς πρακτικὲς σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν πνευ­μα­τι­κὴ ἐξέλιξη τοῦ ἀνθρώπου, τὴ μετάδοση γνώσεων (ἀρχαίων & νέων) καὶ ἐ­φαρ­μο­γὴ τεχνικῶν γιὰ ὁλοκληρωμένη αὐτογνωσία & πρόοδο, γιὰ τὴν ἐπανένωσή του μὲ τὸ Θεό. Καθοδηγοῦμε καὶ συνοδεύουμε ἀρ­χά­ριους καὶ προχωρημένους, ἀτομικὰ καὶ ὁ­μα­δι­κά, στὸ πνευματικό τους μονοπάτι γιὰ νὰ ἐπιτύχουν τοὺς ἀ­νώ­τα­τους στόχους ποὺ ὁ καθένας μπορεῖ νὰ βάλει στὸν ἑαυτό του, νὰ περάσουν ὁμαλὰ καὶ συστηματικὰ τὶς ἀπαιτούμενες μυήσεις στὸ ἐσωτερικὸ πεδίο»[2].

Ἤδη ἀντιλαμβάνεστε ὅτι ὁ φορέας δηλώνει ὅτι κατέχει τὴν πραγ­μα­τι­κὴ «θεογνωσία» ἡ ὁποία ταυτίζεται μὲ τὴν «αὐ­το­γνω­σί­α» ὅτι ὁ ἄν­θρω­πος εἶναι «θεὸς κατὰ φύσιν» κι ὄχι «κατὰ χάριν» (ἐξ υἱοθεσίας) ὅπως ἡ Ἐκκλησία διδάσκει· κι ὅτι δι­α­θέ­τει «ἀ­πο­τε­λε­σμα­τι­κὲς πρακτικὲς» γιὰ τὴν ἐπίτευξη αὐτοῦ τοῦ στόχου.

Καὶ συνεχίζει ἡ σελίδα: «Συνεργαζόμαστε μὲ τὸ I AM - I­n­t­e­g­r­a­t­ed Ascended Masters University («Ἐγὼ Εἰμὶ» Πανεπιστήμιο τῶν Τε­λεί­ων Ἀναληφθέντων Δασκάλων), τὸ ὁποῖο ἱ­δρύ­θη­κε ἀπὸ τὸν Ἀ­να­λη­φθέν­τα Διδάσκαλο Dr. Joshua David Stone ποὺ διδάσκει τὸ συν­δυα­σμὸ ὅλων των μονοπατιῶν σὲ ἕνα: Τὸ Μονοπάτι τῆς Σύνθεσης».

Σχετικὰ μὲ τὰ ἀνωτέρω «ἐντυπωσιακά», νὰ παρατηρήσουμε ὅτι ὁ Τζόσουα Ντέιβιντ Στόουν (Joshua David Stone, 1953 - 2005) ὑ­πῆρ­ξε συγγραφέας καὶ εἰσηγητὴς τῆς «Διδασκαλίας περὶ Ἀ­νει­λημ­μέ­νων Διδασκάλων» (Ascended Master T­e­a­c­h­i­n­gs) -συχνὰ ἀ­να­φε­ρό­με­νη ὡς «Κίνημα Ἀνάληψης» (A­s­c­e­n­s­i­on M­o­v­e­m­e­nt)-, μιὰ ὁμάδα «Θρησκειῶν τῆς Νεότητος» (New R­e­l­i­g­i­o­us M­o­v­e­m­e­n­ts) βα­σι­σμέ­νη στὴ Θεοσοφία τῆς Ε. Π. Μπλαβάτσκη. Ὁ Στόουν εἶ­χε πτυχίο (Ph.D.) «Ὑ­περ­προ­σω­πι­κῆς Ψυχολογίας» (T­r­a­n­s­p­e­r­s­o­n­al P­s­y­c­h­o­l­o­gy) μιᾶς καθαρὰ νεοεποχίτικης πρα­κτι­κῆς καὶ ἐρ­γά­στη­κε στὴν Καλιφόρνια ὡς «Σύμ­βου­λος Γάμου, Οἰ­κο­γέ­νειας καὶ Παι­διοῦ».

Καὶ τὸ κείμενο τοῦ «Οἴκου τοῦ Φωτὸς» συνεχίζει: «Ὀρ­γα­νώ­νου­με Μαθήματα Ἀνάληψης, συναντήσεις προσωπικῆς ἀνάπτυξης γιὰ αὐτοβελτίωση, αὐτογνωσία, ψυχολογικὴ & σωματικὴ ἰ­σορ­ρο­πί­α & ὑγεία καὶ γιὰ πλανητικὴ ὑπηρεσία. Παρέχουμε συνεδρίες ἐ­νερ­γεια­κῶν θεραπειῶν στὶς ὁποῖες ἐφαρμόζονται ... τεχνικὲς σὲ πολ­λα­πλοὺς συνδυασμούς: Χρησιμοποιοῦνται μεταξὺ ἄλλων ἦχοι, χρώ­μα­τα, κρύσταλλοι, ἔλαια, ὁραματισμοί, ἐφαρμογὲς μετάδοσης ἐ­νέρ­γειας μὲ ἢ / καὶ χωρὶς ἐπαφὴ μέσω τῶν χεριῶν, συνειδητὸς καὶ ὑ­πο­συ­νεί­δη­τος προγραμματισμὸς τοῦ νοῦ κ.ἄ. Στὸν τομέα αὐτὸ ἀ­νή­κει καὶ ὁ ἐντοπισμὸς καὶ καθαρισμὸς / θε­ρα­πεί­α ἐνεργειακῶν ὑ­πο­λειμ­μά­των / ὀφειλῶν ὅλων των ζωῶν μας (Karma). Δι­ε­ξά­γου­με σεμινάρια & ἐργαστήρια αὐτοβελτίωσης, αὐ­το­γνω­σί­ας & θεραπείας (Usui-Reiki καὶ Reiki Ἀγγέλων, Ἐργασία Φωτὸς ἀπὸ τὶς Πλειά­δες / Pleiadian Lightwork, Συ­στη­μι­κὴ Ἀναπαράσταση, Χο­ρο­θε­ρα­πεί­α, Δημιουργικὴ Γραφὴ καὶ Εἰκαστικὴ Θεραπεία), γιὰ με­γα­λύ­τε­ρη ἰσορροπία σὲ ὅλους τούς τομεῖς τῆς ζωῆς καὶ τοῦ γήινου φορέα τοῦ ἀνθρώπου, μέσα ἀπὸ ἐπανένωση μὲ τὸν ἑαυτό, ἀ­πο­κτών­τας ἔτσι καλύτερη ἐπαφὴ καὶ αὐξημένη ἀ­πο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα στὴν κα­θη­με­ρι­νὴ ζωὴ καὶ πραγματικὴ πρόοδο στὸ πνευματικὸ μονοπάτι...».

Δὲν θὰ σᾶς κουράσουμε ἄλλο μὲ τὸν καταιγισμὸ τῶν ἄκρως ἀσυμβίβαστων, μὲ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη, αὐτῶν ἐξαγγελιῶν, μόνον ἄς δοῦμε τὰ πρόσωπα ποὺ εὑρίσκονται πίσω ἀπὸ αὐτὸ τὸν χείμαρρο τῶν ἀποκρυφιστικῶν διδασκαλιῶν καὶ πρα­κτι­κῶν.

Ἀπὸ τὸ μενοὺ «Ἐπικοινωνία» πληροφορούμεθα ὅτι οἱ ἰ­δι­ο­κτῆ­τες τοῦ ἱστολογίου εἶναι ὁ κ. Ἀλέξανδρος Μ. Πφὰφ (Alexander M. Pfaff) καὶ ἡ κ. Μαρία Ἀ. Ἀγγελῆ. Κατὰ τὸ βιογραφικό τοῦ πρώτου ποὺ παρουσιάζεται νὰ «προσφέρει τὶς σύγχρονες καὶ σύνθετες διδασκαλίες τοῦ Dr Stone, τῶν Πλειάδων καὶ ἄλλων Δασκάλων καὶ Γαλαξιακῶν φυλῶν. Οἱ διδασκαλίες αὐτὲς [ἀ­να­φέ­ρει ὅτι] ἐ­ξα­σφα­λί­ζουν τὰ ἀπαιτούμενα γερὰ θεμέλια, γιὰ νὰ γίνει κανεὶς ἕνας ἀναληφθεῖς Διδάσκαλος σὲ αὐτὴν τὴν ἐν­σάρ­κω­ση». Ἡ κ. Ἀγγελῆ αὐτοσυστήνεται ὡς «συντονίστρια βιωματικῶν σε­μι­να­ρί­ων, ἐ­ρευ­νή­τρια μεθόδων ἐκπαίδευσης, μουσικὸς καὶ συγ­γρα­φέ­ας», ποὺ μελετᾶ τὴν «πνευματικὴ ψυχολογία καὶ θέματα προ­σω­πο­κεν­τρι­κὴς ἐκπαίδευσης, ἀφοσιωμένη ... στὴ βι­ω­μα­τι­κὴ ἐκ­παί­δευ­ση, στὶς ἐ­ναλ­λα­κτι­κὲς θεραπεῖες καὶ σὲ πρωτοβουλίες ποὺ προ­ω­θοῦν τὴν Ἑνότητα καὶ τὴν Ἀλληλεγγύη ...» καὶ «ὑποστηρίζει ἐθελοντικὰ πε­ρι­βαλ­λον­τι­κοὺς καὶ κοι­νω­νι­κοὺς φορεῖς» δραστηριοποιεῖται δὲ στὴν «ὁλιστικὴ προ­σω­πι­κὴ ἀ­νά­πτυ­ξη τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῶν βι­ω­μα­τι­κῶν ἐρ­γα­στη­ρί­ων ποὺ συνθέτει καὶ ὑλοποιεῖ γιὰ πολλὰ ἔτη στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸ ἐξωτερικό, γιὰ ἐνήλικες καὶ παιδιά».

Μέχρις ἐδῶ πιστεύω, καταδείξαμε ὅτι ὁ ἐν λόγω φορέας κι οἱ ἐκπρόσωποί του εἶναι ἐνταγμένοι στὴν προβολὴ καὶ διάδοση ὅλων ὅσων εἴδαμε, ἀλλὰ κι ἑνὸς πακτωλοῦ πίστεων καὶ δράσεων ποὺ δὲν ἐπαρκεῖ ὁ χῶρος νὰ παρουσιάσουμε.

Σταχυολογῶντας κάποιες ἀπὸ τὶς πολλὲς δραστηριότητες τῆς κ. Ἀγγελῆ, οἱ ἀνωτέρω διδασκαλίες καὶ δράσεις προωθοῦνται:

- Μέσω τοῦ φορέα «Ἡ Σπεῖρα, ὁλιστικὴ ἐκπαίδευση, ἀν­θρώ­πι­νες ἀξίες, διὰ βίου μάθηση», ποὺ ἑστιάζεται στὴ βιωματικὴ & ὁ­λι­στι­κὴ προσέγγιση στὴ μάθηση καὶ στὸν εἰρηνικό, ἀειφορικὸ ἀ­κτι­βι­σμὸ γιὰ ὅλες τὶς ἡλικίες[3].

- Μέσω π.χ. «Συμμετοχῆς καί ἐνδυνάμωσης νέων 18-27 ἐτῶν σέ δι­ε­θνές πρόγραμμα Findhorn Foundation, Σκωτία[4]. Πρόκειται γιὰ τὸ γνωστό μας ἵδρυμα Φίντχορν[5].

- Μέσω τοῦ «Δρᾶστε γιὰ τὴν Ἐλευθερία τῶν Σπόρων», τῶν: «ἡ Σπεῖρα», «Ἀγροναῦτες», «ΒΙΟμόνοια» καὶ τῆς ἐ­ναλ­λα­κτι­κῆς κοινότητας «Πελίτι». Παιδιὰ ὅλων τῶν ἡλικιῶν προ­σκα­λοῦν­ται σὲ βι­ω­μα­τι­κὰ καλλιτεχνικὰ ἐργαστήρια ἀφιερωμένα στὴν Ἐ­λευ­θε­ρί­α τῶν Σπόρων[6].

- Μέσω τῆς «Εἰρηνικῆς Διατροφῆς μὲ τὴν εἰρήνη, γαλήνη, ἁρ­μο­νι­κὴ ροὴ καὶ Yoga στὸ πάρκο γιὰ ὅλες τὶς ἡλικίες ... μὲ human mandala, yoga σὲ ζεύγη, ... νὰ βιώσουμε καὶ μὲ τὸ σῶμα μας τὴν Εἰρήνη, Ἰσορροπία, Ἁρμονικὴ Ροὴ καὶ τὴ Σύνδεση[7]».

- Μέσω τοῦ: «Ἡ Γλώσσα τῆς Σύνδεσης στὴ σχέση ἐνήλικα-παι­διοῦ» ποὺ ἀπευθύνεται σὲ ὅλους ὅσους ἔχουν νὰ κάνουν μὲ παι­διὰ»[8].

- Μέσω τοῦ «Προγράμματος: ἐκπαίδευση & συμβουλευτική, 18 διαδικτυακῶν συναντήσεων γιὰ τὴν περίοδο 2018-2019», μὲ τίτλο: «Αὐθεντικοί, συνειδητοί, χαρούμενοι γονεῖς / παιδαγωγοὶ»[9].

- Μέσω τοῦ: «Ἐκθέματα τοῦ Μουσείου Ἀκρόπολης συνομιλοῦν μὲ σύγ­χρο­νες εἰκαστικὲς δημιουργίες», γιὰ παιδιὰ ἡλικίας 4,5-12 ἐτῶν σὲ ἕνα κύκλο ἕξι δημιουργικῶν συναντήσεων στὸ Νέο Μου­σεῖ­ο Ἀ­κρό­πο­λης[10].

- Μέσω τοῦ: «Γιορτὴ ὅλοι μαζί». Φυτοφαγικὴ τροφή, τὸ εἰ­ρη­νι­κό μας, vegan potluck, τροφὲς ποὺ σέβονται κάθε Ζωὴ καὶ τι­μοῦν τὴν Εἰρήνευση στὸν πλανήτη μας[11].

- Μέσω του: «Ἐλᾶτε σ' αὐτὸ τὸ ταξίδι σωματικῆς, ψυχικῆς & πνευ­μα­τι­κῆς ἀνάτασης» μὲ ἤχους & ἀρώματα ..., χορό, μουσική, ἠ­χο­γα­βά­θες, σωματικὴ συνειδητότητα, δη­μι­ουρ­γί­α, εἰ­ρη­νι­κὴ / ἐνεργειακὴ διατροφή, δυνατότητα ἀ­πο­το­ξί­νω­σης τοῦ φυ­σι­κοῦ σώματος, διαλογισμούς, ἐνεργειακοὺς καθαρισμούς, θε­ρα­πεῖ­ες, ἐνσυνειδητότητα, εἰρηνικὴ ἐπικοινωνία, ἐν­δυ­νά­μω­ση καὶ ἐ­σω­τε­ρι­κὴ γαλήνη![12]

- Μέσω τοῦ Προγράμματος «Βιωματικὴ Κατανόηση τῆς Ἰδέας τῆς Ἐκεχειρίας», Βιωματικὸ ἐργαστήριο γιὰ παιδαγωγούς, ἐκ­παι­δευ­τι­κοὺς καὶ ἐμψυχωτὲς ὁμάδων παιδιῶν, ἐφήβων καὶ ἐ­νη­λί­κων. Τὸ Πρόγραμμα ὑλοποιεῖται μὲ τὴν εὐγενικὴ δωρεὰ τοῦ Ἱ­δρύ­μα­τος Σταῦρος Νιάρχος καὶ μὲ τὴν ἔγκριση τοῦ Ὑ­πουρ­γεί­ου Παιδείας[13].

Καὶ ὁλοκληρώνουμε μέ τό: -Ἐργαστήριο «Ἡ Γλώσσα τῆς Σύνδεσης στὴ σχέση Παιδιοῦ-Ἐνήλικα», ὅπου τό ἐργαστήριο συντονίζεται ἀπὸ τὴ Μαρία Ἀ. Ἀγγελή.

Τὸ τραγικὸ βέβαια εἶναι ὅτι τὸ «Ἐργαστήριο» τελοῦσε ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Κέντρου Στήριξης τῆς Οἰκογένειας (ΚΕΣΟ), Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κοῦ Ἱδρύματος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν[14].

Αὐτὰ συμβαίνουν δυστυχῶς ὅταν οἱ ὑπεύθυνοι δράσεων τῆς Ἐκκλησίας δὲν ἐνημερώνονται γιὰ τὰ σχετικὰ θέματα ἢ δὲν φροντίζουν νὰ ἐνημερώνουν γιὰ κάθε ἐ­ξω­εκ­κλη­σι­α­στι­κὴ συνεργασία τὰ ἁρμόδια ἐπὶ τῶν αἱρέσεων ὄργανα τῆς Ἐκκλησίας.

Ὀλοκληρώνοντας τόν σχολιασμό θά θέλαμε νά ὑ­πο­γραμ­μί­σου­με ὅτι δέν στοχεύουμε στήν προσβολή ἤ στήν ἀπομείωση τῆς τιμῆς καί τῆς ὑπολήψεως ὅλων τῶν ἀναφερωμένων στό παρόν κείμενο. Θά θέλαμε ὅμως νά προστατεύσουμε τό κοινό ἀπό τό ψυχοφθόρο δηλητήριο, δηλώνοντας ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν βοηθᾶται «νά γνωρίσει τον ἑαυτό του» μέ τίς πρακτικές τοῦ ἀ­πο­κρυ­φι­σμοῦ καί τῆς «Νέας Ἐποχῆς». Βοηθᾶται καί σώζεται μόνο μέσα στή μία ποίμνη, τήν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, τήν Ἐκκλησία.

 

[1] https://www.house-of-light.gr/

[2] Στό ἴδιο.

[3] http://archive.is/JCw82

[4] http://archive.is/YuKT0

[5] Ἄρθρο «Ἔθετο αὐτόν ἐργάζεσθαι καί φυλάσσειν», Ὀρθόδοξος Τύπος, 28/2/2020

[6] http://polsilas1.blogspot.com/2012/10/blog-post_8.html?m=0

[7] http://archive.is/avXd9

[8] http://archive.is/MWbm5

[9] http://archive.is/rBYN8

[10] http://archive.is/LRKTi

[11] http://archive.is/QaSJH

[12] http://archive.is/ZoAzd

[13] https://docslides.net/doc-detail.html?utm_source=slide-AS4NsjO

[14] http://archive.is/P5Akp

Σε πρόσφατο άρθρο του στους Financial Times (20/03/2020) με τίτλο «Ο κόσμος μετά τον κορωνοϊό» ο υπερπροβεβλημένος παγκοσμίως Ισραηλινός Καθηγητής Ιστορίας Yuval Noah Harari έρχεται να συμπληρώσει τα όσα προ ημερών είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την δήλωση του Bill Gates περί ψηφιακής πιστοποίησης (δείτε ΕΔΩ) για τον έλεγχο και περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού παγκοσμίως!

   Προλογικά επισημαίνουμε ότι ο Harari τα τελευταία χρόνια χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης από μέσα ενημέρωσης παγκοσμίου εμβέλειας, συμμετέχει στα πιο ξακουστά fora  διεθνώς και θεωρείται από «συστημικές» φωνές  ως ένας από τους σπουδαιότερους διανοητές του 21ου αιώνα. Ο ίδιος δημοσίως έχει δηλώσει ότι είναι ομοφυλόφιλος ενώ τα πολυδιαφημισμένα βιβλία του έχουν μεταφραστεί σε δεκάδες γλώσσες. Σε αυτά μιλά επισταμένως για τα προσωπικά δεδομένα, την τεχνητή νοημοσύνη, τις πέμπτης γενιάς τεχνολογίες επικοινωνιών (5G) και το διαδίκτυο των πραγμάτων ως τεχνολογίες που θα κατακλύσουν την ζωή μας τα επόμενα χρόνια. Στην Ελλάδα είναι αξιοσημείωτο ότι υπερπροβάλλεται από συγκριμένα ΜΜΕ και οι ιδέες του αναπαράγονται πάλιν και πολλάκις από πλείστους «πνευματικούς» ανθρώπους του ακαδημαϊκού χώρου.

    Στο εν λόγω άρθρο του ο Καθηγητής Ιστορίας αναλύει δύο βασικές του σκέψεις με αφορμή τις ανακατατάξεις που συμβαίνουν σε κράτη και κοινωνίες λόγω κορωνοϊού:

α) την ψηφιακή βιομετρική παρακολούθηση όλων των πολιτών με ειδικές υποδόριες συσκευές (chip;;;) και

β) την ενίσχυση ενός διεθνούς ενοποιημένου σχεδιασμού για ταχύτατες και αποτελεσματικές διαδικασίες αντιμετώπισης κρίσεων.

    Αρχικά, επισημαίνει ότι μέτρα που τώρα λαμβάνονται προσωρινά από τα κράτη θα γίνουν μελλοντικά μόνιμο τμήμα της καθημερινότητάς μας καθώς είναι στην φύση των καταστάσεων ανάγκης να επιταχύνουν τις εξελίξεις και αποφάσεις μεγάλης σημασίας που θα χρειαζόταν πολύχρονες διαβουλεύσεις λαμβάνονται πλέον σε λίγες ώρες.

    Σήμερα οι κυβερνήσεις με την χρήση πανταχού παρόντων αισθητήρων και πανίσχυρων αλγορίθμων μπορούν να κατοπτεύουν ψηφιακά τις κοινωνίες. Κατά την διάρκεια της επιδημίας του κορωνοϊού στην Κίνα χρησιμοποιούνται πρωτοφανείς και εξαιρετικά διεισδυτικές τεχνολογίες ώστε να δίνεται αναφορά για την θερμοκρασία σώματος και την εν γένει κατάσταση υγείας των πολιτών καθώς και την εποπτεία της ιχνηλάτησης των επαφών κάθε πολίτη. Από την άλλη, στο Ισραήλ η ψηφιακή παρακολούθηση είναι πρωτόγνωρα εκτεταμένη με την χρήση τεχνολογιών που συνήθως ενεργοποιούνται από τις κρατικές υπηρεσίες για τον εντοπισμό και παρακολούθηση τρομοκρατών!

    Ο Harari, εκτός από τα παραδείγματα της Κίνας και του Ισραήλ, επισημαίνει ότι ήδη εδώ και χρόνια κυβερνήσεις ανά τον κόσμο και εταιρίες χρησιμοποιούν υπεσύγχρονες τεχνολογίες παρακολούθησης για τον εντοπισμό, έλεγχο και χειραγώγη των ανθρώπων μόνο που τώρα λόγω της κρίσης του κορωνοϊού θα υπάρξει μια αξιοσημείωση αλλαγή: περνάμε από την εκτός σώματος παρακολούθηση στην κάτω από το δέρμα παρακολούθηση!

     Παραδείγματος χάρην, μέχρι τώρα μπορούσε η κυβέρνηση κάθε κράτους να παρακολουθήσει τί ακριβώς «κλίκαρε» το δάκτυλο μας στην οθόνη αφής του «έξυπνου» τηλεφώνου μας. Στην μετά τον κορωνοϊό εποχή ο Harari επισημαίνει ότι το ενδιαφέρον των κυβερνήσεων θα εστιαστεί αλλού: στην ψηφιακή καταγραφή της θερμοκρασίας του δακτύλου και της κυκλοφορίας του αίματος κάτω από το δέρμα.

     Στη συνέχεια, αναφέρεται στο μελλοντικό σενάριο το οποίο θέλει η κυβέρνηση να απαιτεί από κάθε πολίτη να φορά βιομετρικό βραχιόλι, το οποίο θα καταγράφει ψηφιακά την θερμοκρασία του σώματος και τον καρδιακό παλμό σε εισοσιτετράωρη βάση. Όλα αυτά τα δεδομένα θα συλλέγονται και θα αναλύονται με αλγορίθμους, ώστε να εξάγονται συμπεράσματα για το αν ο πολίτης είναι άρρωστος πριν ακόμα το καταλάβει ο ίδιος ενώ θα καταγράφεται ο τόπος μετακίνησης και οι επαφές με άλλους ανθρώπους. Με βάση αυτά τα αποθηκευμένα δεδομένα (θερμοκρασία σώματος, πίεση, καρδιακός παλμός) μπορεί με μεγάλη ευκολία να εξαχθούν συμπεράσματα για τα βιούμενα συναισθήματα ή καταστάσεις όπως για το πότε κάποιος γελά, κλαίει, θυμώνει, έχει πυρετό ή βήχει!

    Ακολούθως, προβάλλει το επιχείρημα κάποιων ότι μια τόσο εκτεταμένη βιομετρική κατόπτευση θα αποτελεί μόνον προσωρινό μέτρο στο πλαίσιο μέτρων εκτάκτου ανάγκης και θα παύσει να ισχύει κάποια στιγμή όταν παρέλθει η κατάσταση ανάγκης. Αλλά ο καθηγητής υποστηρίζει ότι τα προσωρινά μέτρα έχουν μια κακή συνήθεια να διαρκούν πολύ περισσότερο από τις καταστάσεις ανάγκης, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όταν υπάρχει στον ορίζοντα μια ενδεχόμενη μελλοντική έκτακτη ανάγκη.

    Ο ίδιος ο συγγραφέας του άρθρου δεν είναι αντίθετος στην χρήση όλων αυτών των τεχνολογιών (“I am all in favour of monitoring my body temperature and blood pressure”) αλλά χωρίς να ενισχύεται ο ρόλος των κυβερνήσεων (σχόλιο: είναι ποτέ αυτό δυνατόν; Η μαζική σώρευση από τα κράτη δεν τα ενισχύει και δεν αλλάζει τις ισορροπίες στη σχέση κράτους-πολίτη;). Και συνεχίζει ότι αν καταγράφονταν ψηφιακά επί 24ωρου βάσης η υγεία του θα μπορούσε να ελέγξει καλύτερα την συμπεριφορά του για την προστασία των συμπολιτών του και θα μπορούσε να ελέγξει αν κυβέρνησή του του λέει την αλήθεια για τις πολιτικές που ακολουθούνται (;;;). Κατά την άποψή του η πλήρης ψηφιακής καταγραφή των σωματικών μας λειτουργιών αποτελεί τον μοναδικό δρόμο για την προστασία της ελευθερίας (;;;) και της υγείας των πολιτών.

    Κοντά σε όλα τα ανωτέρω το άρθρο του Harari καταλήγει με την πρόταση του ίδιου για την δημιουργία ενός παγκόσμιου συνεκτικού και ενοποιημένου σχεδίου αντιμετώπισης καταστάσεων κρίσης. Θεωρεί ότι το δίλημμα θα είναι μεταξύ «εθνικιστικής απομόνωσης» και «παγκόσμιας αλληλεγγύης» προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες περιστάσεις όπως μια οικονομική κατάρρευση ή μια επιδημία!

   Αυτή την παγκόσμια συνεργασία την προτείνει κυρίως στο πεδίο της διεθνούς ροής  και ανταλλαγής των πληροφοριών μεταξύ των κρατών βασισμένη στο «πνεύμα της παγκόσμιας συνεργασίας και εμπιστοσύνης»! Επιπλέον, υποστηρίζει ότι η διεθνής συνεργασία πρέπει να ενισχυθεί στον χώρο της οικονομίας καθώς θεωρεί ότι οι ανεξάρτητες οικονομικές πολιτικές των εθνών-κρατών θα προκαλέσουν χάος και θα βαθύνουν την παγκόσμια οικονομική κρίση! Επιλογικά λέει ότι πρέπει να έχουμε την ελπίδα ότι η τρέχουσα παγκόσμια επιδημία θα βοηθήσει την ανθρωπότητα να αντιληφθεί τον οξύ κίνδυνο που προκαλεί η διαίρεση της παγκόσμιας κοινότητας. Αν επιλέξουμε την παγκόσμια αλληλεγγύη θα βγούμε κερδισμένοι όχι μόνο από την επιδημία του κορωνοϊού αλλά κι από μελλοντικές επιδημίες και κρίσεις που πιθανότατα απειλήσουν την ανθρωπότητα τον 21ο αιώνα.

Έχετε ακόμα αμφιβολία για το τί συμβαίνει με πρόσχημα τον κορωνοϊό; Οι ίδιοι οι ινστρούχτορες της Νέας Εποχής το ομολογούν: επιζητούν την ψηφιακή κατόπτευση κάτω από το δέρμα για όλους τους πολίτες παγκοσμίως και ενίσχυση των ενιαίων διαδικασιών παγκόσμιας διακυβέρνησης!

Τον τελευταίο λόγο όμως έχει ο Θεός! Με θερμή Πίστη και Ελπίδα σ’ Αυτόν θα ξεπεράσουμε κάθε δυσκολία!

 

Ενωμένη Ρωμηοσύνη

τοῦ Ἰωάννου Μηλιώνη,

ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

 

Ἦταν Παρασκευή πρωί, 8 ἡ ὥρα ὅταν ὁ ἀναστατωμένος συνέλληνας χτυποῦσε τὴν πόρτα μας κραδαίνωντας δύο μεγάλες χαρτονένιες ἀφίσες 50 Χ 70.

-Ἔχουν γεμίσει τὸν κόσμο, ἔχουν μπεῖ παντοῦ...

Τὸν βάλαμε νὰ καθήσει· ἡσύχασε κάπως...

-Τὶς ξεκολλοῦσε ὁ Δῆμος ἀπὸ τὶς κολόνες· μόλις πρόλαβα καὶ τὶς μάζεψα...

Οἱ ἀφίσες, μὲ μιὰ φιγούρα μαύρη, καθισμένη σὲ «στάση S­u­k­h­a­s­a­na» ἡ μία· μὲ μιὰ φιγούρα μαύρη σὲ «στάση Vasisthasana» ἡ δεύτερη, μὲ ἔντονα χρώματα γιὰ νὰ τραβοῦν τὸ μάτι καὶ χα­ρα­κτη­ρι­στι­κὸ spot μὲ τὴν ἔνδειξη «Δωρεὰν Δοκιμαστικὸ Μάθημα» κι ἀπὸ κάτω: «Τονικὸ Ὠδεῖο Παλλήνης, Λεωφ. Μαραθῶνος, Παλ­λή­νη».

-Ἔχουν γεμίσει τὸν κόσμο, ἔχουν μπεῖ παντοῦ, εἶπε πάλι. Γιόγκα καὶ Πιλάτες...

-Τὸ ξέρουμε, τοῦ εἴπαμε, ἔχουν γεμίσει τὰ γυμναστήρια, τὶς σχολὲς χοροῦ κι ἐδῶ καὶ δέκα χρόνια μπαίνουν στους Δήμους καὶ στὰ Σχολεῖα. Τὸ ξέρουμε· θὰ ἐνημερώσουμε...

Ἔφυγε συνοφριωμένος· ἤξερε κι ἐκεῖνος ὅπως κι ἐμεῖς ὅτι «αὐτοὶ» εἶχαν «δουλέψει» κοντὰ δύο αἰῶνες γιὰ νὰ καταφέρουν νὰ μπάσουν τὸν Ἰνδουϊσμὸ σὰν δῆθεν εἶδος γυμναστικῆς σ' ὅλους τούς τομεῖς τῆς ζωῆς τῶν Δυτικῶν κοινωνιῶν κι ἐμεῖς ξεκινούσαμε μόλις πρὶν 4 χρόνια νὰ ἐνημερώνουμε ἐπισήμως ἕνα πλῆθος διαβρωμένο ἀπὸ τὰ «πρωινάδικα» τῆς TV καὶ τούς ἄλλους σχετικούς διακινητές...

Ἀναζητήσαμε τὸν φορέα στὸ διαδίκτυο: «Τονικὸ Ὠδεῖο Ἀ­θη­νῶν», Παπαδιαμαντοπούλου, Ἀθήνα καὶ τὸ σχετικὸ ὑ­πο­κα­τά­στη­μα «Τονικὸ Ὠδεῖο Παλλήνης», Λεωφ. Μαραθῶνος, Παλ­λή­νη.

Τὸ σύνολο τῶν δραστηριοτήτων του δείχνει μία σοβαρὴ ἐκ­παι­δευ­τι­κὴ ἐπιχείρηση μὲ ἀντικείμενα τὸ ἆσμα καὶ τὸν χορὸ[1], ὅμως δὲν λείπουν δυστυχῶς καὶ τὰ δύο τμήματα Γιόγκα (Yoga) καὶ Πι­λά­τες (Pilates) ὅπου ἐκπαιδεύτρια τυγχάνει ἡ κ. Μαρία Χατζοπούλου.

Ἀλλὰ, ἄς μελετήσουμε τὰ ὅσα ἡ Σχολὴ ἀναφέρει πρὸς τοὺς πελάτες της σχετικὰ μὲ τὴ γιόγκα: «Ἡ γιόγκα εἶναι ἕνας ἐ­ξαι­ρε­τι­κὸς τρόπος ἐκγύμνασης τοῦ σώματος, ποὺ συνδυάζει τὴ μυϊκὴ ἐνδυνάμωση μὲ τὴν εὐλυγισία, τὶς διατάσεις μὲ τὴν ἀναπνοή. Κι­νοῦ­με τὸ σῶμα σὰν ἕνα σύνολο ἑνιαῖο, μὲ ὁδηγὸ τὴν ἀναπνοὴ σὲ κάθε μας βῆμα. Οἱ ἀσκήσεις εἶναι κατάλληλες γιὰ ὅλες τὶς ἡ­λι­κί­ες, ἐνῶ λαμβάνουμε πάντα ὑπ’ ὄψιν τὶς ἀνάγκες καὶ τοὺς πε­ρι­ο­ρι­σμοὺς τοῦ κάθε σώματος. Ἡ γιόγκα δὲν εἶναι θρησκεία. Εἶναι ἡ ἐπιλογὴ νὰ βαδίσουμε τὸ δρόμο τῆς προσωπικῆς μας ὑγείας μέσα ἀπὸ τὴ σωματικὴ δραστηριότητα. “Γιόγκα” σημαίνει “ἔνωση”. Μὲ τὸ σῶμα, τὸ νοῦ, τὴν καρδιά. Μὲ τὸν ἑαυτό μας[2]».

Δὲν γνωρίζουμε ἂν ἡ ἀνωτέρω περιγραφὴ προέρχεται ἀπὸ κάποιον ὑπεύθυνο τοῦ Ὠδείου ἢ ἀποτελεῖ συγγραφὴ τῆς κ. Μ. Χατζοπούλου· οὕτως ἢ ἄλλως θὰ χαρακτηρίζαμε τό κείμενο ἐλ­λι­πὲς καὶ παραπλανητικό. Θὰ προσπαθήσουμε δὲ νὰ τὸ ἀ­να­σκευ­ά­σου­με μερικῶς λόγω καὶ ἐλλείψεως χώρου: Ἡ γιόγκα ΔΕΝ εἶναι ἕνας ἐξαιρετικὸς τρόπος ἐκγύμνασης τοῦ σώματος, ἀλλὰ οἱ ἀσκήσεις δῆθεν γυμναστικῆς ποὺ γίνονται κατὰ τὴν γιόγκα εἶναι στατικὲς ἢ πολὺ ἀργές. Στατικὲς σημαίνει ὅτι ὁ ἀσκούμενος μένει ἀκίνητος, σὲ μία στάση, γιὰ ἀρκετὴ ὥρα. Στὴν καλύτερη περίπτωση γίνονται κατὰ τὴν διάρκεια τῆς γιόγκα–«γυμναστικῆς» πολὺ ἀργὲς κινήσεις. Ἑπομένως, ΔΕΝ ὑπάρχει στὴ γιόγκα ἡ ἀπαραίτητη προϋπόθεση τῆς γυ­μνα­στι­κῆς (δυναμικὴ ἄσκηση ἀντοχῆς – ἄσκηση ἀερόβιου τύπου)[3].

Οἱ ἀσκήσεις ΔΕΝ εἶναι κατάλληλες γιὰ ὅλες τὶς ἡλικίες, «ἡ ἴδια ἡ Ἕνωση Γιόγκα στὴν Ἀμερικὴ λέει ὅτι τὰ παιδιὰ κάτω τῶν 16 ἐτῶν δὲν πρέπει νὰ κάνουν γιόγκα, διότι αὐτὴ μπορεῖ νὰ βλάψει τὸ σῶμα τους»[4].

Ἀλλά τὸ κείμενο τοῦ Τονικοῦ Ὠδείου ἐπιμένει: «Ἡ γιόγκα δὲν εἶναι θρησκεία». Ὅμως ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δηλώνει τὸ ἀντίθετο μὲ τὸ Δελτίο Τύπου τῆς 16ης Ἰουνίου 2015, τὸ ὁποῖο παραθέτουμε κατωτέρω:

«Στὸ πλαίσιο τοῦ σεβασμοῦ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, ἡ ὁποία στὴν Ἑλλάδα εἶναι συνταγματικῶς κατοχυρωμένη καὶ σεβαστῆ, ἀλλὰ καὶ τῆς ποιμαντικῆς της εὐθύνης γιὰ τὴν ἀποφυγὴ δημιουργίας κλίματος θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ, μὲ ἀφορμὴ τὴν πρόσφατη καθιέρωση ἀπὸ τὸν ΟΗΕ τῆς 21ης Ἰουνίου ὡς "Παγκόσμιας Ἡμέρας Γιόγκα", ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὑπενθυμίζει στὸ χριστεπώνυμο Πλήρωμα ὅτι: ἡ "Γιόγκα" ἀποτελεῖ θεμελιῶδες κεφάλαιο τῆς θρησκείας τοῦ Ἰν­δου­ϊ­σμοῦ, ἔχει ποικιλομορφία σχολῶν, κλάδων, ἐφαρμογῶν καὶ τάσεων καὶ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ "εἶδος γυμναστικῆς".

Ὡς ἐκ τούτου ἡ "Γιόγκα" τυγχάνει ἀπολύτως ἀσυμβίβαστη μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Πίστη μας καὶ δὲν ἔχει καμία θέση στὴ ζωὴ τῶν Χριστιανῶν»[5].

Τέλος, τὸ Τονικὸ Ὠδεῖο δηλώνει: «“Γιόγκα” σημαίνει “ἔνωση”. Μὲ τὸ σῶμα, τὸ νοῦ, τὴν καρδιά. Μὲ τὸν ἑαυτὸ μας».

Ἐμεῖς θὰ ἀπαντήσουμε μὲ τὴν δήλωση ἑνὸς ἀντίστοιχου, πρὸς τὸ Τονικὸ Ὠδεῖο, φορέα «Ἡ λέξη Γιόγκα προέρχεται ἀπὸ τὴ σαν­σκρι­τι­κὴ λέξη yuj καὶ σημαίνει ἕνωση καὶ περιγράφεται ὡς ἡ ἕνωση τῆς ἀτομικῆς συνείδησης-πνεύματος μὲ τὴ συμπαντικὴ συνείδηση-πνεῦμα»[6]. Ἡ δὲ «συμπαντικὴ συνείδηση-πνεῦμα», συμ­πλη­ρώ­νου­με ἐμεῖς, ἀ­να­φέ­ρε­ται στὸν «θεὸ» ἢ μᾶλλον στὸν «θεὸ-Ἑαυτό», δηλαδὴ ἡ γιόγκα «ὑπόσχεται» τὴν ἀνέλιξη τοῦ ἀνθρώπου σὲ «κατὰ φύσιν θεό»!

Καὶ κάτι ἀκόμη. Ἡ δήλωση τοῦ Τονικοῦ Ὠδείου ὅτι «Ἡ γιόγκα δὲν εἶναι θρησκεία» μήπως ἀποτελεῖ κρυφὴ ἀποδοχὴ γιὰ τὸ ἀντίθετο; Θὰ μποροῦσαν ἄραγε νὰ χρησιμοποιήσουν αὐτὴ τὴν πρόταση γιὰ τὰ μαθήματα Μπαλέτου ἢ Flamenco πού διδάσκουν ἐκεῖ;

Τώρα ποὺ ἔγινε σαφὲς τί κρύπτεται πίσω ἀπὸ τὴ γιόγκα θὰ παραθέσουμε καὶ τὸ βιογραφικό τῆς κ. Μαρίας Χατζοπούλου, ποὺ διδάσκει Γιόγκα καὶ Πιλάτες στὸ Τονικὸ Ὠδεῖο, ἀλλὰ καὶ ἀλλοῦ: «Εἶναι ἀπόφοιτή του Ἐθνικοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν τοῦ Τμήματος Φυσικῆς Ἀγωγῆς καὶ Ἀθλητισμοῦ, καθὼς καὶ τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου τοῦ Τμήματος Κοινωνιολογίας. Ἐκπαιδεύθηκε δέ κατά: 1996–1997 BCH Fitness Colege–Ἐκ­παί­δευ­ση Fitness Aerobic καὶ Step. 2004 Μετεκπαίδευση Pilates. 2006 Μετεκπαίδευση Gyrotonic expansion system. 2008 Μετεκπαίδευση Gyrokinesis. 2010 Μετεκπαίδευση Dynamic Hatha Yoga. Ἀπὸ τὸ 1996 ἕως σήμερα παρέχει «ὑπηρεσίες ἀθλητικῆς ψυχαγωγίας» (διδασκαλία Aerobic, Pilates, Gyrotonic, Gyrokinesis καὶ Yoga). Ἔχει δεκαοκτάχρονη προϋπηρεσία σὲ γυμναστήρια καὶ studio μὲ ἐμπειρία στὸ χῶρο τοῦ Fitness. Εἰδικὴ ἐκπαίδευση σὲ Pilates, G­y­r­o­t­o­n­ic καὶ Gyrokinesis μὲ παράλληλη 6χρονη ἐ­να­σχό­λη­ση ὡς personal trainer[7].

Ἕνα πλούσιο βιογραφικὸ μὲ ἔμφαση σὲ πολλὲς πρακτικὲς ἐν χρήσει ἀπὸ τὸ σύνδρομο τῆς Νέας Ἐποχῆς (New Age), ὅπως Yoga, Pilates, Gyrotonic, Gyrokinesis γιὰ τὰ ὁποῖα (Gyrotonic καὶ Gyrokinesis) θὰ ἐνημερώσουμε ἐν καιρῶ.

Κι ἄς δοῦμε καὶ κάποια συμπληρωματικὰ γιὰ τὸ Πιλάτες ὅπως παρουσιάζεται ἀπὸ τὸ Τονικὸ Ὠδεῖο:

«Τὸ Pilates ἀποτελεῖ μία ἀπὸ τὶς πιὸ διάσημες μεθόδους γυ­μνα­στι­κῆς στὸ σύγχρονο δυτικὸ κόσμο. Ξεκίνησε ἀπὸ τὴν Ἀμερική, ἀπέκτησε φανατικοὺς ὀπαδοὺς καὶ τὰ τελευταῖα χρόνια ἄρχισε νὰ διαδίδεται καὶ στὴν Ἑλλάδα. Ἡ μέθοδος αὐτὴ ἀπαιτεῖ ἔντονη σωματικὴ προσπάθεια, ἀλλὰ καὶ πνευματικὴ συμμετοχή. Εἶναι ἕνας συνδυασμὸς βασικῶν ἀρχῶν τῆς γιόγκα καὶ ἄλλων πα­ρα­δο­σια­κῶν μεθόδων ἄσκησης ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὶς ἀνατολικὲς φιλοσοφίες, μὲ τὴ δυναμικὴ μεταγενέστερων δυτικῶν μεθόδων. Ἀ­πευ­θύ­νε­ται σὲ ὅλους τους ἀνθρώπους καὶ εἶναι ἰδιαίτερα εὐεργετική, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση ὅλων τῶν προβλημάτων, ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ τὸ σύγχρονο lifestyle. Ἄσχετα μὲ τὸ πόσο γυμνασμένος εἶναι κανείς, ἡ μέθοδος Pilates εἶναι ἡ ἰδανικὴ ἄσκηση, ποὺ ἀνταποκρίνεται στὶς ἀνάγκες ὅλου τοῦ κόσμου, ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ κάνουν καθημερινὰ ὧρες καθιστικῆς ζωῆς, μέχρι ἀθλητὲς»[8].

Δὲν θὰ συμπληρώσουμε πολλὰ στὰ ὅσα παραπάνω ἀ­πο­κα­λυ­πτι­κά μᾶς λέει τὸ κείμενο τοῦ Τονικοῦ Ὠδείου, παρὰ τὸ ὅτι ὁ Ἰωσὴφ Πιλάτες (Joseph Pilates), ὁ δημιουργός τῆς «μεθόδου», ἦταν θερμὸς θιασώτης τῆς γιόγκα κι ὅτι τὸ Πιλάτες προϋποθέτει συγκέντρωση-διαλογισμὸ στὴν κοιλιά, στὸν «οἶκο τῆς δύναμης» (PowerHouse) ἢ ἡλιακὸ πλέγμα καθ' ὅλη τή διάρκεια τῶν «ἀσκήσεων», εἰδάλλως οἱ «ἀσκήσεις» δὲν εἶναι παρὰ δι­α­τά­σεις, γυμναστικὴ ἐδάφους, ἐνόργανη γυμναστικὴ καὶ βάρη.

Τὰ περιεχόμενα τοῦ ἐν λόγω ἄρθρου ἀποτελοῦν ἀπόψεις ἐ­πι­στη­μο­νι­κὲς καὶ ἐκκλησιαστικὲς καὶ δὲν ἔχουν τὴν πρόθεση νὰ προσβάλουν τὴν τιμὴ καὶ τὴν ὑπόληψη κανενός, τὶς ὁποῖες δηλώνουμε ὅτι σεβόμεθα δεόντως.

 

[1] https://toniko.gr/tmimata/

[2] https://toniko.gr/tmimata/sxoli-xorou/yoga/

[3] http://www.antibaro.gr/article/611

[4] Ἑλένης Ἀνδρουλάκη http://archive.is/85eB8

[5] http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/heresies/repository/dt_yoga_16062015.pdf

[6] https://www.yogacademy.gr/training/purpose

[7] https://toniko.gr/our_team/maria-chatzopoulou/

[8] https://toniko.gr/tmimata/sxoli-xorou/pilates/