«ΝΗΣΤΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ»

ΣΤΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΕΝΟΣ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ «ΙΑΤΡΕΙΟΥ»

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ


«Νηστειοθεραπευτικό κέντρο» έγραφε η ταμπέλα του ιατρείου, δίχως άλλο προσδιορισμό και με εμφανή την απουσία του χαρακτηριστικού αριθμημένου σήματος, ότι το ιατρείο λειτουργεί με την άδεια του Ιατρικού Συλλόγου.

Η "ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ" : ΜΟΔΑ Ή ΑΠΕΙΛΗ ;

 π. Στέφανος  Στεφόπουλος

Στίς μέρες μας πολύς λόγος γίνεται σχετικά μέ τίς λεγόμενες "ἐναλλακτικές θεραπεῖες" τῆς αἱρετικῆς "Νέας Ἐποχῆς". Μεταξύ αὐτῶν περισσότερο ἀκούγονται τό Φένγκ Σούι, ἡ ἀρωματοθεραπεία καί οἱ διάφορες τεχνικές "θεραπευτικοῦ" ἤ "χαλαρωτικοῦ" μασσάζ (σιάτσου, ρέικι, κ. ἄ. ). Πολυάριθμα περιοδικά καί ἐφημερίδες κατακλύζονται ἀπό σχετικές διαφημίσεις καί ἄρθρα καί οἱ κίνδυνοι γιά τό πλήρωμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἶναι μεγάλοι λόγῳ καί τῆς ἐλλιποῦς ἑνημέρωσης.

 

Sungazing8

ΗΛΙΟΘΕΑΣΗ (Sungazing)

ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΟΪΣΤΕΣ (breatharians) 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ  ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  Ή  ΛΟΓΙΚΗΣ;

Κωνσταντίνος   Ναυπλιώτης

 

«…λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησε, καὶ κλάσας ἔδωκε τοῖς μαθηταῖς τοὺς ἄρτους, οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις»1, «καὶ ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν ἐστέναξε καὶ λέγει αὐτῷ· ἐφφαθά, ὅ ἐστι διανοίχθητι καὶ εὐθέως διηνοίχθησαν αὐτοῦ αἱ ἀκοαὶ καὶ ἐλύθη ὁ δεσμὸς τῆς γλώσσης αὐτοῦ, καὶ ἐλάλει ὀρθῶς».2

Η "ΜΟΙΡΑ" ΚΑΙ Η ΘΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ

π. Στέφανος Στεφόπουλος

 

    Πρόσφατα διάβασα ένα άρθρο σε τοπική εφημερίδα με θέμα τη μοίρα. Είναι αλήθεια ένα σημαντικό θέμα για να κατανοήσουμε τα διάφορα συμβάντα στη ζωή μας, αλλά χρειάζεται και πολλή προσοχή για να μη δεχτούμε a priori την τύχη και τη μοίρα ως καθοριστικούς παράγοντες της ζωής μας. Κάτι τέτοιο θα σήμαινε ότι απορρίπτουμε-έστω άθελά μας-την πρόνοια του Θεού αντικαθιστώντας την με την τύχη και τη μοίρα που δεν είναι χριστιανικές επινοήσεις, αλλά εντελώς κοσμικές εκδοχές μιας έντονης απελπισίας, μιας ανύπαρκτης ή ασθενικής εμπιστοσύνης στο Θεό και ενός έντονου ορθολογισμού που δεν αφήνει περιθώρια επιλογής στον άνθρωπο και επιδιώκει να τον υποτάξει (αν και λογικό έμψυχο ον) σε μια υλική δύναμη που ορίζει τις "τύχες" των ανθρώπων! Εμείς, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, έχουμε όμως πίστη και εμπιστοσύνη στην αγάπη και πρόνοια του Θεού.