«ΝΗΣΤΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ»

ΣΤΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΕΝΟΣ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ «ΙΑΤΡΕΙΟΥ»

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ


«Νηστειοθεραπευτικό κέντρο» έγραφε η ταμπέλα του ιατρείου, δίχως άλλο προσδιορισμό και με εμφανή την απουσία του χαρακτηριστικού αριθμημένου σήματος, ότι το ιατρείο λειτουργεί με την άδεια του Ιατρικού Συλλόγου.

 

Sungazing8

ΗΛΙΟΘΕΑΣΗ (Sungazing)

ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΟΪΣΤΕΣ (breatharians) 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ  ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  Ή  ΛΟΓΙΚΗΣ;

Κωνσταντίνος   Ναυπλιώτης

 

«…λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησε, καὶ κλάσας ἔδωκε τοῖς μαθηταῖς τοὺς ἄρτους, οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις»1, «καὶ ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν ἐστέναξε καὶ λέγει αὐτῷ· ἐφφαθά, ὅ ἐστι διανοίχθητι καὶ εὐθέως διηνοίχθησαν αὐτοῦ αἱ ἀκοαὶ καὶ ἐλύθη ὁ δεσμὸς τῆς γλώσσης αὐτοῦ, καὶ ἐλάλει ὀρθῶς».2

Η "ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ" : ΜΟΔΑ Ή ΑΠΕΙΛΗ ;

 π. Στέφανος  Στεφόπουλος

Στίς μέρες μας πολύς λόγος γίνεται σχετικά μέ τίς λεγόμενες "ἐναλλακτικές θεραπεῖες" τῆς αἱρετικῆς "Νέας Ἐποχῆς". Μεταξύ αὐτῶν περισσότερο ἀκούγονται τό Φένγκ Σούι, ἡ ἀρωματοθεραπεία καί οἱ διάφορες τεχνικές "θεραπευτικοῦ" ἤ "χαλαρωτικοῦ" μασσάζ (σιάτσου, ρέικι, κ. ἄ. ). Πολυάριθμα περιοδικά καί ἐφημερίδες κατακλύζονται ἀπό σχετικές διαφημίσεις καί ἄρθρα καί οἱ κίνδυνοι γιά τό πλήρωμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἶναι μεγάλοι λόγῳ καί τῆς ἐλλιποῦς ἑνημέρωσης.