ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΤΣΙΑΚΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ TOY ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ ΣΤΗΝ 4Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΛΑΤΡΕΙΩΝ 6- 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

   Φέτος επιλέξαμε να μελετήσουμε σε βάθος ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο έχει και πνευματικές-ποιμαντικές προεκτάσεις, αλλά και κοινωνικές και προσωπικές, δεδομέ­νου ότι άπτεται των θεμάτων της υγείας του ανθρώπου. Το κεντρικό μας, λοιπόν, θέμα θα είναι: «Το Πρό­βλημα των θεραπευτικών λατρειών, των αποκρυφιστικών πρακτικών θε­ραπείας και των ψυχολατρειών. Κοι­νωνικά και Ποιμαντικά Προβλήμα­τα».

ΜΗΤΡ. ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΣΙΑΚΚΑΣ: 

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΦΕΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΨΥΧΟΛΟΓΟ ΑΛΥΤΡΩΤΟΣ,

ΚΟΥΒΑΛΩΝΤΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΝΟΧΗ ΠΟΥ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΙΕΖΕΙ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΙ ΤΗΝ «ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»

[...] Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ κάτι πολύ ση­μαντικό, το οποίο διαφεύγει από τους πολλούς. Πριν από την καθιέρωση των αιρετικών αυτών ομάδων, όταν ακόμα οι συνταγές τους δεν είχαν γίνει γνωστές και δεν είχαν μεγάλη ζήτηση, οι άνθρωποι θέλοντας να απαλλαγούν από την δί­νη της τεχνολογικής επιστήμης, λάτρευσαν άλλα είδωλα. Ένα από αυτά ήταν και η ψυχολογία.

   Σε Έκθεση της MIVILUDES = Mission Interministerielle de vigilance et de lutte contre les derives sectaires (Διυπουργική Αποστολή Επαγρυπνήσεως και Αγώνος εναντίον των αιρετικών οργανώσεων), του έτους 2008, προς τον Πρωθυπουργό της Γαλλίας, υπό τον τίτλο «Η εκτροπή των ψυχοθεραπευτικών τεχνικών προς αιρετι­κούς σκοπούς», γίνεται χρήση των συμπε­ρασμάτων του βιβλίου της Martine Maurer υπό τον τίτλο: «Πως να επιλέγουμε τον ψυχοθεραπευτή μας - προσοχή: κίνδυνος αποκλινουσών πρακτικών» (2001).