Η Γλωσσολαλιά και τα "πνευματικά"

 Αρχιμ. ΔΑΝΙΗΛ ΓΟΥΒΑΛΗ

 (απόσπασμα από το βιβλίο: ΝΕΦΕΛΑΙ ΑΝΥΔΡΟΙ)

 

    Στις Πεντηκοστιανές ομάδες δίδεται μεγάλη έμφασις στα χαρίσματα της γλωσσολαλιάς και της προφητείας. Επειδή αυτά υπήρχαν στην πρώτη χριστιανική Εκκλησία, και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό, σε αφθονία, συμπεραίνουν ότι και σήμερα πρέπει να συμβαίνη το ίδιο.

ΟΙ «ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ» ΤΩΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΩΝ

 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΙΑ, ΑΓΙΑ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ

 ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

 Αρχιμ. π. Αυγουστίνου Μύρου

 Δρ. θεολ. ιεροκήρυκας Ι. Μητροπ. Σερβίων & Κοζάνης

Εισαγωγή

Για τις πάμπολλες αυτόνομες ομάδες των Πεντηκοστιανών κοινό και βασικό γνώρισμα αποτελούν οι λεγόμενες «εμπειρίες», οι οποίες συνδέονται συνήθως με σημαντικά γεγονότα της προσωπικής τους «σωτηρίας». Μεταξύ αυτών πρωτεύουσα θέση κατέχουν η «αναγέννηση» και το «βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος», τα οποία, και κυρίως το δεύτερο, συνοδεύονται από «πνευματικές εμπειρίες», όπως είναι η γλωσσολαλιά, η προφητεία, η θεραπεία και άλλες.

ΟΙ   ΠΛΑΝΕΣ   ΤΩΝ   «ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΩΝ»

 ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ

 ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ:

 «Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΚΧΥΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

 Η ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΞ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΑΠΟΨΕΩΣ»

 Β΄ΕΚΔΟΣΗ 1976 Logos ministry for Orthodox Renewal

Κωνσταντίνος Ναυπλιώτης

 

   Περιήλθε πρόσφατα στην κατοχή του γράφοντος το βιβλίο του Αρχιμ. Ευσεβίου Παπαστεφάνου, ενός κληρικού που κατάφερε να ταυτίσει το όνομά του με την πλάνη των πεντηκοστιανών και των λεγομένων «χαρισματικών».

Η ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ Η ΓΛΩΣΣΟΛΑΛΙΑ

 ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ SERAPHIM ROSE

 ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ:Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ και η  ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ 

 Η πεντηκοστιανική κίνηση του 20ου αιώνα

 

      Η σύγχρονη πεντηκοστιανική κίνηση, παρ’ ότι κατάγεται από τον 19ο αιώνα, χρονολογεί την αφετηρία της ακριβώς στις 7 μ.μ. της Πρωτοχρονιάς του 1900. Για κάποιο χρονικό διάστημα πριν από τη στιγμή αυτή, ο Charles Parham, ένας Μεθοδιστής ιερέας στην Topeka του Kansas, ως απάντηση στην ομολογημένη αδυναμία της χριστιανικής ιερωσύνης του, μελετούσε σε συναθροίσεις την Αγία Γραφή με μια ομάδα μαθητών του, με σκοπό να ανακαλύψει το μυστικό της δύναμης του Χριστιανισμού των αποστολικών χρόνων. Οι μαθητές συμπέραναν ότι αυτό το μυστικό βρισκόταν στη «γλωσσολαλιά», η οποία νόμιζαν ότι συνόδευε πάντα τη λήψη του Αγίου Πνεύματος στις Πράξεις των Αποστόλων. Με αυξανόμενη συγκίνηση και υπερένταση, ο Parham και οι μαθητές του αποφάσισαν να προσευχηθούν μέχρι να λάβουν και οι ίδιοι το «βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος» μαζί με τη γλωσσολαλιά.

Η ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΩΝ

ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ

+Αρχιμ. Δανιήλ Γούβαλη  

 

   Στην πνευματική ζωή των Πεντηκοστιανών δίδεται στραβή κατεύθυνσις. Καλλιεργείται ένα πνεύμα που διαφέ­ρει από αυτό που εμείςγνωρίζουμε μέσα στην Ορθόδοξο Εκκλησία, και στα πρόσωπα των Αγίων μας.

Όποιος προσέξει την συμπεριφορά των ποιμένων της Πεντηκοστιανής κινήσεως θα διακρίνη ένα πνεύμα που δεν θυ­μίζει καθόλου την πραότητα και την ταπείνωσι του Χριστού.

Όποιος έτυχε ν' ακούση σε διάφορες περιοχές της γης Πεντηκοστιανούς κήρυκες θα έχη διαπιστώσει ότι το καράβι τους πλέει στην θάλασσα της υπερηφάνειας. Αυτό βέβαια σχετίζεται με την ιδέα που έχουν για την θρησκευ­τική τους ομάδα. Μέσα σ' αυτήν βρίσκουν το Άγιο Πνεύμα. Γεμίζουν με Άγιο Πνεύμα και γίνονται προφήτες. Ένας Πεντηκοστιανός ποιμένας εδώ στην Ελλάδα εκήρυττε ότι οποίος ενταχθεί στην ομάδα του γίνεται μεγαλύτερος από όλους τους προφήτες, ακόμη και από τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή (Λ. Φέγγος, κασσέτα 25.1.1983).