Η ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΩΝ

ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ

+Αρχιμ. Δανιήλ Γούβαλη  

 

   Στην πνευματική ζωή των Πεντηκοστιανών δίδεται στραβή κατεύθυνσις. Καλλιεργείται ένα πνεύμα που διαφέ­ρει από αυτό που εμείςγνωρίζουμε μέσα στην Ορθόδοξο Εκκλησία, και στα πρόσωπα των Αγίων μας.

Όποιος προσέξει την συμπεριφορά των ποιμένων της Πεντηκοστιανής κινήσεως θα διακρίνη ένα πνεύμα που δεν θυ­μίζει καθόλου την πραότητα και την ταπείνωσι του Χριστού.

Όποιος έτυχε ν' ακούση σε διάφορες περιοχές της γης Πεντηκοστιανούς κήρυκες θα έχη διαπιστώσει ότι το καράβι τους πλέει στην θάλασσα της υπερηφάνειας. Αυτό βέβαια σχετίζεται με την ιδέα που έχουν για την θρησκευ­τική τους ομάδα. Μέσα σ' αυτήν βρίσκουν το Άγιο Πνεύμα. Γεμίζουν με Άγιο Πνεύμα και γίνονται προφήτες. Ένας Πεντηκοστιανός ποιμένας εδώ στην Ελλάδα εκήρυττε ότι οποίος ενταχθεί στην ομάδα του γίνεται μεγαλύτερος από όλους τους προφήτες, ακόμη και από τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή (Λ. Φέγγος, κασσέτα 25.1.1983).

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ

ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΩΝ

Μάριος Μπακογιάννης

«Μη σταματάτε να προφητεύετε, έστω και να σ' ελέγξει ένας και να σου πει, δεν το 'πες καλά. Δεν πειράζει, και εμείς δεν τα λέμε και πολύ καλά πολλές φορές».

Λ. Φέγγος σε κήρυγμα της 27.7.82

 

   Η διδαχή της  «ελευθέρας αποστολικής εκκλησίας πεντηκοστής», στο κεφάλαιο που ακούει στο όνομα «προφητεία», διέρχεται από μια αμφιλεγόμενη και συνάμα μια αμφίρροπη στάση από πλευράς ηγεσίας, όπως επίσης, συναντά κανείς την ίδια γνώμη-στάση να επικρατεί στα απλά μέλη της ολιγάριθμης αυτής ομάδας. Πολλές φορές αναδύονται από τον πυθμένα της αίρεσης, απορίες σχετικά με την εγκυρότητα του «μηνύματος», που εισέρχεται δια στόματος «προφήτη», στην ακοή των πεντηκοστιανών. Εύλογα αναρωτιούνται αρκετές φορές (οι ίδιοι οι πεντηκοστιανοί), αν αυτό που «ακούστηκε» στη σύναξη, ήταν από τον ίδιο τον Θεό, ή από την «καρδιά» του «προφήτη». Στο σημείο αυτό παρατηρείται μια ανησυχία που μπορεί να οδηγήσει σε πρόοδο, αν οι οπαδοί της σύναξης αποφασίσουν να ενεργοποιήσουν τη σκέψη τους θετικά. Στο αντίποδα όμως, αυτό που διαπιστώνεται είναι να εξελίσσεται μια καρκινοβασία, που δυστυχώς έχει ως αποτέλεσμα, ο τελικός σκοπός να αντικαθίσταται από το μικρό μεταλλικό εργαλείο που ακούει στο όνομα «καρυοθραύστης».