ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ

ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ «ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ»

ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

ΘΕΟΛΟΓΟΣ-ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 

 

  Σήμερα, στο λεγόμενο δυτικόν κόσμο θεωρούμεν και γιορτάζουμε σαν «Πρωτοχρονιάν» την πρώτην τού Γενάρη κάθε πολιτικού έτους. Αυτό, όμως, δε σημαίνει ούτε ότι ανέκαθεν ήσαν έτσι τα πράγματα, ούτε και ότι σε όλους τους λαούς υπήρχεν ή υπάρχει ομοιομορ­φία στο ζήτημα τού προσδιορισμού και γιορτασμού της αρχής τού έτους.

Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ

ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Τού Χρήστου Καραγιάννη *

 

   Η Κιβωτός της Διαθήκης αποτέλεσε το αρχαιότερο, ιερότερο και ισχυρότερο λατρευ­τικό αντικείμενο για το λαό του Ισραήλ, καθ’ όλη την ιστορική του πορεία από το Σινά μέχρι και την ανέγερση τού Ναού τού Σολο­μώντα. Τελευταία αναφορά για την παρουσία της Κιβωτού στον Ναό τού Σολομώντα γίνε­ται στο Α’ Βασιλειών 8, 6. Από τη στιγμή αυτή και έπειτα, σιωπή και μυστήριο κάλυ­ψαν την τύχη της. Το ερώτημα παραμένει μέχρι τις μέρες μας: τι απέγινε η Κιβωτός της Διαθή­κης; Καταστράφηκε, ή απλώς «φυλάσσεται» κάπου, αναμένοντας την αρχαιολογική σκαπάνη να τη φέρει και πάλι στο φως;