ΨΕΥΔΩΝΥΜΗ ΓΛΩΣΣΑ ΨΕΥΔΕΠΙΓΡΑΦΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Η «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ» ΤΗΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ

Γεώργιος Μπαμπινιώτης

 

Da vi go pretstavam sina mi Blazeta… Mu ja dador na Petrata knigata… Go razdivali peracot…mak 1913

Ἐλισὰ 21 Σεπτεμβρίου 1913

Ἀδελφέ,

Μοῦ γράφεις ἂν ὑποφέρω. Οἱ κόποι καὶ τὰ βάσανα δὲν ἔχουν καμμιὰ σημασία γιὰ μᾶς.

Ἐλησμονήσαμε ὅτι εἴμαστε ἄνθρωποι. Καὶ τὸ σπουδαιότερο, ὅτι μᾶς ἐλησμόνησε καὶ ἡ φύσις, ἡ ὁποία ἐκουράσθηκε νὰ μᾶς πειράζη μὲ τὶς ἀρρώστειές της. Ὁ βίος ἐδῶ εἶναι εὐχάριστος. Μόνον ἡ ἰδέα, ὅτι μᾶς ἀπειλοῦν οἱ γείτονες μᾶς ἔχει σκυλλιάσει ὅλους. Ἐμεῖς δὲν εἴμαστε γι’ αὐτοῦ πλέον.

Εδῶ εἶναι ἡ θέσις μας καὶ ὁ τάφος μας. Τὰ μέρη αὐτὰ εἶναι πληρωμένα μὲ αἷμα. Κάθε βουνὸ καὶ κάμπος εἶναι στολισμένα μὲ σταυρούς. Κοιμῶνται ἐκεῖ οἱ σύντροφοί μας.

Ἄς μὴν ἀνησυχῆ κανείς. Ὅσο εἶναι ἐδῶ ὁ στρατός, ἡ μεγάλη Ἑλλὰς θὰ εἶναι ᾀπρόσβλητη. Ἐμάθαμε πλέον τὸ μυστικὸ τῆς νίκης. Ἔχομε τὸ μονοπώλιο τῆς παλληκαριᾶς.

Ἄς τὸ μάθουν ὅλο αὐτό. - Τί δουλειὰ κάνεις; - Πολεμῶ, ἆπαντᾷ ὁ ἐρωτώμενος στρατιώτης.

Σὲ φιλῶ ὁ ἀδελφός σου

 

 

evagelika

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1901   Δυόμισι χρόνια μετά την άνοδο του Θεοτόκη στην εξουσία απροσδόκητο γεγονός, άσχετο με το κυβερνητικό του έργο, προκάλεσε την πτώση του.
Στις αρχές Νοεμβρίου του 1901 η Αθήνα συγκλονίστηκε από πολυήμερες ταραχές με αιματηρά αποτελέσματα. Τα γεγονότα εκείνα πέρασαν στην ιστορία ως «Ευαγγελιακά», και αφορμή τους υπήρξε ή μετάφραση των Ευαγγελίων.

araxoba
Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ
(18-24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1826) 
 
Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

              Από τις 18 έως τις 24 Νοεμβρίου του 1826 συντελέστηκε στην Αράχοβα ένα από τα κορυφαία γεγονότα της Ελληνικής Παλιγγενεσίας. Ο "αετός της Ρούμελης" στρατηγός Γεώργιος Καραϊσκάκης, επικεφαλής πολλών εμπειροπόλεμων καπεταναίων και ανδρειωμένων αγωνιστών της επαναστατημένης Ρούμελης κυρίως, αλλά και πολλών άλλων περιοχών της Ελλάδας και με τη συνδρομή 300 περίπου Αραχοβιτών κατανίκησε και σχεδόν εξολόθρευσε εκστρατευτικό σώμα 2.200 επίλεκτων Τουρκαλβανών, υπό την αρχηγία του περιβόητου Μουσταφάμπεη Κιαφεζέζη. 

iliden

1903

ΑΠΕΙΛΗ ΘΑΝΑΣΙΜΗ

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κίνημα του Ίλιντεν: Αιτίες και συνέπειες

Χάρης Τσιρκινίδης

Από το βιβλίο: «Σύννεφα στη Μακεδονία», εκδ. Ερωδιός. 

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ http://www.e-istoria.com/179.html    Ύστερα απ’ τα γεγονότα του 1902, η Ρωσία και η Αυστρία, αφού πήραν την έγκριση και των άλλων Δυνάμεων που υπέγραψαν τη Συνθήκη του Βερολίνου, αποφάσισαν να κάνουν παραστάσεις προς το σουλτάνο και να ζητήσουν την εφαρμογή νέων μεταρρυθμίσεων υπέρ των χριστιανών της Μακεδονίας, ενώ συνέστησαν στη Βουλγαρία αυτοσυγκράτηση και να λάβει μέτρα για τον περιορισμό της δράσης των ανταρτών.