xrysanthos
Γράφει ο
κ. ΣΤΑΘΗΣ ΠΕΛΑΓΙΔΗΣ
 Καθηγητής Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας

     Ο τίτλος φαίνεται ευρύτερος του πραγματικού. Διότι ο Μητροπολίτης Τραπεζούντος και μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ, συνήθως είναι γνωστός ως Ιεράρχης και Εθνάρχης των Ποντίων, όχι όλων των Ελλήνων. Με την παρούσα εισήγηση θα επιχειρήσω να δείξω και να τεκμηριώσω τη λαμπρή ιεραρχική και εθναρχική του δραστηριότητα (αυτά τα δύο δεν ξεχωρίζουν) πολύ πέραν των ορίων του Πόντου και της κυρίως Ελλάδος, σε χρονικό διάστημα που ξεπερνά το μισό αιώνα.


1940 5555 

 Έκλεισε την εξώπορτα του σπιτιού της με βαρεία καρδιά. Είχε πάρει τη σύνταξή της, σύνταξη από το δάσκαλο σύζυγό της, δάσκαλο της παλαιάς εποχής, αυστηρό, με επιβάλλον στα παιδιά και μεγάλη υπόληψη εκ μέρους των γονέων και της κοινωνίας.

8eotokos 111

MICHAEL   PALAIRET:

Άγγλος πρεσβευτής στην Ελλάδα την εποχή του πολέμου

«Αναρίθμητες ιστορίες της παρουσιάσεως

της Ευλογημένης Παρθένου

εις στρατιώτας εις το μέτωπον»

Έγγραφο από τη Βρεταννική Πρεσβεία της Αθήνας, προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Αγγλίας. Αναφέρεται από την Ζωή Γκενάκου: Η «ΛΑΒΩΜΕΝΗ» ΠΑΝΑΓΙΑ, μέσα από τα κείμενα του 40. Άρθρο στο Μαθητικό Πε­ριοδικό «Ο ΠΥΡΣΟΣ». Εκπαιδευτήρια «ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ», Τεύχος 19, Οκτώβριος 2008.

«Νο 306

Από τη Βρεταννική Πρεσβεία

ΑΘΗΝΑΙ Δεκέμβριος 9, 1940

Κύριε μου,

Εις την επιστολήν μου Νο 293 της 23ης Νοεμβρίου, ανέφερα την ευρέως παραδεχομένην πίστιν εδώ ότι ο ελληνικός στρατός απο­λαμβάνει της ιδιαιτέρας προστασίας της Παναγίας της Τήνου και ότι οι νίκες του, οι οποίες δύνανται ασφαλώς να ονομαστούν θαυματουργικές, οφείλονται εις την επέμβασίν της.

Αυτή η πίστις έχει γίνει τώρα πεποίθησις και υπάρχουν αναρίθμητες ιστορίες της παρουσιάσεως της Ευλογημένης Παρθένου εις στρατιώτας εις το μέτωπον, ενθαρρύνοντάς τους εις την μάχην, με υποσχέσεις ότι η ιερο­συλία που έγινε από τους Ιταλούς εις τον Να­όν της κατά την εορτήν της Κοιμήσεως θα ετιμωρείτο από μία μεγάλη ήττα... [...]

Φαίνεται ασύνηθες ν' αφιερώνω μία επίση­μη επιστολή σε τοιούτο θέμα, αλλά, δεν υπάρ­χει αμφιβολία ότι η πεποίθησις ότι υποστηρί­ζεται από υπερφυσική βοήθεια έχει συμβάλει πολύ εις την ενθάρρυνσιν του Έλληνος στρα­τιώτου, εις την ακούραστον επιδίωξίν του δια νίκην, και του Ελληνικού λαού εις τον ενθου­σιασμόν του δια τον πόλεμον... [...]

1940 panagia22

Η επίθεσις κατά της «Έλλης» στην Τήνο απεδείχθη πράγματι ένα σοβαρό λάθος, δια το οποίον πρέπει να μετανοούν οι  Ιταλοί τώρα σκληρά.

Όχι μόνον ένωσε την Ελλάδα, την εβοήθησε από την αρχή με την πεποίθησιν ότι τα όπλα της εβοηθούντο θαυματουργικώς - μία πεποίθησις η οποία εις αυτήν την χώραν των ισχυρών και βαθέων θρησκευτικών παραδό­σεων έχει ανεκτίμητη άξια.

Έχω την τιμήν να παραμένω με τον μεγαλύτερον σεβασμόν, Κύριε μου,

Ο πλέον ταπεινός και πλέον πιστός υπη­ρέτης Σας.

Michael Palairet».


ΜΕΡΟΠΗΣ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΟΙΪΑ TOY 1940 – 41 ME ΠΙΣΤΗ

Αποσπάσματα από γραπτές μαρτυρίες

Εκδόσεις «ΔΙΔΑΧΗ»

 

theotokos agia zonh

 

    Στο μέτωπο, σ' όλη τη γραμμή, από τη γαλανή θάλασσα του Ιονίου μέχρι ψηλά τις παγωμένες Πρέσπες, ο Ελληνικός στρατός άρχιζε να βλέπει παντού το ίδιο όραμα: Έβλεπε τις νύχτες μια γυναικεία μορφή να προβαδίζει ψηλόλιγνη, αλαφροπερπάτητη, με την καλύπτρα της αναριγμένη από το κεφάλι στους ώμους. Την αναγνώριζε, την ήξερε από παλιά, του την είχαν τραγουδήσει όταν ήταν μωρό κι ονειρευόταν στην κούνια. Ήταν η μάνα η μεγαλόψυχη στον πόνο και στην δόξα, η λαβωμένη της Τήνου, η υπέρμαχος Στρατηγός.

 


1940 7 
 Αρχιμ. Χαραλάμπους Δ. Βασιλοπούλου


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Το θαύμα των Ελλήνων του Σαράντα,
 εκδ. «Ορθόδοξου Τύπου» Αθήνα Οκτώβριος 1974.

 
Σημείωση: ο πατέρας Χαράλαμπος υπηρετούσε τότε την Πατρίδα στο Σώμα του 39ου Συντάγματος των τσολιάδων της πρώτης γραμμής στην Αλβανία.

ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ
Στρατοπεδευμένοι οι τσολιάδες του Μεσολογγίου έξω στα χωράφια του Αγρινίου. Μόλις είχε κτυπήσει ο φθινοπωρινός ήλιος και έλουζε με το εκθαμβωτικό του φως τις λίμνες και τα χωριά. Ηρεμία παντού. Τίποτε δεν πρόδιδε τη θύελλα και την Καταιγίδα. Οι αγρότες αμέριμνοι βοσκούσαν τα ζωντανά τους. Οι ζευγολάτες όργωναν τη γη τους. Άρχισαν πρωί πρωί τις δουλειές τους.