Του Σεβ. Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου


Διάβασα σε κάποια μέσα επικοινωνίας την απόφανση ότι «είναι θρησκευτικά αναλφάβητος όποιος πιστεύει ότι δεν μεταδίδεται ο κορωνοϊός μέσω της θείας ευχαριστίας» και επί αυτής της θέσεως που είδε το φως της δημοσιότητος θα ήθελα να μου επιτραπεί να θέσω μερικά ερωτήματα, που μπορεί να απαντηθούν αρμοδίως, εάν δεν θεωρηθεί ότι οι ερωτήσεις μου έχουν ρητορικό χαρακτήρα.

Όπως και νάχει πάντως τίθενται με όλη μου την καλή προαίρεση και την αγάπη.

1. Η Θεία Κοινωνία αφορά μόνο τα έσχατα και όχι τα παρόντα; Το αναμενόμενο, το «όχι ακόμη», ουδεμία σχέση έχει με το σήμερα, το «εδώ και τώρα»;

Η ζωή του μέλλοντος αιώνος είναι απλά μια προσδοκία; Βεβαίως ο Κύριος υπεσχέθη ότι θα μας αναστήσει «εν τη εσχάτη ημέρα», αλλά η παρουσία του Κυρίου στην Θεία Λειτουργία δεν έχει καμμία σχέση με την δευτέρα παρουσία;

Για τα έσχατα είπε το «ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα εν εμοί μένει καγώ εν αυτώ»; Ακόμη, το κτιστό ουδεμία υφίσταται αλλοίωση όταν μετέχει στις άκτιστες ενέργειες του Ακτίστου;

Δεν προσλαμβάνει και δεν προσλαμβάνεται στο Μυστήριο; Το «ζωούται και θεούται πας ο τρώγων και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας» ή το «άνθραξ εστι τους αναξίους φλέγων», έχουν να κάνουν μόνο με τα έσχατα;

2. Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, κατά το Μυστικό Δείπνο, δηλαδή την παράδοση των φρικτών Μυστηρίων, πώς κοινώνησε τους μαθητές και αποστόλους Του;

Από το ένα, το ίδιο Ποτήριο ή από πολλά -τα δικά τους- ποτήρια; Εάν τους κοινώνησε από ένα ποτήριο, έπραξε σωστά; Τότε δεν υπήρχαν νοσήματα από τα οποία έπρεπε να τους προφυλάξει;

Και δεν μας έδωσε κακό παράδειγμα; Και, βέβαια, ας μην λησμονούμε όλοι ότι, τηρώντας τους κανόνες καθαρμού και υγείας έπλυνε προηγουμένως τα πόδια των μαθητών Του....

3. Τί είναι για μας ο άλλος; ο συνάνθρωπος, μετά του οποίου είμαστε μακαριστοί δαιτημόνες, μέτοχοι «ξενίας δεσποτικής και αθανάτου τραπέζης»;

4. Σε περιπτώσεις που έχει αλλάξει ο τρόπος της θείας Κοινωνίας, πώς κοινωνεί ο ίδιος ο λειτουργός Επίσκοπος ή Πρεσβύτερος; Και στο συλλείτουργο ο Επίσκοπος πώς κοινωνεί τους συλλειτουργούς του από το άγιο Ποτήριο;

Όπως κοινωνεί τους πιστούς, κατά την ιδική του περιγραφήν, με λαβίδα δηλαδή που δεν ακουμπά το στόμα και απλώς εκχέει το περιεχόμενο ή κατά την προβλεπομένην και μέχρι τώρα ισχύουσα τάξιν;

5. Ασφαλώς, σωστά γράφτηκε ότι κανείς δεν είναι και δεν πρέπει να αισθάνεται υπερεπίσκοπος και κριτής των πάντων. Όμως, υπερεπίσκοπος ή κριτής των πάντων είναι εκείνος που είναι πιστός στην παράδοση;

Μπορεί μόνος του ένας Επίσκοπος να αλλάξει την τάξη της Εκκλησίας, που έχει μάλιστα ζωή πολλών αιώνων;

Και αυτό εννοούσε ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης μας, δίνοντας την δυνατότητα, όπως τονισμένα αναφέρθηκε να ρυθμίζει ο Επίσκοπος τα των ιερών Ακολουθιών, κατά τόπους, ανάλογα με τις ανάγκες των ανθρώπων;

Γιατί, εάν ο Πατριάρχης θεωρούσε ότι μόνος του ο καθείς είχε την δυνατότητα να κάνει μια τέτοια μεταρρύθμιση, τότε γιατί ερώτησε τις Τοπικές Εκκλησίες, περί του ζητήματος τούτου;

Και γιατί στο Φανάρι δεν άλλαξε ο τρόπος μεταδόσεως της Θείας Κοινωνίας;

Είναι μάλιστα σημαντικά τα όσα ο Πατριάρχης μας έχει δημόσια δηλώσει: «Εμείς πιστεύουμε ακράδαντα ότι μεταλαμβάνοντας το Σώμα και το Αίμα το Κυρίου δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος να πάρουμε το μικρόβιο του κορωνοϊού. Γι' αυτό και δεν αλλάξαμε ως Οικουμενικό Πατριαρχείο τον τρόπο μεταδόσεως της Θ. Κοινωνίας».

6. Ιεραρχίες Εκκλησιών και τινες Προκαθήμενοι (μεταξύ των οποίων και της Ελλάδος) ωνόμασαν «κόκκινη γραμμή» το ζήτημα της θείας Κοινωνίας.

Τι εννοούσαν; Υπερασπίστηκαν μόνο την θεολογική ταυτότητα του μυστηρίου ή την εσχατολογική του διάσταση και ωφέλεια; Όχι!

Υπερασπίστηκαν τον τρόπο μεταδόσεως, γιατί αυτόν ενοχοποιούν, όσοι για διαφόρους λόγους διαφωνούν ή όσοι απλά μένουν μόνο σε αυτά που βλέπουν και ακούουν και οι σωματικές τους αισθήσεις τους πληροφορούν!

Όλοι αυτοί οι Επίσκοποι, οι οποίοι δεν είναι δυό και τρείς, αλλά αναρίθμητοι, είναι αναλφάβητοι;

Και, εάν ισχύει η θέση, που έχει ξεπεράσει και τον τυχόν αμφίβολο και εκ του πονηρού και της ανθρώπινης αδυναμίας προερχόμενο λογισμό, ότι η Θεία Κοινωνία μεταδίδει ασθένεια, τότε τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά· δεν είναι και δεν είμαστε μόνον αναλφάβητοι, αλλά και δολοφόνοι και εγκληματίες(!!!) που μεταδίδουμε θάνατο!!!

Και φυσικά δεν εξαιρούνται και όσοι εσχάτως, λόγω κορωνοϊού, για λόγους υγείας!!! εφηύραν τη νέα μέθοδο....Γιατί επί αιώνες, όπου υπήρχαν επιδημικές και μεταδοτικές νόσοι, κοινωνούσαμε και κοινωνούσαν και εκείνοι με τον παραδοσιακό τρόπο. Έτσι δεν είναι;

7. Πώς ερμηνεύεται ο λόγος του Κυρίου, «Σημεία δε τοις πιστεύσασι ταύτα παρακολουθήσει• εν τω ονόματί μου.......καν θανάσιμόν τι πίωσι ου μη αυτούς βλάψει.....»;

Αυτό το χωρίο έχει εσχατολογική διάσταση; Δεν αφορά το παρόν; Στην μέλλουσα ζωή θα λαλούμε γλώσσες καινές, θα αντιμετωπίζουμε φίδια κ.λ.π.;

Και εάν, εν τω ονόματί Του, δεν θα βλάψει τον πιστεύοντα το οποιοδήποτε θανατηφόρο ποτό, θα του βλάψει το ίδιο του το σώμα και το αίμα του;

8. Τα αναρίθμητα θαύματα πάντως της Θείας Κοινωνίας και η εμπειρία της Εκκλησίας, εμπειρία αιώνων, δεν αρκούν για να φανερώνουν την των πραγμάτων αλήθεια, ότι δεν υπάρχει κίνδυνος στον τρόπο μεταδόσεως της θείας Ευχαριστίας;

Και δεν μας συγκινεί το γεγονός ότι οι Χριστιανοί μας, παρά τον διαρκή βομβαρδισμό που δέχονται εις βάρος της Θείας Κοινωνίας, συνεχίζουν να κοινωνούν, προσερχόμενοι με εμπιστοσύνη;

Και δεν είναι μόνον ηλικιωμένοι. Είναι και νέοι πολλοί και οικογένειες - νέα ζευγάρια με τα παιδάκια τους.....

 

 

 

 

 ΝΑ ΣΗΜΑΝΕΙ πάραυτα συναγερμός στα αυταρχικά κλιμάκια του “καθεστώτος”, διότι από τα δύο αυτά “κρούσματα” κινδυνεύει η κοινοβουλευτική δικτατορία, συγγνώμη: “δημοκρατία” ήθελα να πω.

Μετά την κ. Αργυρώ Τέγουτζικ, εξαπολύει σήμερα την δική της λαμπρή “νομική οβίδα” η εξαίρετη Εφέτης ΔΔ κ. ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΛΑΦΑΤΗ. Το κείμενό της αναρτήθηκε σήμερα στην σελίδα της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών (edd.gr) με τον τίτλο:
«Η θεωρία των “εξαιρετικών περιστάσεων”. Μια θεωρία παντός καιρού, κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της εκτελεστικής εξουσίας».

ΕΤΟΛΜΗΣΑΝ κάποιοι αρνητές του Συντάγματος να με ειρωνευτούν ότι διεξάγω έναν σχεδόν μοναχικό και οπωσδήποτε φτωχικό αγώνα από τον νομικό χώρο.

Η απάντηση χτίζεται σιγά-σιγά!
Όπως διδάσκει ο κορωνοϊός, αρκεί και ένα κρούσμα για να εξαπλωθεί ο ιός. Είτε πρόκειται για ιό-“αόρατο εχθρό” που επιτίθεται στην υγεία είτε για “νομικό ιό” που κομίζει “υγεία” στους ανασκολοπισμένους θεσμούς.
Απλώς χρειάζεται χρόνος και υπομονή.

Ιδού μια πρόγευση από το “DNA” του σημερινού δεύτερου υγιούς “δικαστικού κρούσματος” εφετειακής προελεύσεως:

«[…] Αρχίσαμε να εξοικειωνόμαστε με όρους όπως “πανδημία”, “Covid-19”, “εμβόλια RNA”, “κοινωνική αποστασιοποίηση (αγγλιστί social distancing)”, βομβαρδιστήκαμε από “κρούσματα” και “θανάτους” από τον “φονικό ιό”, με την “υπερμετάδοση”, αρχίσαμε να αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξη του άλλου ως θανάσιμο κίνδυνο για την δική μας ύπαρξη και υποχρεωθήκαμε στην συμμόρφωση “περιορισμών”, (ενδεικτικώς, μασκοφορία, lockdown καθολικό και μερικό, κυκλοφορία και μετακίνηση με άδεια, μετάβαση σε χώρους μαζικής συνάθροισης υπό όρους αναγκαιότητας και προϋποθέσεις, άσκηση θρησκευτικής λατρείας υπό όρους, κλείσιμο σχολείων), οι οποίοι φαίνονταν αρχικά βραχυχρόνιας εφαρμογής, όμως, όπως δείχνουν τα πράγματα, δεν αποκλείεται διόλου να ισχύσουν μ α κ ρ ο π ρ ό θ ε σ μ α. Καθότι, διά στόματος “ειδικών”, τους οποίους φέρεται να επικαλούνται οι δικοί μας “αρμόδιοι”, πληροφορούμαστε ότι ο ιός είναι εδώ, παρών, όπως και οι μεταλλάξεις του, μάλιστα πρέπει να είμαστε έτοιμοι γιατί θα παραμείνει έως το 2025 ή και ι σ ό β ι α (βλ. δηλώσεις και Επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, περί του ότι ο ιός ήρθε για να μείνει). Επομένως, ευλόγως διαχέονται μηνύματα και προβληματισμοί ότι μιλάμε πλέον για μια “νέα κανονικότητα”».

«οι “περιορισμοί” (υπό την μορφή “αναστολής ή υπό όρους” άσκησης ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων) που εισάγονται με πράξεις της εκτελεστικής εξουσίας επαναλαμβανόμενες και καθορισμένης κάθε φορά χρονικής διάρκειας, υπό συνεχή αναθεώρηση, εξακολουθούν να έχουν τον χαρακτήρα “περιορισμών” ή μήπως βαίνουμε σε ά λ λ ε ς καταστάσεις; Μήπως βαίνουμε σε καταστάσεις όπου οι ατομικές και κοινωνικές ελευθερίες και τα συνταγματικώς κατοχυρωμένα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, όπως τα ξέραμε, φαίνεται να μας κουνάνε το μαντήλι του α π ο χ α ι ρ ε τ ι σ μ ο ύ, καθώς πλήττονται στον πυρήνα τους, με “αιτιολογημένη αφορμή” κατά κάποιους, με “πρόσχημα” κατ’ άλλους, την διασφάλιση της δημόσιας υγείας από έναν ιό-εχθρό, που σήμερα φέρει την ονομασία Covid-19 και στο μέλλον ίσως, κατόπιν μετάλλαξης/εων, μπορεί να φέρει νέα ονομασία ή ποιος μας διαβεβαιώνει ότι δεν αποκλείεται να είναι και ένας ν έ ο ς ιός; Μάλιστα ο Μάϊκλ Ράϊαν, του Π.Ο.Υ., δήλωσε ότι η πανδημία αυτή δ ε ν είναι κατ’ ανάγκη η χ ε ι ρ ό τ ε ρ η».

«Εντός της ιατρικής και βιολογικής επιστημονικής κοινότητας, έχει συγκεντρωθεί σωρεία διαφορετικών απόψεων, εντελώς αντίθετων από την κρατούσα, της οποίας είμαστε αποδέκτες σε καθημερινή βάση από τα επιδοτούμενα προς τούτο ΜΜΕ και την έχουμε εμπεδώσει πλέον. Οι απόψεις αυτές δ ε ν τυγχάνουν της ανάλογης π ρ ο β ο λ ή ς, το αντίθετο μάλιστα. Τα κυρίαρχα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, YouTube, Facebook, Twitter κ.α., επιδίδονται σε ένα συνεχή αγώνα να τις φ ι μ ώ ν ο υ ν, διαγράφοντας τα σχετικά βίντεο και δημοσιεύσεις, κατά συνεχή παραβίαση του άρθρου 5Α παρ. 2 του Συντάγματος. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τα ΜΜΕ, τα οποία τις προβάλουν από ελάχιστα έως καθόλου, κατά συνεχή παραβίαση του άρθρου 5Α παρ. 1 του Συντάγματος».
«Για ένα περίπου έτος, η ε κ τ ε λ ε σ τ ι κ ή εξουσία στην Χώρα μας, δια των οργάνων της, πυρετωδώς εργαζόμενη, με την έκδοση Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου κατ’ επίκληση του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος και πλειόνων εκτελεστικών Υπουργικών Αποφάσεων λήψης μέτρων για ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, αναδεικνύεται και πάλι ο τρανός ν ι κ η τ ή ς των τριών εξουσιών, με μία α ν ύ π α ρ κ τ η νομοθετική, η οποία απλώς επικυρώνει με νόμο τις κατεπείγουσας φύσεως αποφάσεις της εκτελεστικής εξουσίας».

«Με δεδομένο ότι η “πανδημία” είναι ένας όρος που δεν συναντάται στο νομικό κόσμο, είναι όρος της ιατρικής επιστήμης και μάλιστα διόλου ξεκάθαρος και οριοθετημένος, αν δε, υιοθετηθεί από τη νομική επιστήμη ως γεγονός ανωτέρας βίας, τούτο δ ε ν σημαίνει ότι πρέπει να λαμβάνονται κ α τ α χ ρ η σ τ ι κ έ ς αποφάσεις που να θ ί γ ο υ ν τα θ ε μ ε λ ι ώ δ η ανθρώπινα δικαιώματα, καθ’ ότι θα πρέπει να υπενθυμίσω ότι με βάση το Σύνταγμα και το διεθνές δίκαιο, ΥΠΕΡΤΑΤΟ ανθρώπινο αγαθό είναι η ε λ ε υ θ ε ρ ί α (άρθρο 1 της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, “Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ε λ ε ύ θ ε ρ ο ι και ί σ ο ι στην α ξ ι ο π ρ έ π ε ι α και τα δικαιώματα”, Άρθρο 2 “Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την προσωπική του ασφάλεια”, Άρθρο 4 “Κ α ν ε ίς δεν επιτρέπεται να ζει υπό καθεστώς δ ο υ λ ε ί α ς…”)».

Εν συνεχεία, η συγγραφέας θέτει τα εξής καίρια ερωτήματα (oι εμφάσεις δικές μου):

«- Υπάρχουν μελέτες που έχουν δείξει την α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α των ληφθέντων στην Χώρα μας μέτρων (περί περιορισμού, αναστολής και τελικά κατάλυσης των ατομικών μας ελευθεριών);

– Υπάρχουν μελέτες που βεβαιώνουν ότι το πρόβλημα που δημιουργεί ο υποχρεωτικός ε γ κ λ ε ι σ μ ό ς είναι μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο του προβλήματος που προσπαθεί να λύσει; Και αν ναι, γιατί δεν δημοσιεύονται;

– Υπάρχει υπεύθυνη ενημέρωση γιατί θανόντες με βαριά υ π ο κ ε ί μ ε ν α νοσήματα και με Covid-19 καταγράφονται ως θάνατοι α π ό Covid-19, με αυτόθροη συνέπεια να α υ ξ ά ν ο ν τ α ι τα ποσοστά που αποδίδονται στον ιό (και ότι αυτό συνεπάγεται);

– Υπάρχει υπεύθυνη ε ν η μ έ ρ ω σ η για τους θ α ν ά τ ο υ ς που έχουν επέλθει έως τώρα από τον αναγκαστικό ε γ κ λ ε ι σ μ ό μας και την αποφυγή νοσηλείας σε δημόσια νοσοκομεία ατόμων πασχόντων από άλλα νοσήματα;

– Υπάρχουν μελέτες για τις πιθανές ε π ι π τ ώ σ ε ι ς στην ψ υ χ ο λ ο γ ί α όλων μας και ειδικά των μικρών παιδιών, λόγω της κοινωνικής α π ο σ τ α σ ι ο π ο ί η σ η ς και της δημιουργίας ε ν ο χ ώ ν ότι είμαστε α τ ο μ ι κ ά υπεύθυνοι και εμείς και τα παιδιά, για το αν θα αρρωστήσει ο παππούς και η γιαγιά εξαιτίας μας;

– Έχει καταγραφεί το έως τώρα μ έ γ ε θ ο ς της οικονομικής και κοινωνικής κ α τ α σ τ ρ ο φ ή ς που έχει επέλθει από την εφαρμογή των μέτρων;

– Και, τέλος, πώς θα π ρ ο σ τ α τ ε υ θ ε ί ο κάθε Έλληνας πολίτης (ο ήδη και εν δυνάμει κατεστραμμένος, ο ήδη και εν δυνάμει θιγόμενος) από τα ίδια του τα πολιτειακά όργανα, τα οποία κάνουν ε κ τ ε ν ή και σ υ ν ε χ ό μ ε ν η χρήση του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος;

– Άλλως, πώς είναι δυνατόν να διασφαλισθεί η λειτουργία ενός Κράτους Δικαίου, όταν αναδεικνύονται, δικαίω ανάγκης, δ ο τ ά γνωμοδοτικά όργανα (βλ. ΕΟΔΥ, Εθνική επιτροπή προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, ΕΕΔΥ) είτε σε κυρίαρχους συνδιαμορφωτές λήψης αποφάσεων (αν και ουδέποτε εξελέγησαν) είτε σε άλλοθι νομιμοποίησης των αποφάσεων των αποφασιζόντων οργάνων (που ναι μεν εξελέγησαν, αλλά δεν λογοδοτούν στο εκλογικό σώμα, υπό την πεπατημένη οδό της επίκλησης πολιτικών και μόνον ευθυνών), αποφάσεων που έχουν άμεσες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στις ζωές όλων μας;».

ΕΚΤΙΜΩ ότι είναι ζήτημα χρόνου να πολλαπλασιασθούν τα “δικαστικά κρούσματα” και να περιορισθεί το διαρκώς εκχυνόμενο δηλητήριο του ΤΕΡΑΤΟΣ της υγειο-ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΥΡΑΝΝΙΑΣ που έχει εγκατασταθεί στην χώρα μας από την παρούσα φρικτή και ΜΙΣΑΝΘΡΩΠΗ κυβέρνηση.

Δυστυχώς, όμως, η ήδη επελθούσα βλάβη στον κοινωνικό ιστό και στα θεμελιώδη δικαιώματα του πολίτη είναι ίσως εν μέρει μη αναστρέψιμη.

Πολύς γαρ διέδραμε χρόνος
κι ακόμη βαθέως κοιμάται
ή περί άλλα τυρβάζει
ο πολύς ο κόσμος…

 

https://www.triklopodia.gr/

2020 12 13 184742

Την ευαγγελική περικοπή (Λουκά 14, 16-23, Ματθαίου 22, 14) που αναφέρεται στο μεγάλο δείπνο, ανέλυσε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Χαλκίδος κύριος Χρυσόστομος σήμερα Κυριακή των Προπατόρων στον Ιερό Ναό της πολιούχο Χαλκίδος, Αγίας Παρασκευής, όπου λειτούργησε κεκλεισμένων των θυρών.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην θεία λειτουργία, ως το μέγα δείπνο, όπου οικοδεσπότης είναι ο Χριστός και συνδαιτυμόνες οι πιστοί χριστιανοί. Εκείνος προσφέρει και προσφέρεται, ως τροφή και ποτό, μέσα από το κοινό Άγιο Ποτήριο και εμείς, οι υπηρέτες Του, οφείλουμε να προσκαλούμε τους πιστούς και, ακόμη, με ευγενική αγαπητική πίεση να τους «αναγκάζουμε» να προσέρχονται στην Εκκλησία, η οποία, ως Σώμα Χριστού, έχει απέραντο χώρο για τον κάθε άνθρωπο, ώστε κάνεις να μην στενο-χωρείται.

Παραδόξως, όμως, στις ημέρες μας ζητείται να αναγκάζονται οι πιστοί να μην προσέρχονται στο δείπνο της Θείας Ευχαριστίας και με ευθύνη, μάλιστα, του Κλήρου να εμποδίζονται. Και αν αυτό είναι κάτ’ οικονομίαν αποδεκτό εν τινι μέτρω, για την προστασία των ανθρώπων, η τελευταία ανακοίνωση, που αφορά στα μέτρα κατά την διάρκεια των εορτών, δείχνει ότι μάλλον χάθηκε το μέτρο, το οποίο εξασφαλίζει την κοινωνική ισορροπία και συμβαδίζει με την ελευθερία.

Στην πραγματικότητα δεν φαίνεται να άλλαξε κάτι για τις εκκλησίες τα Χριστούγεννα και τα Θεοφάνια, αφού ο αριθμός των πιστών που επιτρέπεται να εκκλησιασθούν τις δύο αυτές ημέρες μόνο και όχι τις άλλες του εορταστικού Δωδεκαημέρου είναι εννέα (9) και καλύπτεται αποκλειστικά και μόνο από τους Ιερείς και το προσωπικό εκάστου Ιερού Ναού (τέσσερις(4) επίτροποι, δύο(2) ιεροψάλτες, ένας(1) νεωκόρος, ένας(1) Ιερέας και ένας(1) βοηθός στο Ιερό Βήμα). Οπότε η αναγγελία ότι θα ανοίξουν για τους πιστούς Ιεροί Ναοί τα Χριστούγεννα και τα Θεοφάνεια είναι άνευ αντικειμένου.

Καθώς δε αναμενόταν, αμέτρητος είναι ο πόνος που νιώθουν οι πιστοί και αμέτρητες οι δικαιολογημένες φωνές διαμαρτυρίας, τις οποίες δεχόμαστε. Εξοργίζει, μάλιστα, πολλούς η σκέψη ότι, με την νέα απόφαση, εξισώνονται οι μεγάλες γιορτές των Χριστουγέννων και των Θεοφανείων με μια κηδεία, αφού και στην κηδεία ο ίδιος αριθμός πιστών επιτρέπεται.

Με την βεβαιότητα ότι όλοι θα κατανοήσουμε πως τα Χριστούγεννα είναι πρωτίστως Γιορτή της Πίστεως και της Εκκλησίας και ότι το μετρό στη ζωή είναι απαραίτητο και σύμφωνο με την παράδοση μας, ευχήθηκε περισσότερο φωτισμό και παρακάλεσε να φωτίζει ο Άγιος Θεός όλους μας να μετρούμε σωστά τις σκέψεις μας και τις αποφάσεις μας

 

 

https://www.exapsalmos.gr/2020/12/13/mitropolitis-chalkidos-chrysostomos-chathike-to-metro-stin-epivoli-ton-metron/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

 

Με φρίκη και θυμό μαζί άκουσα από εκπομπή διαδικτυακή του ραδιοφωνικού σταθμού 98.4 την πληροφορία ότι ο Δήμος Ηρακλείου και η Περιφέρεια Αττικής εξέδωσαν εγκύκλιο πρόσληψης προσωπικού με τον περιορισμό να μην πάσχουν οι υποψήφιοι από χρόνια υποκείμενα νοσήματα ή να μην κατατάσσονται σε ομάδες ευαίσθητες για τον κορονοϊό!!!
 
Δηλαδη, εξαιρούνται της διαδικασίας πρόσληψης οι άνω των 65, οι ανοσοκατασταλμένοι, οι έγκυες γυναίκες, οι καρδιοπαθείς, οι καρκινοπαθείς, οι υπερτασικοί, οι μεταμοσχευμένοι, οι έχοντες αναπνευστικά, αγγειακά προβλήματα, οι διαβητικοί, οι παχύσαρκοι,  οι πάσχοντες απο μεσογειακή αναιμία, απο ρευματοπάθειες, οι οροθετικοί, κ.λ.π.
 
Ώ, τι κόσμος! 
 
Κι όλα αυτά για το καλό μας; 
 
Αναίσθητοι άρχοντες ή ανυποψίαστοι;  Ποιός ξέρει; Δεν καταλαβαίνετε ότι μας οδηγείτε σε μια ευγονική κοινωνία όπου δικαιώματα στην εργασία, την υγεία, την ασφάλιση, την ελευθερία, την μετακίνηση, την αναψυχή, την επιτέλεση των λατρευτικών αναγκών κ.α θα τα έχουν μόνο οι υγιείς; Καταπατώντας βεβαίως κάθε έννοια συνταγματικότητας, θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, ατομικές ελευθερίες, νόμους, διεθνείς συμβάσεις. 
 
Ολοταχώς σε πρακτικές Μένγκελε.
 
Βγάλτε τώρα και τα πολυπόθητα σε κάποια μυαλά πιστοποιητικά εμβολιασμού και ας μη βιαστείτε να θεσπίσετε το πλαίσιο χρήσης τους για να προλάβουν να αυθαιρετήσουν κάποιοι καλοθελητές τύπου Δήμων, Περιφερειών, Ξενοδοχείων, Αεροπορικών Εταιρειών κ.λ.π.
 
Ελλάδα...καληνύχτα!!!
 
 
Πρωτ.  Στέφανος Στεφόπουλος
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lHluW7IYfTI&fbclid=IwAR273ifh9vGgZH1MTP2bBCiP3ahikyGyEuZBPduZ1zLTd_kLrrO_nxgJU0M

 

χαλκιδος

“Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να είναι ανεκτό από τους Έλληνες ορθόδοξους χριστιανούς”, τόνισε ο κ. Χρυσόστομος και πρόσθεσε πως “η Εκκλησία είναι η πνοή μας και η ζωή μας. Δεν είναι δυνατόν να κόψεις αυτή την αναπνοή από τους ανθρώπους οι οποίοι πλέον δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι μέσα στα γενικότερα μέτρα που λαμβάνεις, δεν τους δίνεις την δυνατότητα ούτε καν να πλησιάσουν στην Εκκλησία, να ανάψουν ένα κερί, έστω και κατ΄ ιδίαν και να προσευχηθούν στον Θεό τους”.

Θέλοντας να υπενθυμίσει για ακόμη μια φόρα την υπεύθυνη στάση της Εκκλησίας, ο μητροπολίτης Χαλκίδος ανέφερε πως “ασφαλώς και δεν είμαστε εκτός τόπου και χρόνου. Βλέπουμε τα πάντα και ακούμε όλες τις φωνές. Βλέπουμε την πραγματικότητα το πόσο σκληρή είναι και κατανοούμε πλήρως την επικινδυνότητα της ασθένειας αυτής”, διευκρινίζοντας παράλληλα πως “ο άνθρωπος όμως έχει την ανάγκη να πάει και στην Εκκλησία για να προσευχηθεί, να συμμετέχει έστω και με αποστάσεις στην θεία λειτουργία και οπωσδήποτε έχει την ανάγκη εφόσον το θέλει να κοινωνήσει το Σώμα και το Αίμα του Χριστού. Για αυτό παρακαλούμε το Άγιο Δωδεκαήμερο να έχουμε ανοιχτές τις Εκκλησίες μας”.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες δηλώσεις του Πρωθυπουργού που διευκρίνιζαν το πως θα γιορτάσουμε τα φετινά Χριστούγεννα, ο κ. Χρυσόστομος σημείωσε πως “δεν νοούνται Χριστούγεννα χωρίς την Εκκλησία. Τα Χριστούγεννα είναι μια εκκλησιαστική γιορτή”, ξεκαθαρίζοντας συγχρόνως πως “δεν μπορείς να λαμβάνεις στα μέτρα σου και να ανακοινώνεις ότι θα φας μαζί με τους συγγενείς σου και μαζί με μια άλλη οικογένεια τα Χριστούγεννα, αλλά να μην έχεις την δυνατότητα να απολαύσεις τη θεία λειτουργία που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Το ξέρουμε ότι είμαστε σε μία δύσκολη κατάσταση και ότι πρέπει όλοι μας να είμαστε ψύχραιμοι και ειρηνικοί, αλλά τα αιτήματά μας τα διατυπώνουμε με ευγένεια και σταθερότητα. Δεν ζητάμε παράλογα πράγματα ούτε βέβαια τίποτα εις βάρος της υγείας”.

Επιχειρώντας να στηλιτεύσει όλους εκείνους που κατηγορούν την Εκκλησία για ανευθυνότητα, ο μητροπολίτης Χαλκίδος επισήμανε πως “η Εκκλησία, παρά τις όποιες κατηγορίες της αποδίδονται, είναι ο χώρος που κράτησε με συνέπεια τα μέτρα χωρίς να βγάλει λέξη”, αφού κατά τον ίδιο είναι αυτή που υπέμεινε την δικαιολογημένη γκρίνια των περισσότερων χριστιανών οι οποίοι ζητούσαν από την ιεραρχία πολύ πιο δυναμικές παρεμβάσεις προς την Πολιτεία, ώστε η Εκκλησία να έχει μια άλλου είδους αντιμετώπιση, λέγοντας πως “όλοι αυτοί αισθάνονται αδικημένοι γιατί θέλουν να πάνε στην Εκκλησία για αυτό διατυπώνουν τα παράπονά τους άλλοι με ευλάβεια και με ευγένεια και άλλοι με τρόπο απαράδεκτο και υβριστικό. Έτσι η εκκλησία, παρόλο που τις τρώει από όλες τις μεριές, αγωνίζεται να κρατήσει αυτόν τον κόσμο ενωμένο και κατά το δυνατόν ειρηνικό”.

Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι όσοι πεθαίνουν από τον κορονοϊό δεν υπάρχει η δυνατότητα να τους αποχαιρετήσουν οι δικοί τους άνθρωποι, ο κ. Χρυσόστομος απάντησε πως “αυτό είναι μια απανθρωπιά και μια ανισορροπία η οποία ναι μεν στηρίζεται στον ορθό λόγο που σου λέει το αίσθημα της αυτοσυντήρησης να προφυλαχτείς και να προφυλάξεις και τους άλλους ώστε να μην μεταδοθεί πιο πέρα η ασθένεια, αλλά αυτή η θέση εξοστρακίζει τελείως την καρδιά του ανθρώπου και το συναίσθημα του”, προσθέτοντας παράλληλα πως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από την άλλη μεριά “υπάρχει και η άλλη πλευρά εκείνη της αγάπης αφού αρκεί σε κάποιον που ξέρει ότι μπορεί να συνομιλήσει σύντομα με το θάνατο. Δεν μπορεί να σηκώσει και το γεγονός ότι όλα αυτά θα τα αντιμετωπίσει εντελώς μόνος του μέσα σε ένα δωμάτιο”.

Προσπαθώντας να απαντήσει σε κάποιους δημοσιογράφους οι οποίοι κατηγορούν την Εκκλησία ότι δεν συμμερίστηκε την αγωνία του κόσμου και αυτό της γύρισε μπούμερανγκ με αποτέλεσμα μέσα στους κόλπους της να υπάρχουν πολλά κρούσματα κορονοϊού σε Ιεράρχες, ο μητροπολίτης Χαλκίδος επισήμανε πως “είναι άδικο να λέγεται κάτι τέτοιο. Εμείς τιμούμε και τους γιατρούς και φάρμακα παίρνουμε”, διευκρινίζοντας ταυτόχρονα πως “ποτέ κανείς από την Εκκλησία δεν ανέφερε ότι εμείς δεν αρρωσταίνουμε και δεν έχουμε τις ίδιες δυνατότητες να ζήσουμε αυτά που παθαίνουν και οι υπόλοιποι άνθρωποι. Ούτε υπάρχει κανείς από εμάς που σκέφτεται ότι δεν θα πεθάνει. Ίσα ίσα η Εκκλησία είναι αυτή που με πολύ ρεαλισμό καλλιεργεί στον άνθρωπο ότι όλοι μας θα φύγουμε από αυτή τη ζωή”.

Ο κ. Χρυσόστομος έκλεισε την συνέντευξή του συμβουλεύοντας “να ακούμε τους γιατρούς και τους ειδικούς σε ό,τι μας λένε. Ξέρουμε όμως ότι πάνω από τους γιατρούς υπάρχει ο Θεός και όταν καταφέρνει ο άνθρωπος να συγκεράσει την πίστη με την επιστήμη τότε πραγματικά βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας. Ας μην ξεχνάμε ότι η ζωή του ανθρώπου είναι μια σχοινοβασία και ένα περπάτημα πάνω στο σχοινί που πρέπει να έχει διάκριση”.

 

 

https://orthodoxia.info/news/chalkidos-ginetai-ta-christoygenna/