ς δ κα μ παρέκει!…

τοῦ Στέλιου Παπαθεμελῆ

 

    .               Τὸ κλίμα εἶναι βαρύ. Ὁ ἀγαρηνὸς ἔχει ξεσαλώσει. Καὶ δὲν ἀπειλεῖ μόνον, ἀλλὰ πραγματοποιεῖ. Ἡ ἐπιθετικότητά του ἔχει ὑπερβεῖ κάθε ὅριο καὶ συνεχίζει νὰ τὴν κλιμακώνει, ἐνῶ οἱ ἡμέτεροι ψελλίζουν νερόβραστες παραπομπὲς στὸ … διεθνὲς δίκαιο! Ὣς ἐδῶ καὶ μὴ παρέκει!…
.               Ὁ Ἀνώνυμος Ἕλλην τῆς «Ἑλληνικῆς Νομαρχίας»(1806), συγκλονιστικοῦ κειμένου, προσγείωνε τοὺς Ἕλληνες καλώντας τους νὰ στηριχτοῦν στὶς δικές τους δυνάμεις καὶ νὰ μὴν περιμένουν βοήθεια ἀπὸ τοὺς ὅποιους ξένους. Γράφει: «Ἴσως, τέλος πάντων, προσμένετε νὰ μᾶς δώσει τὴν Ἐλευθερίαν κανένας ἀπὸ τοὺς ἀλλογενεῖς δυνάστας; Ὦ Θεέ μου! Ἕως πότε, ὦ Ἕλληνες, νὰ πλανώμεθα τόσον ἀστοχάστως; (…) Ποῖος ἀγνοεῖ, ὅτι ὁ κύριος στοχασμὸς τῶν ἀλλογενῶν δυναστῶν εἶναι εἰς τὸ νὰ προσπαθήσουν νὰ κάμουν τὸ ἴδιον των ὄφελος μὲ τὴν ζημία τῶν ἄλλων;»
.               Ψηλαφοῦμε τοὺς «τύπους τῶν ἥλων» τῆς κοινωνίας μας. Στὸ ἀρνητικό της θυμίζει σημεῖα ἀπὸ τὶς ἐναλλασσόμενες φάσεις τοῦ Ἀγώνα τοῦ ’21, ὅπου ὡστόσο καὶ στὶς πιὸ κρίσιμες στιγμὲς κυριαρχοῦσε ἡ ἐλπίδα καὶ ἡ βεβαιότητα τῆς νίκης καὶ ὄχι ἡ ἀπόγνωση.
.               Βιώνουμε μία φάση ποὺ θυμίζει τὴν δραματικὴ δυσθυμία καὶ ἀθυμία ποὺ πρὸς στιγμὴν ἐπεκράτησε στοὺς Ἀγωνιστὲς μετὰ καὶ λόγῳ τῆς πτώσης τοῦ Μεσολογγίου.
.               Στὰ Ἀπομνημονεύματά του ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ σχολιάζει τὰ “ὕστερα” τῆς πτώσεως: “Τί νὰ κάνομεν τώρα Κολοκοτρώνη;” “Τί νὰ κάνομεν;” τοὺς λέγω: “Τὴν αὐγὴν νὰ κάνομεν συνέλευσιν ν’ ἀποφασίσουμε κυβέρνηση πέντε, ἕξι, ὀκτὼ ἄτομα διὰ νὰ μᾶς κυβερνήσουν (…) καὶ ἡμεῖς οἱ ἄλλοι νὰ σκορπίσομεν εἰς τὲς ἐπαρχίες καὶ νὰ πιάσομεν γενικῶς τὰ ἅρματα, ὡς τὰ πρωτοπιάσαμεν εἰς τὴν Ἐπανάστασιν” (Τερτσέτη / Κολοκοτρώνη Ἀπομνημονεύματα, τ.4, σ.167).
.               Πρακτέα καὶ στὴ παροῦσα ἐθνικὴ κρίση ὅσα ὑπέδειξε στὴν τοτινὴ ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ.
.               Ἡ ἐπίσημη Ἑλλὰς ὅμως ἀντιπαρέρχεται σιωπῶσα, ἢ τὸ πολὺ ψελλίζουσα ἀναφορὲς στὸ διεθνὲς δίκαιο, τὴν αἰσχρὴ ρητορικὴ ἐπιθετικότητα τοῦ ἐξ ἀνατολῶν ἀνισόρροπου.
.               Δὲν ἔχουμε στρατηγική. Ὀφείλουμε ἀμελλητὶ νὰ ἀποκτήσουμε. Μετὰ τὴν προχθεσινὴ συνάντηση Μητσοτάκη-Ἐρντογάν, οἱ Τοῦρκοι ἀνεκοίνωσαν ὅτι θὰ προχωρήσουν σὲ νέες γεωτρήσεις καὶ ἔρευνες, καὶ δὴ στὶς περιοχὲς τοῦ παράνομου μνημονίου συνεννόησης Τουρκίας-Λιβύης.
.               Καὶ ἡ ἐξ ἀρχῆς κενόδοξη περὶ «γαλάζιας πατρίδας» ρητορεία τους ἔχει μετατραπεῖ ἤδη σὲ ἐμπράγματη.
.               Εἶναι ἀδιανόητο – τί ἄλλο πρέπει νὰ δοῦν τὰ μάτια τῶν Ἑλλήνων γιὰ νὰ ἀποφασίσει τὸ κράτος τους νὰ συμπεριφερθεῖ ὡς κράτος. Δηλαδὴ νὰ προστατέψει τὰ σύνορά του;
.               Σὲ μία περίεργη ἔξαρση τῆς λεγόμενης «διπλωματίας τῶν προγευμάτων» ὁ Ἕλλην ὑπΕξ καλεῖ διαδοχικὰ τὸν Ἀλβανὸ καὶ Σκοπιανὸ ὁμολόγους του, προφανῶς γιὰ νὰ τοὺς «γλυκάνει» μετὰ τὸν Μακρόν. Ἐναντίον του ἔχει ἀναφανδὸν ταχθεῖ ἡ Κυβέρνησή μας! Κάποιος πρέπει νὰ διδάξει στοὺς διαχειριστὲς τῆς ἐξωτερικῆς μας πολιτικῆς ὅτι ὁ χρυσοῦς κανών της εἶναι τὸ «do ut des».
.               Ἐν προκειμένῳ δὲν μπορεῖ νὰ παίρνει ὁ (τουρκ)ἀλβανὸς τὰ πάντα καὶ νὰ συνεχίζει νὰ μεταχειρίζεται τὴν ἑλληνικὴ Ὁμογένεια ὡς πολίτες γ´ κατηγορίας! Δὲν γίνεται!
.                Ἀπὸ τὸ Montego Bay, ὁπότε ὑπεγράφη (1982) ἡ Διεθνὴς Σύμβαση γιὰ τὸ δίκαιο τῆς Θάλασσας, παρῆλθαν 37 χρόνια. Ἐμεῖς ὅμως δὲν κάναμε τὴν παραμικρὴ ἐνέργεια κατοχύρωσης τῶν θαλασσίων ζωνῶν μας. Εἴμαστε ἀναπολόγητοι διότι, ἐνῶ βαλλόμεθα πανταχόθεν (ἔσχατο ἐπεισόδιο ἡ «συμφωνία» Τουρκίας – Λιβύης) ἐφησυχάζουμε μακαρίως ὡς νὰ μὴν συμβαίνει τίποτα!…
.               Δὲν ὑπάρχουν προστάτες. Δὲν ὑπάρχουν σταθερὲς συμμαχίες. Ὑπάρχουν μόνον συμφέροντα. Μὲ τὴν πρώτη κανονιὰ οἱ Ἀμερικανοὶ θὰ μᾶς προδώσουν, αὐτοὶ κυρίως. Πρόσφατο παράδειγμα ὁ ἰδιόρρυθμος πρόεδρός τους πρόδωσε τοὺς Κούρδους (ὑπὲρ τοῦ Ἐρντογὰν) καὶ ἀμέσως μετὰ πρόδωσε καὶ τοὺς Ἀρμένιους καὶ πάλι ὑπὲρ τοῦ ἴδιου ἀδίστακτου ἰσλαμιστῆ, τὸν ὁποῖον καλοδέχτηκε καὶ κατ᾽ ἐξαίρεση προχθές.
.               Ἀντεπίθεση τώρα. Ὣς ἐδῶ καὶ μὴ παρέκει!..

 

 

Kapnishs

Με αισθήματα της κατ’ άνθρωπον λύπης, αγγέλεται η προς Κύριον εκδημία του αοιδίμου ήδη Αρχιμανδρίτου Ιγνατίου Καπνίση, διατελέσαντος επί τριακονταεξαετία Αρχιερατικού Επιτρόπου Ιστιαίας Ευβοίας, κοιμηθέντος το πρωί της 28ης Νοεμβρίου 2019, μετά από ολιγοήμερη ασθένεια.

Ο μακαριστός π. Ιγνάτιος, γεννήθηκε το έτος 1931 στη Χαλκίδα στους κόλπους ευσεβούς οικογενείας του Νικολάου και της Ευαγγελίας Καπνίση, από τούς οποίους γαλουχήθηκε στην χριστιανική πίστη και ζωή και από μικρή ηλικία είχε τον πόθο του ιερατικού διακονήματος.

Τις εγκύκλιες σπουδές του έλαβε στη γενέτειρά του και συνέχισε τις θεολογικές του σπουδές στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, της οποίας ανεδείχθη πτυχιούχος.

Χειροτονήθηκε, δια των χειρών του μακαριστού Μητροπολίτου Χαλκίδος κυρού Γρηγορίου (Πλειαθού) Διάκονος στις 8 Δεκεμβρίου 1960 και Πρεσβύτερος και Αρχιμανδρίτης στις 11 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Στις 7 Ιανουαρίου 1961 ανέλαβε καθήκοντα Εφημερίου στο Ι. Προσκύνημα Οσίου Ιωάννου του Ρώσσου και Ιεροκήρυκος των Δήμων Κηρέως, Νηλέως και Αιγαίων. Την 1 Νοεμβρίου 1964 μετατέθηκε στην Ιστιαία, ως προσωρινός Εφημέριος του Ι. Ν. Αγίου Αθανασίου πολιούχου Ιστιαίας και μέχρι σήμερα, αδιάκοπα, προσέφερε τη μαρτυρία του Χριστού και της Εκκλησίας κατά τρόπο αριστοτεχνικό και παραδοσιακό, κατά τρόπο που ο ίδιος γνώριζε, χρησιμοποιώντας την εκκλησιαστική εμπειρία του, την ανιδιοτελή προς τον Θεό αγάπη του και την ανυπόκριτη πίστη του.

Στις 9 Δεκεμβρίου 1972 διορίσθηκε Ιεροκήρυξ υπό του μακαριστού Μητροπολίτου Χαλκίδος Νικολάου Σελέντη και περιόδευσε εις «τας πόλεις πάσας και τας κώμας διδάσκων… και κηρύσσων το ευαγγέλιον της βασιλείας…»

Το Φεβρουάριο του 1977, ο π. Ιγνάτιος ίδρυσε, με την ευλογία του μακαριστού Μητροπολίτου Χαλκίδος κυρού Χρυσοστόμου (Βέργη), το «Βησσαριώνειο» Γηροκομείο Ιστιαίας, με το οποίο συνδέθηκε η ζωή και η διακονία του μέχρι σήμερα, όπως και το Πνευματικό κέντρο Ιστιαίας.

Στις 25 Αυγούστου 1976 διορίσθηκε αναπληρωτής καθηγητής της Ειδικής Σχολής Ιερατικής Μορφώσεως της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος και τον Αύγουστο του 1983 ο ίδιος Μητροπολίτης του δίδει τη θέση του Αρχιερατικού Επιτρόπου Ιστιαίας, την οποία θεοφιλώς, ε?φήμως και απταίστως κατείχε ως και σήμερα και διηκόνησε εργαζόμενος τη δόξα του Θεού δίνοντας βάρος στην κατήχηση των πιστών, συγγράφοντας και εκδίδοντας βιβλία και φυλλάδια θεολογικού, αγιολογικού, απολογητικού και κυρίως αντιαιρετικού περιεχομένου.

Προ πολλού ευαισθητοποιημένος για το κοινωνικό έργο, πραγματοποίησε γενική πρόσκληση προς απαντες για συνεργασία και το 1994 θεμελίωσε και έκτισε στην Ιστιαία την κορωνίδα της ιεραποστολικής διακονίας του, τον Ιερό Ναό της Αγίας Ισαποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, ο οποίος αποτελεί τό κέντρο του ομωνύμου Ιεραποστολικού-Φιλανθρωπικού Ιδρύματος.

Στις 5 Απριλίου 1996 η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, κατόπιν προτάσεως του μακαριστου Μητροπολίτου Χαλκίδος κυρού Χρυσοστόμου Α’, του απένειμε τον τιμητικό τίτλο του Διδασκάλου του Ευαγγελίου ως υψίστη ηθική αναγνώριση προσφοράς και διακονίας.

Στις 5 Φεβρουαρίου 2004, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος επίσης, τον παρασημοφόρησε με τον Χρυσό Σταυρό του Αποστόλου Παύλου για την πολυετή προσφορά του, ως ιεροκήρυκα, στον αμπελώνα του Κυρίου.

Τέλος, την 1 Σεπτεμβρίου 2014, σε εκδήλωση που ελαβε χώρα στις Κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, του απονεμήθηκε, από το Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας, Μητροπολίτη Χαλκίδος κ. Χρυσόστομο, τιμητικός πάπυρος για την συμπλήρωση 50 ετών διακονίας στη Βόρειο Εύβοια.

Την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 στις 6.30 το απόγευμα, θα γίνει η υποδοχή του λειψάνου του μακαριστού Αρχιμανδρίτου στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής Ιστιαίας, όπου θα τεθεί σε ολονύκτιο προσκύνημα.

Την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου το πρωί, θα ψαλεί ο Όρθρος και στη συνέχεια θα τελεσθεί η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου και στη συνέχεια, στις 11.00 το πρωί, η Εξόδιος Ακολουθία, στον Ιερό  Ναό του Ιεραποστολικού Ιδρύματος.

http://www.imchalkidos.gr/Site/ePost/PostAlone.asp?Lang=0&Rec=3535&Pos=1

Γνωστοποιήθηκε πρόσφατα η συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης για τη χάραξη της γραμμής των ΑΟΖ μεταξύ των δύο χωρών ερήμην της Ελλάδος και της Κύπρου. Μάλιστα ανακοινώθηκε ότι είναι έτοιμο προς υποβολή στον ΟΗΕ το σχέδιο της συμφωνίας! Η είδηση τάραξε τους κυβερνητικούς κύκλους. Εκλήθη ο Τούρκος πρεσβευτής να δώσει εξηγήσεις και επανελήφθη για πολλοστή φορά, σαν να μην έχει καταστεί κουραστικό, ότι η Τουρκία οφείλει να σεβαστεί, επί τέλους, το δίκαιο της θάλασσας, που, ας τονιστεί, δεν έχει αποδεχθεί μέχρι τώρα, όπως και οι ΗΠΑ. Ο υπουργός μας έστειλε τελεσίγραφο στη Λιβύη να δώσε εξηγήσεις για την ενέργεια τονίζοντας ότι απέναντί της θα βρει όχι μόνο την Ελλάδα αλλά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μείζων αντιπολίτευση έσπευσε να καταγγείλει τους κυβερνητικούς χειρισμούς, ωσάν αυτή να είχε χειριστεί κατά τρόπο άψογο ανάλογα ζητήματα. Η ελάσσων αντιπολίτευση κατηγόρησε τους δύο προαναφερθέντες συνδυασμούς και η συγκρουσιακή αντιπαράθεση διατηρείται σε υψηλή στάθμη, ενώ ο ρυθμός εισόδου μεταναστών στη χώρα μας εντείνεται και πλέον έχει καταστεί ανησυχητικός για κάθε εχέφρονα πολίτη.  

Πολύ απέχει σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος από του να συναισθάνεται έστω και αυτή την ύστερη ώρα τους κινδύνους που απειλούν τη χώρα μας, καθώς αναλώνεται σε αντιπαράθεση για τις «καρέκλες»! Η συμφωνία δεν προκάλεσε έκπληξη μεγάλου μεγέθους, όπως οι κυβερνητικοί κύκλοι αφήνουν να θεωρηθεί. Η Τουρκία προκαλεί επί δεκαετίες και ουδείς μέχρι σήμερα την ανακάλεσε σε τάξη. Η πολιτική Βενιζέλου αποδείχθηκε ολέθρια στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, καθώς θεμελιώθηκε στο ιδεολόγημα της ελληνοτουρκικής φιλίας. Απαραίτητο είναι στο σημείο αυτό να εξηγήσουμε ότι επιθυμητή ήταν και θεωρείτο και εφικτή η φιλία μεταξύ των ηγεσιών των δύο λαών και όχι των ίδιων των λαών, οι οποίοι παρά τις μακραίωνες πολεμικές αντιπαραθέσεις και τους ποταμούς αίματος που χύθηκε, κυρίως ελληνικού, παραμένουν φίλοι. Το μαρτυρεί η διαρκής επικοινωνία με ταξίδια προς τους γενέθλιους τόπους των προγόνων, η εγκάρδια υποδοχή και η φιλοξενία εκατέρωθεν, ακόμη και σε περιόδους όξυνσης των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Πώς όμως θα μπορούσε να προκύψει φιλία μεταξύ των ηγεσιών; Η ελληνική, όπως γράψαμε κατ’ επανάληψη, είναι πλήρως υποταγμένη σε ξένους παράγοντες και απολύτως προβλέψιμη, για οποιονδήποτε νηφάλιο παρατηρητή, κατά τις ενέργειές της. Το ερώτημα είναι αν είναι εξ ίσου δεδομένη και η αντίστοιχη τουρκική. Οι εξελίξεις των τελευταίων ετών καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την απάντηση στο ερώτημα αυτό.

Υποταγμένη στον ξένο παράγοντα η ελληνική ηγεσία με την υποταγή ενταθείσα μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου, οδήγησε τη χώρα σε πλείστες εθνικές ταπεινώσεις, όχι λόγω της τουρκικής επιθετικότητας και αυθαιρεσίας πρωτίστως, αλλά λόγω του άκρως εχθρικής κατά των δικαίων μας στάσης των «συμμάχων» και «εταίρων» μας, στη βοήθεια των οποίων αφρόνως προσδοκούμε και σήμερα, αναμένοντας την προσεχή σύνοδο των χωρών του ΝΑΤΟ! Η Τουρκία κήρυξε τον διωγμό των Ρωμηών της Κωνσταντινούπολης κατά τη διάρκεια του Β΄ μεγάλου πολέμου του 20ου αιώνα, τότε που ερωτοτροπούσε με τους ναζιστές. Εξόντωσε πολλούς από αυτούς οικονομικά και κάποιους βιολογικά. Ουδεμία δικαίωση των Ελλήνων επήλθε από τους νικητές «συμμάχους» μας, που απάλλαξαν από κάθε ενοχή την Τουρκία, τροφοδότη της Γερμανίας, αφού τελικά δεν τάχθηκε και στρατιωτικά στο πλευρό του Χίτλερ. Ακολούθησε η τρομακτική λεηλασία των Ρωμηών της Κωνσταντινούπολης το 1955. Δεν ήταν εμπνευστές αυτής οι Τούρκοι, όπως δεν ήταν και της γενοκτονίας των χριστιανικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας. Άγγλοι ήσαν οι υποκινητές το 1955, όπως Γερμανοί κατά το διάστημα 1914-1922. Οι «σύμμαχοί» μας του ΝΑΤΟ μας «δικαίωσαν» απαιτώντας από τους Τούρκους να χαιρετίσει η σημαία τους τη δική μας στο στρατηγείο του ΝΑΤΟ στη Σμύρνη! Ακολούθησε περίοδος εξαντλητικής αιμορραγίας για αμυντικές δυνάμεις προς αντιμετώπιση του από βορράν δήθεν εχθρού, των χωρών του συμφώνου της Βαρσοβίας, ενώ και στον πλέον άσχετο περί την στρατηγική ήταν εμφανής καθημερινά η προκλητικότητα της «συμμάχου» Τουρκίας! Είναι γνωστό σε όλους πλέον ότι η Τουρκία δεν θα εισέβαλε ποτέ στην Κύπρο χωρίς την προτροπή, ναι προτροπή, των «συμμάχων», οι οποίοι προετοίμασαν το έδαφος εγκαθιστώντας δικτατορική κυβέρνηση στην Αθήνα και προτρέποντας αυτή σε πραξικόπημα για ανατροπή της κυπριακής κυβέρνησης. Τέλος οι «σύμμαχοί» μας και οι «εταίροι» μας άσκησαν πίεση, ίσως όχι και πολύ έντονη, καθώς οι κρατούντες στη χώρα μας πάσχοντες από βαρύτατης μορφής σύνδρομο διεθνισμού, φάνηκαν όχι μόνο πρόθυμοι, αλλά και υπερήφανοι για την εκχώρηση τμήματος της ιστορίας μας στους προς βορράν γείτονες!

Στη Λιβύη οι δυτικοί «σύμμαχοί» μας προκάλεσαν τρομακτική καταστροφή με τους ανελέητους βομβαρδισμούς για άθλια συμφέροντα και όχι βέβαια για να απελευθερώσουν τον λιβυκό λαό από την τυραννία. Την επιχείρηση καταστροφής υπηρετήσαμε και εμείς με συνέπεια παραχωρώντας τη βάση της Σούδας στα βομβαρδιστικά. Ακολούθησε το χάος, το οποίο είναι ακόμη εξαπλωμένο επάνω από τη δύσμοιρη χώρα. Αυτή έχει διαμελιστεί μεταξύ δύο διεκδικητών της εξουσίας, πίσω από τους οποίους ασφαλώς κρύβονται οι ισχυροί της γης. Εκεί δίνει και αγώνα οπισθοφυλακής ο καταδικασμένος πλέον ISIS, του οποίου όμως τον ταχύ αφανισμό μάλλον δεν επιδιώκουν ακόμη οι ισχυροί. Και είναι πλέον πασίγνωστες οι διασυνδέσεις μ’ αυτόν τόσο της Τουρκίας, όσο και, αρχικά, των ΗΠΑ! Ποια άραγε είναι η επίσημη κυβέρνηση της χώρας για τους δυτικούς; Ασφαλώς η της πρωτεύουσας, προς την οποία δείχνουν την υποστήριξή τους οι ΗΠΑ. Γράφηκε ότι τον άλλο διεκδικητή στηρίζει η Ρωσία. Ας θυμηθούμε τη δύσμοιρη Μπιάφρα της Νιγηρίας. Άραγε χωρίς έγκριση των ΗΠΑ η υποστηριζόμενη κυβέρνηση της Λιβύης προχώρησε στην υπογραφή της συμφωνίας με την Τουρκία; Πικρή η αλήθεια και σκληρή η πραγματικότητα, αλλά οι στην υπηρεσία των ξένων ασκούντες την εξουσία στη χώρα μας, εξακολουθούν να καθησυχάζουν τον λαό μας με τη διαβεβαίωση ότι έχουμε ισχυρούς φίλους, συμμάχους και εταίρους. Λοιπόν, προφανώς δεν έχουμε. Το έδειξαν με την μέχρι τώρα παθητική στάση έναντι της τουρκικής επιθετικότητας. Μάλιστα η Αγγλία ελάχιστα απέχει από του να τη δικαιώσει. Ποια άραγε να είναι τα σχέδια των ισχυρών; Σύντομα θα αποκαλυφθούν. Εκείνο που είναι πέρα από κάθε αμφισβήτηση είναι ότι κάθε τι που κατεργάζονται αποβλέπει στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους. Τώρα πόσο αίμα θα χυθεί γι’ αυτά, οι λεγόμενες παράπλευρες απώλειες, δεν τους απασχολεί! Και φυσικά ας μη περάσει από το νου μας ότι οι ισχυροί είναι τουρκόφιλοι. Αν πράγματι ο Ερντογάν είναι υπερφίαλος και αλαζόνας ηγέτης, που στη μέθη της εξουσίας υποτιμά τα αφεντικά του πλανήτη, έχουν αυτά τη δύναμη όχι μόνο να τον ανατρέψουν, αλλά και να αιματοκυλίσουν τον τουρκικό λαό. Αρκεί να συμφωνήσουν στη διανομή της λείας. Θα είναι όμως αυτή η νέα «επιχείρηση» χωρίς συνέπειες για τη χώρα μας και τον λαό μας; «Όταν καίγεται το σπίτι του γείτονα, θα έρθει η φωτιά και στο δικό σου», τονίζει ο θυμόσοφος λαός μας.

                                                     «ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ»          

f68bc1606a499c66a1eabd66e99d6817 L

  π. Σπυρίδων Σκουτής 

 

O τοίχος στο χρονολόγιο έχει μετατραπεί σε βιτρίνα του μαγαζιού του εγωϊσμού μου και της ζωής μου.

Πως και με ποιόν τρόπο θα προβάλω καλύτερα τα προϊόντα της ζωή μου για να πάρω likes και καρδούλες ηλεκτρονικές ώστε να νιώσω καλύτερα. Γονείς ποστάρουν, ελέγχους και πτυχία των παιδιών, εικόνες απο παιδιά απο το μαιευτήριο μέχρι την αποφοίτηση από τις σχολές και απο κάτω απίστευτα σχόλια : "Είναι τέλειος, τέλεια, είναι η πριγκίπισσα σου, είναι πανέμορφος θα πέφτουν κορμιά μπροστά του κλπ". Ένα παιδί διαβάζοντας αυτά τα σχόλια πως θα νιώσει ; Ταπείνωση; ή εγωϊσμό; Τι γίνεται στην ψυχή αυτού του παιδιού στην πρώτη σφαλιάρα της ζωής όταν του έχουν φουσκώσει τον εγωϊσμό νομίζοντας ότι είναι ο μοναδικός και ο καλύτερος στο κόσμο; Προσωπικές φωτογραφίες που πολλές φορές περνάνε απο το photoshop για να μπούν στον τοίχο ώστε να αρχίσουν οι καρδούλες να πέφτουν βροχή για να μου φτιάξουν την ημέρα και την ζωή. Τί κρύβεται πίσω απο όλα αυτά ; Ανασφάλεια και απίστευτος ναρκισσισμός. . . . Ποιά είναι η χρήση που κάνουμε τελικά στα social media ; Γιατί τα θέλουμε ; Κάποιοι τα χρησιμοποιούν για επαγγελματικούς,εκπαιδευτικούς ή ποιμαντικούς λόγους, κάποιοι άλλοι για ενημέρωση και μάθηση ενώ ένα άλλο μέρος της κοινωνίας θέλει να ζήσει μέσα απο αυτά και να δείξει κάτι ψεύτικο με ένδυμα αλήθειας για να νιώσει καλύτερα . Τι γίνεται όμως όταν το οικοδόμημα γκρεμιστεί στην διαδραμάτιση της πραγματικότητας...; Μήπως τελικά δεν ξέρουμε τι θέλουμε από την ζωή ;  

Ο Έρωτας της θεωρίας και η άρνηση της πράξης. Ζούμε στην εποχή που έχουμε ερωτευτεί τη θεωρία και τα νεκρά φιλοσοφήματα.  Για παράδειγμα στο fb βλέπεις στιχάκια φιλοσοφίας και αγάπης και λες ότι εκεί έξω ζούνε άγγελοι και όχι άνθρωποι. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα….

Είναι ωραία τα στιχάκια στους τοίχους των social media αλλά όταν πάω να αντιμετωπίσω τη γυναίκα μου, το παιδί μου , τον άντρα μου , τον κολλητό, το αφεντικό μου ή τον γείτονα τότε όλα πάνε περίπατο και βγαίνει ο πραγματικός εαυτός.

Ιδιαίτερα εμείς οι ιερείς που βλέπουμε ανθρώπους να ποστάρουν αγάπες και λουλούδια ή στιχάκια που κάποιοι δεν θέλουν την κακία αλλά είναι κακοί οι ίδιοι, τότε έχουμε της ΥΠΟΚΡΙΣΙΑΣ το ανάγνωσμα.  Στην τελική αφού υπάρχει τόση ΑΓΑΠΗ στα social media γιατί στον κόσμο έξω βασιλεύει τόση κακία ; Άρα κάτι δεν πάει καλά.

Βάζει ο άλλος στον τοίχο του fb ότι δεν του αρέσει η προδοσία και η υποκρισία και μπορεί ο ίδιος να έχει δώσει τόσο δηλητήριο που δεν έχουν όλα τα φίδια του κόσμου.

Είναι ωραίο το σκηνικό με φραπέ στον καναπέ, laptop στα πόδια και κοινοποίηση ένα στιχάκι από κάποιον φιλόσοφο ή Άγιο Πατέρα. Στην πράξη όμως τι γίνεται ;

Στην πράξη κατά έναν περίεργο τρόπο όλα πάνε περίπατο. Στην καθημερινή μάχη της αντιμετώπισης της αλήθειας , της πραγματικότητας, του ψεύδους , της προπαγάνδας τα ξεχνάμε όλα και βγαίνει ο πραγματικός μας εαυτός.

Φυσικά ΠΟΤΕ δεν φταίμε εμείς ! Πάντα φταίει ο άλλος, οπότε ας ποστάρουμε ένα στιχάκι με πισώπλατες μαχαιριές για να στείλουμε και ένα μήνυμα κακίας με πολλούς αποδέκτες.

Αυτή είναι η μάσκα των social media. Ο άλλος είναι Πόντιος Πιλάτος στη ζωή έξω αλλά στο FB θα το παίξει Όσιος Ονούφριος για να πάρουμε και κανένα like ώστε να σκάσει ένα χαμόγελο ο ναρκισσισμός μας.

Οφείλουμε να ερωτευτούμε την πράξη και την πνευματική εργασία. Να αφήσουμε τις θεωρίες και τα φιλοσοφήματα και όποιοι έχουν τα «κότσια» που λέει και ο λαός να λένε τα πράγματα στα ίσια και να αφήσουμε τα ροζ στιχάκια , λουλουδάκια και κορδέλες λες και είμαστε στο δημοτικό.

Βλέπεις τοίχους στο fb και λες : Πω ! πω! Πόση αγάπη υπάρχει στον κόσμο..! Και όμως όταν πέσει η μάσκα της οθόνης θα δούμε κάτι διαφορετικό.

Οι πατέρες της Εκκλησίας μας προτρέπουν να αγαπήσουμε την άσκηση γιατί είναι η μητέρα του αγιασμού. Αυτό για να το κάνουμε θέλει κόπο, μελέτη, προσευχή , γονάτισμα στο προσκυνητάρι. Θέλει ένα καθημερινό ξεβόλεμα, αλλαγή του εαυτού  και την πυξίδα της υπάρξεως μας να τη στρέψουμε στην ανατολή εκεί που ανατέλει ο ήλιος της δικαιοσύνης Ιησούς Χριστός ώστε να λάμψει η αλήθεια στη ζωή μας.

Αν γίνουμε λοιπόν αυθεντικοί και απλοί παντού….

Στην πραγματική ζωή , στα social media, στα ψώνια του super market, όταν παρκάρουμε το αμάξι, όταν μιλάμε στο παιδί μας ή όταν αγκαλιάζουμε τη γυναίκα μας.

Ας βγάλουμε τη ψευτιά γιατί έτσι κερδίζουμε πάλι κάτι ψεύτικο. Ψεύτικα μάτια, ψεύτικα χείλη, ψεύτικα χαμόγελα, ψεύτικα πόδια. Και όλα αυτά για να κερδίσω τι ; Κάποια Like στο fb ή στο Instagram για να μου λένε πόσο όμορφος/η είμαι ; Ώστε να κάνω μια εφήμερη σχέση ή να περάσω ένα ηδονικό βράδυ και να πω στο τέλος την/τον κατάφερα ;

Με την καρδιά πότε θα ασχοληθούμε ; Με το εσωτερικό μας βρέφος που κλαίει συνεχώς γιατί απουσιάζει ο Χριστός , ποιος θα ασχοληθεί σοβαρά;

Ας πετάξουμε τις μάσκες στο καλάθι των αχρήστων και ας ζήσουμε τη ζωή μας πραγματικά και αυθεντικά. Ας αφήσουμε το «είναι» μας να ξετυλίξει την πραγματικότητά του και από εκεί και πέρα μέσα μας ας κάνουμε τη διάγνωση ώστε να θεραπεύσουμε τις πληγές και να κάνουμε τις κατάλληλες μεταμορφώσεις μέσα από το Ιερό Μυστήριο της Ιεράς εξομολογήσεως. Δηλαδή μέσα από τη συνέργεια της χάριτος.

https://www.euxh.gr/theologia/orthodoxia/o-toixos-exei-tin-diki-tou-ypokrisia?fbclid=IwAR3Hc3bxz6JxUp5EXIlgJIE4SFnyKvQES9LZqXVzwjUeDS71CDlJrPDJ_qE

 

Εγκαιρα κατατέθηκε από την κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη η πρόταση: Να γιορτάσουμε, στο μεθεπόμενο έτος, οι θεσμοί και οι πολίτες, τα διακόσια χρόνια από την Επανάσταση του 1821.

Η πρόταση δεν διευκρινίζει τι ακριβώς θα γιορτάσουμε: Την επιτυχία των στόχων της Επανάστασης ή απλώς τον ρομαντισμό του ξεσηκωμού; Θα είναι μια εθιμοτυπική φιέστα ο εορτασμός ή θα αφορά τη ζωή μας των Ελλήνων, σήμερα και στο μέλλον; Θυσίασαν τη ζωή τους χιλιάδες συμπατριώτες μας για την «εθνεγερσία», ήταν, όλοι όσοι πήραν τα όπλα, αποφασισμένοι να πεθάνουν για κάτι, που χωρίς αυτό η ζωή δεν έχει νόημα. Το πέτυχε αυτό το «κάτι» η Επανάσταση του 1821;

Ξέρουμε με βεβαιότητα ότι οι λέξεις, στην ίδια την «καθομιλούμενη» ελληνική μας γλώσσα, είχαν τότε άλλο νόημα και έχουν άλλο σήμερα. Παράδειγμα η λέξη «ελευθερία» ή η λέξη «πατρίδα». Σήμερα λέμε «ελευθερία» και εννοούμε θωράκιση ατομικών δικαιωμάτων, νομοθετημένο «άσυλο» που αμνηστεύει ακόμα και «κατά συρροήν», κάθε βράδυ, απόπειρες δολοφονιών εκ προθέσεως. Λέμε «πατρίδα» (αν τολμήσει κανείς τη λέξη) και εννοούμε το αντίπαλο του πολίτη, μισητό «κράτος». Η «ελευθερία» παραπέμπει στην αυτονόητη αντίσταση σε εξουσίες, εκλεγμένες μεν, αλλά ιδιοτελέστατες, και η «πατρίδα» σε κράτος συνώνυμο με τη φαυλότητα, τη διαπλοκή χυδαίων συμφερόντων.

Να γιορτάσουμε λοιπόν την Επανάσταση του 1821, χωρίς να καταλαβαίνουμε, ούτε καν λεκτικά, τους στόχους της; Πραγματικά, εγγίζει τα όρια του εμπαιγμού. Θα έχουμε κληθεί με τον «εορτασμό» σε γιορτή ή σε ξόδι, να γιορτάσουμε ή να θρηνήσουμε; Θα μιλάμε για αγώνα, τότε, ανεξαρτησίας, ζώντας σήμερα την πιο ολοκληρωτική και ατιμωτική εξάρτηση στην οποία μπορεί να εξαναγκαστεί ένας λαός. Είναι σκέτη παράνοια. Θα τιμάμε, με γιορτές και πανηγύρεις, εκείνους που τότε αρνήθηκαν υποταγή και υποτέλεια στους Τούρκους, ποιοι; Εμείς σήμερα, οι ηδονικά υπόδουλοι στους εξευτελιστικούς όρους δανεισμού από το ΔΝΤ και στη βάναυση σκαιότητα του όποιου κ. Σόιμπλε;

Είμαστε πια άλλος λαός, καμιά σχέση με τους επαναστάτες του 1821. Εκείνοι, σίγουρα, είχαν ελαττώματα, πάθη, μίση, στενοκεφαλιές, ήταν αγράμματοι. Αλλά είχαν ταυτότητα, την αυτοσυνειδησία μιας καταγωγικής αρχοντιάς. Εμείς σήμερα είμαστε μόνο εκτοπλάσματα του μιμητισμού, ένας απρόσωπος καταναλωτικός πολτός, καρικατούρα δήθεν Ευρωπαίων, δήθεν διεθνιστών ή δήθεν εθνικιστών – ένας λαός που δεν ενοχλείται όταν τον φτύνει προκλητικά ο Ερντογάν, όταν τον εμπαίζει συγκαταβατικά ο Ζάεφ, όταν τον ταπεινώνουν απροσχημάτιστα ακόμα και οι Αλβανοί.

Μας έχουν φορέσει, τα αφεντικά μας, τη συνείδηση του «μικρού» και «αδύναμου». Αντίθετα, οι επαναστατημένοι του ’21 έσωζαν τη συνείδηση του κοσμοπολίτη, «ανάσαινε ο Ελληνας τον αέρα μιας περίπου αυτοκρατορίας». Οργωνε τη Μεσόγειο καραβοκύρης, κυριαρχούσε έμπορος στις αγορές της Ευρώπης, διακριτός και σεβαστός στα μεγάλα αστικά κέντρα της εποχής. Και, για να συνεχίσω τον Ελύτη: «οι δυνατότητες του Ελληνα να κινηθεί, χωρίς διαβατήριο γλώσσας, καλύπτανε μεγάλα μέρη της Ιταλίας και της Αυστρίας, ολόκληρη την Αίγυπτο, τη νότια Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία του Καυκάσου και, φυσικά, την Κωνσταντινούπολη με την ενδοχώρα της, ώς κάτω, κατά μήκος του Αιγαίου, τη λεγόμενη στις μέρες μας νοτιοδυτική Τουρκία».

Ο ίδιος αυτός κοσμοπολίτης Ελληνας, άρχοντας στο φρόνημα και ο πιο φτωχός, με την κρατικοποίηση του Ελληνισμού μεταμορφώθηκε σε βαλκάνιο επαρχιώτη, λούμπεν στοιχείο του δυτικού «παραδείγματος». Να πλένει πιάτα στα εστιατόρια της Αμερικής, να γδέρνει ψάρια στα μικροφαγάδικα της Αυστραλίας, ευτελισμένος «γκάσταρμπάιτερ» αργότερα στη Γερμανία. Αλλά και στην έσχατη κατάπτωση, μετά την κρατικοποίηση, καϋμός και νοσταλγία του Ελληνα ήταν η πατρίδα: Και «πατρίδα» σήμαινε τη γλώσσα του, το χωριό του, τη ζωντανή πνύκα του καφενείου, την εκκλησιά, ομφαλό του «ιερού» στη ζωή του, τη Γιορτή, το σταυροκόπημα. Ψάξτε αν υπάρχει χωριό στην Ελλάδα, που να μην χρωστάει την πλατεία του, το σχολειό του, την εκκλησιά του, την ύδρευσή του σε απόδημους ντόπιους «δωρητές» και «ευεργέτες». Τους ίδιους που έχτισαν και στην Αθήνα ό,τι κομψότερο και ελληνικό σε αρχιτεκτονική.

Το πρόσωπο που επελέγη από την κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη για να προεδρεύσει στην οργάνωση του εορτασμού για τα διακόσια χρόνια από την Επανάσταση, είναι μια κατεξοχήν εύστοχη επιλογή. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει ευστοχότερη. Συμβολική φιγούρα: σαρκώνει αποκαλυπτικά όλους τους λόγους που διαφοροποιούν και απομακρύνουν τελεσίδικα την ελλαδική κοινωνία από το θαύμα του 1821. Συλλογισθείτε το, είναι η συνεπέστερη έκφανση του «προοδευτικού» μηδενισμού, του διπολικού (μαρξιστικού και καπιταλιστικού) Ιστορικού Υλισμού, που κυβερνάει πια, μόνιμα και σταθερά, τη χώρα.

Με τον μαρξιστικό ιστορικο-υλιστικό μηδενισμό, οι προθέσεις είναι ξεκάθαρες: Θέλουν την Ελλάδα κράτος διεθνικό, επιθετικά άθρησκο, τον λαό άγλωσσο για να ’ναι και άσκεφτος, μόνο οπαδός, όχι πολίτης, χειραγωγούμενος λούμπεν συρφετός. Τα ίδια, για τους δικούς του στόχους, θέλει και ο μηδενισμός, ως ιδεολογία και πρακτική της διεθνικής ασυδοσίας των «Αγορών». Αυτός δουλεύει ακόμα πιο ύπουλα, υποκαθιστά την εμπειρία με τις εντυπώσεις, το πραγματικό με το φαντασιώδες. Η ιδεοληψία γίνεται «πεποίθηση», το χρήμα μέτρο κάθε «επιτυχίας», η ευτυχία μόνο ηδονική ανατριχίλα.

Τουλάχιστο, στις 25 Μαρτίου του 2021, κάποιος, οποιοσδήποτε, ας οργανώσει ένα μικρό, αθόρυβο μνημόσυνο, για όσους θέλουν να θρηνήσουν την Ελλάδα που χάθηκε.

Η ασχετοσύνη σε πανήγυρι