Πονηρία σημαίνει μεταβολή της ευθύτητος, σκέψις πλάνης,
ψεύδη που λέγονται κατ΄ οικονομίαν, όρκοι πού έν μέρει αληθεύουν,
λόγοι πού έχουν περιπλακή, καρδία ομοία με τον βυθό της θαλάσσης,
άβυσσος δολιότητος, ψευδολογία που μονιμοποιήθηκε, οίησις πού
κατήντησε φυσική, αντίπαλος της ταπεινώσεως, υποκριτική μετάνοια,
απομάκρυνσις του πένθους, εχθρός της εξομολογήσεως, τακτική
εκείνων πού ακολουθούν την γνώμη τους, πρόξενος ηθικών πτώσεων,
εμπόδιο στην ανέγερσι των πεσόντων, αντιμετώπισις των ύβρεων με
φαινομενικό χαμόγελο, σκυθρωπότης ανόητη και αφύσικη, ευλάβεια
επίπλαστη, ζωή ομοία με των δαιμόνων.

ΚΛΙΜΑΞ