Νά ξυπνήσουν τ᾽ ἀντακλαστικά τοῦ Ἓλληνα, πού ἔχουν ναρκωθεῖ καί µουδιάσει ἀπό τήν προπαγάνδα ἐχθρῶν καί φίλων, ἀπ᾽ τήν καλοπέραση καί τήν ὑπερκατανάλωση, καί τό νά ἐπανέλθει στό ἑλληνικό ἦθος τῆς μετριότητας, ὑπό τίς παροῦσες συνθῆκες φαίνεται ἐλάχιστα πιθανόν. Ὅπως ἐγράψαμε κι ἄλλοτε, ὁ Ἕλληνας τοῦ σήμερα προτιμᾶ νά πέρδεται παρά νά σκέπτεται*. Εἶναι ὀπαδός τῆς θεωρίας τοῦ Δαρβίνου ὄχι ἀπό ἐπιστημονικό προοδευτισμό ἀλλ᾽ ἀπό ὑστεροβουλία. Τον βολεύει ἡ ἀναγωγή τῆς καταγωγῆς του στόν πίθηκο, γιατί τόν ἀπαλλάσσει ἀπό ὑποχρεώσεις κοσμίας κι εὐπρεποῦς συμπεριφορᾶς. Ἄλλωστε ἡ προκλητική ἐπίδειξη τῶν τριχοφυϊτικῶν του ἰδιοτήτων γίνεται μέ σκοπό τήν προβολή τῶν κληρονομικῶν του καταβολῶν. Ὅμως ἐδῶ ἔχουμε μιά ἀντιστροφή τῆς γνωστῆς θεωρίας: ὁ σημερινός Ἕλληνας δέν προέρχεται, ἁπλώς πορεύεται πρός τόν πίθηκο.

Σε πόλεις καί σέ χωριά, πού ἀπό ἄποψη πολιτιστικοῦ ἤθους δέν ἔχουν τώρα καμιά διαφορά, ἐμφανίζεται κατά τήν τελευταία εἰκοσαετία μία ὑποκατηγορία τῆς γενικῆς κατηγορίας τῶν ἑλληνοειδῶν, πού εἶναι γνωστή στήν ἐπιστημονική διάλεκτο τῆς φυλετικῆς ζωολογίας ὡς «ἀρκουδόμαγκες». Εὔσωμοι -ὄχι καί κατ’ ἀνάγκην ὑψηλοί-, δασύτριχοι, ρυπαροί, ἀκόμη κι ἄν φοροῦν ροῦχα «σινιέ», µέ ἀπέραντη ὄρεξη γιά φαγητό, ἀλλά µέ ἐλάχιστη γιά τό νερό, ὑπό τήν ἔννοια τῆς καθαριότητας σέ συνδυασμό µέ σαπούνι, τολμηροί στό ἔπακρο ἐναντίον γυναικῶν, γερόντων, ἀναπήρων καί γενικῶς κατά παντός ἀδυνάτου, ὑποχωρητικοί ἐμπρός στό δυνατότερο καί στόν ἀποφασισμένο νά τούς ἀντιμετωπίσει µέ τίς γροθιές του (τά λόγια δέν τά φοβοῦνται· δέν πονάνε), καί ὑποτακτικοί ὅταν διαισθανθοῦν ὕπαρξη ἐξουσίας ὄχι μόνο κρατικῆς ἀλλἀ καί κομματικῆς. Διαθέτουν δυνατή φωνή καί πλούσια γκάµα ὑβριστικοῦ λεξιλογίου, τό ὁποῖο χρησιμοποιοῦν παρατακτικά, μιά καί ἡ πνευματική τους καλλιέργεια δέν ἀνέχεται τήν ὑποτεταγμένη σύνταξη. [Ἄλλωστε καί τό «ἑλληνικό» ὑπουργεῖο παιδείας, κινούμενο στίς ἴδιες πνευµατικές παραµέτρους, ἔχει καταργήσει πρό πολλοῦ τήν ὑποτακτική. «Ἀνυπόταχτη» ἑλληνική πολιτική!].

 

Ἑλληνική Ζωονομία: ἤτοι ζωοφυσική μελέτη τῶν συγχρόνων Ἑλλήνων, Gutenberg, 1987

 

 

__________________________________

* Βλ. «Τό πλοῖο τῶν τρελῶν καί ἡ ἄγονος πολιτική μας γραμμή», Gutenberg, 1985.