vasilios 1

Η ΑΓΙΑ ΖΩΗ ΚΑΙ Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗ

Μιχαήλ Χούλη, Θεολόγου 

   Ο πραγματικός άγιος Βασίλειος -και όχι ο περιορίζων το νόημα του Χριστιανισμού σε προσωρινές στιγμές κοσμικής ευτυχίας, τυπολατρικώς μόνο καλός αφού διακρίνει και βραβεύει μόνο τα ‘καλά’ παιδιά, καλοθρεμμένος και μη ασκητικός, παππούλης δυτικών και καταναλωτικών προτύπων- γεννήθηκε στην Νεοκαισάρεια του Πόντου και στο χωριό Άννησα, το 330 μ.Χ. ΜΕΓΑΛΩΣΕ στην Καισάρεια της Καππαδοκίας και βίωσε τη θαλπωρή μιας ουσιαστικά ευσεβούς οικογένειας. ΜΟΡΦΩΘΗΚΕ πολύ, πρώτα από τον πατέρα του Βασίλειο, μετά στην Κωνσταντινούπολη, την Νικομήδεια, και στο πανεπιστήμιο της Αθήνας για πέντε χρόνια (350-355).

jesus 11

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ
 

  Μυστήριο παράξενο και παράδοξο αντικρίζω.

Βοσκών φωνές φτάνουν στ' αυτιά μου. Δεν παίζουν σήμερα με τις φλογέρες τους κάποιον τυχαίο σκοπό. Τα χείλη τους ψάλλουν ύμνο ουράνιο.

Οι άγγελοι υμνολογούν, οι αρχάγγελοι ανυμνούν, ψάλλουν τα Χερουβείμ και δοξολογούν τα Σεραφείμ. Πανηγυρίζουν όλοι, βλέποντας το Θεό στη γη και τον άνθρωπο στους ουρανούς.

gennisis 212

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕΝ… «ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ»!

ΠΟΙΑ Η ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

ΘΕΟΛΟΓΟΣ-ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 

 

    Στο υπ' αριθμόν 1 φυλλάδιό μας, εκείνο του Νοέμβρη -Δεκέμβρη του 1998, διεξερχόμενοι το θέμα της καθιέρωσης της γιορτής των Χριστουγέννων στην αρχαίαν Εκκλησίαν, αναφέ­ραμε, μεταξύ άλλων και ότι οι τότε Χριστιανοί καθυστέρησαν κάπως αρκετά να επιδείξουν ενδιαφέρον για την ιστορίαν και μάλιστα τη χρονολογίαν και ημερομηνίαν της ίδιας της Γέννη­σης του Ιησού Χριστού. Είχαμε, μάλιστα, υπογραμμίσει τότε, ότι για τους πρώτους Χριστιανούς δεν είχεν και τόση σημασίαν η ενασχό­ληση γενικά με τη Γέννηση -τέτοια επίδοση μάλλον τους θύμιζεν ειδωλολατρίαν - όσην είχεν ο προσδιορισμός του θανάτου, εν γένει, και, προκειμένου για τον Ιησούν Χριστόν, εκείνος της Σταύρωσης και Ανάστασής Του.

 12

Η ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

κατά τους «χρονολόγους» και χρονογράφους

μέχρι και τον γ’ μ.Χ. αιώνα

ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

ΘΕΟΛΟΓΟΣ-ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 

 

   Σε δύο προηγούμενα κείμενά μας ασχοληθήκαμεν εξ επόψεως ιστο­ρικής με την κατά σάρκα Γέννηση του Κυρίου μας, Ιησού Χριστού. Συγκεκριμένα στο ένα, σχετικό με την καθιέρωση σε Ανατολήν και Δύση της γιορτής των Χριστου­γέννων, και στο άλλον, αναφερόμενον στη χρο­νολογίαν και ημερομηνίαν αυτού τούτου του ιστορικού γεγονότος «της κατά σάρκα γεν­νήσεως του Ιησού Χριστού», σύμφωνα με τις οπωσδήποτε ισχνές σχετικές ιστορικές μαρτυρίες των Ευαγγελίων. Και σαν τέτοιες ιστορικές ενδείξεις είχαμεν τότε αναφέρει και αναλύσει τέσσαρες, τις εξής:

 

genisis

ΒΗΘΛΕΕΜ

Αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου 

      Ας σηκωθούμε λοιπόν και ημείς. Και αν ταράσσονται όλοι, εμείς ας τρέξωμεν εις το σπίτι του παιδιού. Και αν μας εμποδίζουνεις τον δρόμον μας αυτόν  είτε βασιλείς, είτε πλήθη είτε τύρρανοι, ας μη αφήσωμεν τον πόθο μας να σβήση. Έτσι θα αποκρούσωμεν τα δεινά που μας απειλούν. Διότι και αυτοί, αν δεν έβλεπαν το παιδί, δεν θα εξέφευγαν τον κίνδυνο εκ μέρους του βασιλέως. Πριν ιδούν το παιδί επρομηνύοντο από παντού φόβοι και κίνδυνοι και ταραχαί. Μετά τη προσκύνηση η γαλήνη και η ασφάλεια. Όχι πλέον Άστρον αλλά τους αναλαμβάνει ο άγγελος, αφού έγιναν έπειτα από την προσκύνησιν ιερείς, αφού άλλωστε προσφέρουν και δώρα.