ΤΟ ΟΣΙΑΚΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ

π. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΗΣ (+) ΤΟ ΟΣΙΑΚΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ   «ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΕΒΑΛΑ ΜΕΣΑ ΜΟΥ»        Προαισθανθείς το τέλος του, εζήτησε και ετέλεσαν τα απαραίτητα χριστιανικά του καθήκοντα. Έκαμε γενικήν εξομολόγησιν, εποίησαν Ευχέλαιον και μετέλαβε των Αχράντων Μυστηρίων, ως είχε την συνήθειαν εν τη ασθενεία του να μεταλαμβάνη καθημερινώς. Από την προηγουμένην … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΤΟ ΟΣΙΑΚΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ.