Κυριακή της Τυροφάγου: Τα όπλα του Χριστιανού – Πρωτ. Γεώργιος Μεταλληνός

(Ματθαίου στ’ 14-21) «Το στάδιον των αρετών ηνέωκται» Ευρισκόμεθα στο τέλος του πρώτου μέρους του Τριωδίου και από αύριο εισερχόμεθα στο δεύτερο μέρος του, την Μ. Τεσσαρακοστή. Μας δίδαξε ήδη η Εκκλησία μας την αρετή της ταπεινοφροσύνης, ως βασική προϋπόθεση της μετανοίας, κατά την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου. Μας βεβαίωσε την πραγματικότητα της σωτηρίας,…