ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

τοῦ Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.   Σέ προηγούμενο ἄρθρο μας εἴχαμε ἀναφερθεῖ στόν κ. Δημήτρη Γαβαλά, μαθηματικό, καθηγητή στή μέση ἐκπαίδευση, μαθητή τῆς ἀποκρυφίστριας Σοφίας Ἄντζακα καί μεταφραστή τοῦ βι­βλί­ου τοῦ Μόρις Νίκολ (Maurice Nicoll, 1884–1953) «Ψυχαναλυτικά σχόλια στή διδασκαλία τοῦ Γκουρ­τζίεφ», ὁ ὁποῖος, Νίκολ, ὑπῆρξε μαθητής τοῦ Γκουρ­τζίεφ. Μέ τήν εὐκαιρία λοιπόν…

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΑΜΠΑΛΙΣΤΕΣ

τοῦ Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.   Ἡ δεκαετία τοῦ 1960 ἦταν πραγματικά μία ἰδιαίτερα σημαντική περίοδος στά πλαίσια τοῦ διεθνοῦς ἀποκρυφισμοῦ καθώς εἶ­χε πλέον, κατά τούς ὑπολογισμούς των, ὡριμάσει ὁ καιρός νά βγοῦν οἱ ὀπαδοί ἀπό τίς κρύπτες καί τίς στοές τους καί νά δημοσιοποιήσουν «ὅσα ἐπί αἰῶνες κρατοῦσαν ζηλότυπα κρυμμένα» γιά τούς…

ΟΙ ΕΠΤΑ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ

τοῦ Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.   Στίς 12 Φεβρουαρίου 2001 ἡ «Πανελλήνια Ἕνωση Γονέων γιά τήν προστασία τοῦ Ἑλληνορθόδοξου Πολιτισμοῦ τῆς Οἰκογέ­νειας καί τοῦ Ἀτόμου» (Π.Ε.Γ.) ἔστειλε, ὑπογεγραμμένη ὑπό τοῦ Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου της κ. Ἀθανασίου Νεοφώτιστου πρός τό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Δήμου Ἁγίας Παρασκευῆς, Ἁγίου Ἰωάννου 58, ἐπιστολή, διαμαρτυρόμενη ὅτι στά…

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

τοῦ Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ. Στὸ προηγούμενο φύλλο γνωρίσαμε καὶ σχολιάσαμε τὸ ἐνδιαφέρον βιβλίο τῆς Μαρίας Δημητριάδου «Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὶς πολεμικὲς τέχνες» ποὺ κυκλοφόρησε τὸ 1998 ἀπὸ τὶς «ἐκδόσεις Νεκτάριος Παναγόπουλος». Στὸ σημερινό ἄρθρο θὰ παραθέσουμε περισσότερα ἀπὸ ὅσα ἡ συγγραφεύς μᾶς ἔχει ἤδη ἀναφέρει σχετικὰ μὲ τὴν σύνδεση τῶν πολεμικῶν τεχνῶν…

ΩΜΟΦΑΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΥΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

τοῦ Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ. Ἔχουμε καὶ στὸ παρελθὸν ἀναφερθεῖ στὴν ἠλεκτρονική μας σελίδα στὸ Facebook, ὅπου ἡ βασικὴ διακονία μας σχετίζεται μὲ τὴν παρουσίαση, τὸν σχολιασμὸ καὶ τὴν ἀποκάλυψη τῆς κακοδοξίας, ποὺ ἀφορᾶ στὶς λεγόμενες ἐνεργειακές, ἐναλλακτικὲς ἢ ὁλιστικὲς πρακτικὲς καὶ δῆθεν θεραπεῖες, δηλαδὴ τὶς νεοεποχίτικες αὐτὲς κακόδοξες θεωρίες καὶ πρακτικὲς ποὺ…