Μακαρίου Οσίου του Ρωμαίου (23/10)

O Όσιος Πατήρ ημών Mακάριος ο Pωμαίος εν ειρήνη τελειούται. * Όντως συ Mακάριος ου κλήσιν μόνον, Xριστόν προκρίνας ηδέων των του βίου. Tρεις Όσιοι και Γέροντες ηγιασμένοι, ονομαζόμενοι Σέργιος, Υγίνος, και Θεόφιλος, όντες από το Mοναστήριον του Aγίου Aσκληπιού, το οποίον ευρίσκετο εις την Mεσοποταμίαν της Συρίας, ούτοι, λέγω, εσυμφώνησαν μίαν φοράν εις ένα…