Η σιωπή των Ευαγγελιστών για τα πρώτα έτη της ζωής του Χριστού

Η σιωπή των Ευαγγελιστών για τα πρώτα έτη της ζωής του Χριστού Αρχιμ. Επιφάνιου Θεοδωρόπουλου     Τα Ευαγγέλια δεν είχαν σκοπό να εκθέσουν με λεπτομέρειες όλη τη ζωή του Χριστού. Αναφέρουν μόνο τη δημόσια δράση του (η οποία αρχίζει από το 30ο έτος) και αυτή όχι με λεπτομέρειες, αλλά κεφαλαιωδώς. (βλ. Ιω. κα’ 25).

Η ΣΥΝΑΞΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Η ΣΥΝΑΞΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ π. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ Από το βιβλίο: Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΑΣ        Η Εκκλησία δεν αποτελείται από επί μέρους άτομα που ζουν τη δική τους «θρησκευτική» ζωή, ανεξάρτητα από την κοινωνία των αδελφών. Ο λαός του Θεού συγκροτεί το σώμα μαζί με τον Χριστό που είναι η κεφαλή. Για να είναι λοιπόν…

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ π. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥΑπό το βιβλίο “Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΑΣ”      Στους Εβραίους εδόθη η απαγόρευση της εργασίας κατά την ημέρα του Σαββάτου. Με αυτόν τον τρόπο ο Θεός θέλησε να περιορίσει την αναισθησία και τη φιλοσαρκία του λαού αυτού και τη ροπή του προς την ύλη. Η φύλαξη λοιπόν του Σαββάτου αναφερόταν στους…