ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ

  ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ   π. Στέφανος Στεφόπουλος         Ι)       Η Αστρολογία είναι πανάρχαιο φαινόμενο με αφετηρία στους λαούς του Ευφράτη, τους Χαλδαίους και τους Βαβυλώνιους. Αργότερα εξαπλώθηκε στη Ρώμη και στην Ελλάδα όπου κατά τον 5ο αιώνα π.Χ. οι θεοί και οι ήρωες του Ολύμπου έγιναν αστρολογικά σύμβολα.

Details

ΕΜΒΡΥΟ : ΑΝΘΡΩΠΟΣ Ή ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ;

ΕΜΒΡΥΟ : ΑΝΘΡΩΠΟΣ Ή ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ;  π. Στέφανος Στεφόπουλος        Ο 21ος αιώνας φαίνεται ότι θα είναι ο αιώνας της βιογενετικής, των τεχνολογικών “θαυμάτων”, αλλά και της αμφισβήτησης των ηθικών, κοινωνικών και άλλων αξιών και της μεγάλης σύγχυσης. Είναι γεγονός ,που δεν αμφισβητείται, το ότι η επιστήμη έχει φτάσει πολύ κοντά στην επίλυση…

Details
ierarxes 3

ΛΟΓΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΠΙ Τῌ ΜΝΗΜῌ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ Ἤγουν, περί ἀκτημοσύνης καί πτωχείας πλουτοποιοῦ

ΛΟΓΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΠΙ Τῌ ΜΝΗΜῌ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ Ἤγουν, περί ἀκτημοσύνης καί πτωχείας πλουτοποιοῦ.* «…Ὁ πλοῦ­τος δέν εἶ­ναι ἀ­πό τή φύ­ση του οὔ­τε κα­λός, οὔ­τε κα­κός. Γί­νε­ται, ὅ­μως, κα­λός ἤ κα­κός ἀ­νά­λο­γα μέ τόν τρό­πο πού τόν χρη­σι­μο­ποι­εῖ ὁ ἄν­θρω­πος. Ἄν ὁ ἄν­θρω­πος συμ­πε­ρι­φέ­ρε­ται ὡς κα­λός οἰ­κο­νό­μος τῶν δω­ρε­ῶν τοῦ Θε­οῦ, τό­τε αὐ­τό­μα­τα…

Details
ierarxes 2

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Παναγιώτου I. Μπρατσιώτου Ακαδημαϊκού, Καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών (+21.1.1982)      Εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία οι Τρεις Ιεράρχαι γεραίρονται και υμνούνται ευλόγως «ως φωστήρες και διδάσκαλοι της Οικουμένης». Σκοπός δε τού παρό­ντος άρθρου είναι να δειχθή δι’ ολίγων άφ’ ενός μεν ότι…

Details
efraim suros 7

ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ ΠΕΝΘΟΣ ΣΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ ΠΕΝΘΟΣ ΣΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ Προσευχές που συλλέχθηκαν από τις θείες Γραφές, οι περισσότερες μάλιστα από τον άγιο Εφραίμ, γι’ αυτούς που θέλουν να πολεμήσουν την προαίρεσή τους, που είναι προσκολλημένη στα πάθη και τις ηδονές Πένθος στον εσπερινό της Δευτέρας

Details
acupuncture3

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ! (ΠΕΡΙ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ)

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ! (ΠΕΡΙ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ) π. Στέφανος Στεφόπουλος       Διανύουμε, ως, γνωστόν, δύσκολες εποχές και επικίνδυνες για την ψυχοσωματική μας υγεία καταστάσεις. Και δεν εννοώ τις πολεμικές συγκρούσεις των ημερών που αργά ή γρήγορα θα τελειώσουν με πολυάριθμες επιπτώσεις σε όλο τον πλανήτη, αλλά κάποιες άλλες καταστροφές που συντελούνται και πάλι από ανθρώπους και έχουν…

Details