Η σιωπή των Ευαγγελιστών για τα πρώτα έτη της ζωής του Χριστού

Η σιωπή των Ευαγγελιστών για τα πρώτα έτη της ζωής του Χριστού Αρχιμ. Επιφάνιου Θεοδωρόπουλου     Τα Ευαγγέλια δεν είχαν σκοπό να εκθέσουν με λεπτομέρειες όλη τη ζωή του Χριστού. Αναφέρουν μόνο τη δημόσια δράση του (η οποία αρχίζει από το 30ο έτος) και αυτή όχι με λεπτομέρειες, αλλά κεφαλαιωδώς. (βλ. Ιω. κα’ 25).